PROFESÖR FİKRET KARACA

Kimlik Bilgileri

FİKRET KARACA

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1992-1997
Tez : Koçlarda Testis ve Epididimislerdeki Fizyolojik ve Patolojik Değişikliklerin Ultrasonografi ile Belirlenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1983-1988
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce KPDS 72 2000
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2009-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-2009
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2003-2004
YARDIMCI DOÇENT YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1998-2003
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1997-1998
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1992-1997
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1991-1992
İdari Görevler
Bölüm Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-
MYO/Yüksekokul Müdürü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2006-2007
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2003-
Dekan Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-2005
Bölüm Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-2007
Bölüm Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2006-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Araştırma Görevlisi YYÜ Veteriner Fakültesi 1991-1992
Araştırma Görevlisi SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1992-1997
Araştırma Görevlisi Dr. YYÜ Veteriner Fakültesi 1997-1998
Öğretim Üyesi YYÜ Veteriner Fakültesi 1998-2003
Öğretim Üyesi MKÜ Veteriner Fakültesi 2003-
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.
Makale Adı: Tekelerde İki Farklı Sulandırıcı ile Sulandırılan Spermaya Değişik Oranlarda Bal İlavesinin Kısa Süreli Saklamaya Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Dölerme ve Suni Tohumlama
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Determination of efficient CIDR application periods in timed artificial insemination of Damascus goats during the breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Üreme Mevsiminde Vajinal Sünger ve Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Senkronize Edilen Kıl Keçilerinde Farklı Zamanlarda Yapılan Servikal Tohumlamaların Gebelik Oranlarına Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Dölerme ve Suni Tohumlama
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.
Makale Adı: Dondurmanın Kriyopreservasyon Sperma Kalitesi ve Fertilite ÜzerineEtkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Review
Makale Adı: THE EFFECT OF THE REDUCED DOSE OF GnRH ON CONCEPTION OVULATIONAND OVARIAN STRUCTURES IN OVSYNCH PROGRAM OF LACTATING DAIRYCOWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Üreme Mevsimi Dışında Genç Keçilerde Flugeston Asetat Vaginal Sünger ve Norgestomet Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Östrüslerin Uyarılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances (JAVA)
Makale Adı: Oestrus Synchronization by Short and Long Term Intravaginal Sponge Treatment in Lactating Goats During the Breeding Season The Effects of GnRH Administrations Immediately after Matings on Fertility
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journalof Veterinary Science
Makale Adı: FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF2 nınfarklı zamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: YYU Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: The Effect of Post Mating Diclofenac Sodium Injections on The Pregnancy Rate of The Lactating Goats Synchronized by Buck Effect at The Initiation of Breeding Season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Effects of Long and Short Term Progestagen Treatments Plus GnRH Followed by TAI on Fertility Parameters in LactatingHair Goats during the Transition Period
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Australian Veterinary Journal
Makale Adı: Serous papillary cystadenoma in the ovary of a cow Australian Veterinary Journal
Alan Adı:
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Effect of Site of Insemination on Bovine Fertility
Alan Adı:
Türkçe 1997 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg
Makale Adı: Köpeklerde Testis ve Epididimislerin Ultrasonografik Muayenesi
Alan Adı:
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veteriner Dergisi
Makale Adı: Holstein Irkı Bir Düvede Uterus Unikornis Olgusu
Alan Adı:
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Italian Journal of Animal Science
Makale Adı: Oestrus synchronization with short term and long term progestagen treatments in goats the use of GnRH prior to short term progestagen treatment
Alan Adı:
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg
Makale Adı: Kistik Ovaryumlu İneklerde Kan Progesteron ve Östrojen Seviyeleri ile Plazma Beta Karoten İlişkisi
Alan Adı:
Türkçe 1998 Erişim Linki
Dergi Adı: Hay. Araş. Derg
Makale Adı: Konya Merinosu Koyunlarda Melatonin Progestero PMSG ve Koç Etkisi Uygulamalarının Erken Anöstrüs Döneminde Bazı Üreme Parametrelerine Etkileri
Alan Adı:
Türkçe 1998 Erişim Linki
Dergi Adı: Scand. J. Lab.Anim. Sci
Makale Adı: Effects of protein deficiency on testosterone levels semen quality and testicular histology in developing male rat
Alan Adı:
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: İneklerde Sun i Tohumlama Sonrası Klitorise Masaj ve Kas İçi Oksitosin Uygulamalarının Gebelik Oranına Etkisi
Alan Adı:
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg
Makale Adı: Köpeklerde Kimyasal Kastrasyon
Alan Adı:
Türkçe 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Reproduction Science
Makale Adı: Preliminary report on induction of estrus with multiple eCG injections in Colored Mohair goats during the anestrus season
Alan Adı:
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Hay. Araş. Derg
Makale Adı: Düvelerde Östrüsün Belirlenmesinde Kullanılan Pratik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Alan Adı:
Türkçe 2001 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Üreme Sezonu Dışında Laktasyondaki Kıl Keçilerinde Flourogestone Acetate İçeren Vaginal Süngerlerle Östrüslerin uyarılması GnRH ve hCG Uygulamalarının Döl Verimi Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Veteriner Hekimliği Dergisi
Makale Adı: Evcil Hayvanlarda Testis ve Epididimislerin Ultrasonografik Muayenesi
Alan Adı:
Türkçe 1998 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y. Ü. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Hamdane Irkı Koçlarda Spermatolojik Özellikler ve Testis Ölçüleri Üzerinde Araştırmalar
Alan Adı:
Türkçe 1998 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Merinos Koçlarda Testisin Morfometrik Ölçüleri ve Sperma Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Alan Adı:
Türkçe 1994 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinary Radiology & Ultrasound
Makale Adı: Spermatic Granuloma in the Ram Diagnosis by Ultrasonography and Semen Characteristics
Alan Adı:
Türkçe 1999 Erişim Linki
Dergi Adı: Rev Med Vet-Toulouse
Makale Adı: Estimation of early pregnancy by electrical resistance values of vaginal mucosa in cows and heifers
Alan Adı:
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: VETERINARSKI ARHIV
Makale Adı: The effect of melatonin application on some haematological parameters and thyroid hormones and testosterone in male goats non breeding season
Alan Adı:
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü ne Ait Çeşitli Irklardan Koçların Spermatolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar
Alan Adı:
Türkçe 1994 Erişim Linki
Dergi Adı: The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh
Makale Adı: Effect of glicerol on fertility of Cryopreserved Grass Carp Ctenopharyngodon idealla Sperm
Alan Adı:
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Research
Makale Adı: Synchronization of estrus with short and long term progestagen treatments and the use of GnRH prior to short term progestagen treatment in ewes
Alan Adı:
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Wien. Tierärztl. Mschr
Makale Adı: Der Einflu von Melatonin auf die Samenqualität und Hodengro e bei den normo und Pathospermischen Schafböcken in der Anöstrischen Saison
Alan Adı:
Türkçe 1998 Erişim Linki
Dergi Adı: F.Ü. Sağ.Bil. Derg
Makale Adı: Repeat Breeder Sorunlu düvelerde Fluniksin Meglumin Uygulamalarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Hay. Araş. Derg
Makale Adı: Konya Merinosu Koçlarının Spermatolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmala
Alan Adı:
Türkçe 1993 Erişim Linki
Dergi Adı: Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg
Makale Adı: Saha Şartlarındaki Sığırlarda İkinci PGF2 Enjeksiyonunu Takiben Östrüste Tohumlamalar ile Sabit Zamanlı Tohumlamaların Karşılaştırılması
Alan Adı:
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet. Bil. Derg,
Makale Adı: Merinos Koçlarda Kriptorşizm ve Testis Hipoplazisinin İnsidensi ile Fertiliteye Etkisinin Patolojik ve Androjenik Yönden İncelenmesi
Alan Adı:
Türkçe 1996 Erişim Linki
Dergi Adı: Hay. Araş. Derg,
Makale Adı: The Effect of GnRH and HCG administered at the Time of Artificial Insemination on Fertility in Lactating Dairy Cows
Alan Adı:
Türkçe 1998 Erişim Linki
Dergi Adı: Arch. Tierz. Dummerstorf
Makale Adı: Estrus and Pregnancy Rates of Konya Merino Ewes Treated with a Double Injection of Cloprostenol at Different Intervals
Alan Adı:
Türkçe 1997 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Veterinary Journal
Makale Adı: The effect of Melatonin implant on testis size and plasma testosterone concentration during non bereeding season in colored Mohair male goats
Alan Adı:
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances
Makale Adı: The Comparison of the Pregnancy Rates Obtained after the Ovsynch and Double Dose PGF2 GnRH Applications in Lactating Dairy Cows
Alan Adı:
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Current Frontiers in cryopreservation
Alan Adı: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
İngilizce 2012
Dergi Adı: Evcil Hayvanlarda Dölerme ve Suni Tohumlama
Alan Adı: Ders Kitabı
Türkçe 2002
Yazar Adı: Gül Bülent,KARACA FİKRET
Makale Adı: Farklı Büyüklükteki Süt İneği Çiftliklerinde Döl Verimi Parametrelerinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Dölerme ve Suni Tohumlama
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: COŞKUN NURDAN,KARACA FİKRET
Makale Adı: Tekelerde İki Farklı Sulandırıcı İle Sulandırılan Spermaya Değişik Oranlarda Bal İlavesinin Kısa Süreli Saklamaya Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Dölerme ve Suni Tohumlama
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxınFarklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BOZKURT YUSUF,YAVAŞ İLKER,KARACA FİKRET
Makale Adı: EFFECT OF DIFFERENT STRAW VOLUMES, CRYOPROTECTANTS AND AVIAN EGG YOLK TYPES ON CRYOPRESERVATION SUCCESS OF NILE TILAPIA (OREOCHROMİS NILOTICUS) SPERM
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 04.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR ın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: Sivaslıgil Buğra,BOZKURT YUSUF,KARACA FİKRET
Makale Adı: EFFECT OF DIFFERENT EXTENDERS AND CRYOPROTECTANTS ON FERTILIZING ABILITY OF CRYOPRESERVED SCALY CARP Cyprinus carpio L 1758 SPERM
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri
İngilizce 03.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: Doğruer G, Karaca F, Sarıbay MK, Ateş CT
Makale Adı: Aşım Sezonu Başlangıcında laktasyondaki keçilere Aşım Sonrası Diklofenak Sodyum Enjeksiyonlarının Gebelik Oranı Üzerindeki etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Ataman, M.B., İ. Taşal, M. Aksoy, F. Karaca, A. Kaya, T. Tekeli
Makale Adı: İnek ve Düvelerde Sperma Bırakılma Yerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Doğruer G, Sarıbay MK, Karaca F.
Makale Adı: Dölverimi Sorunlu Düvelerde Fluniksin Meglumin Uygulamalarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Ataman, M.B., A. Kaya, F. Karaca, C. Yıldız, K. Çoyan, A. Ergin ve M. Aksoy
Makale Adı: Toklularda Testisin Sezon İçi ve Sezon Dışı Morfometrik Ölçümleriyle Spermatolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenerek Damızlık Seçiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Karaca, F., F. Gülyüz, B.A. Uslu
Makale Adı: Saha Şartlarındaki Sığırlarda Çift Doz PGF2 Enjeksiyonu Sonrası Östrüste Tohumlamalar İle Sabit Zamanlı Tohumlamaların Karşılaştırılması
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Karaca, F., F. Gülyüz, B.A. Uslu
Makale Adı: Renkli Tiftik Tekelerine Üreme Sezonu Dışında Melatonin Uygulamasının Testis Büyüklüğü ve Plazma Testesteron Konsantrasyonu Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Dönmez, N., F. Karaca, F. Belge,
Makale Adı: Üreme Sezonu Dışında Tekelere Melatonin Uygulamasının Bazı Hematolojik Parametreler İle Tiroit Hormonları Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: M.B. Ataman, H.H. Dönmez, E. Keskin, N. Dönmez, M. Boydak, F. Karaca, N.C. Lehimcioğlu
Makale Adı: Yeni Zelanda Tavşanlarına Oral Yolla Verilen Aflatoksinin Spermatolojik özellikler Testis histolojisi ve Semen Hyalurinidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Alan, M., İ. Taşal, F. Karaca ve F. Gülyüz
Makale Adı: Laktasyondaki Sütçü İneklere Tohumlama Sırasında GnRH ve HCG verilmesinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Saribay MK , F Karaca, G Dogruer, C Ates
Makale Adı: Estrus Synchronization during Transition Period Timed Artificial Insemination TAI and the Effect of GnRH Administration at the TAI on Fertility in Lactating Goats
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Karaca F, Dönmez HH, Karslı MA
Makale Adı: Gelişmekte Olan Ratlarda Protein Eksikliğinin Testosteron Seviyesi Sperma Kalitesi ve Testiküler Histoloji Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Karaca F, Doğruer G, Sarıbay MK, Ergün Y, Ateş CT
Makale Adı: Laktasyondaki İneklerde Ovsynch Protokolünde Azaltılan GnRH Dozunun Ovulatör Follikül Çapı Ovulasyon Oranı ve Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Çoyan K, Kaya A, Karaca F, Ataman MB, Yıldız C
Makale Adı: The effect of melatonin implantation on sperm quality and testicular measurements of normospermic and pathospermic rams in anoestrous season
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Sarıbay MK, Doğruer G, Karaca F, Özmen E
Makale Adı: Holstein Irkı Bir Düvede Uterus Unicornis olgusu
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Doğruer G, Ergün Y, Karaca F, Sarıbay MK, Ateş CT
Makale Adı: Anöstrüs sezonunda ivesi koyunlarda FGA içeren Vaginal Süngerlerle Birlikte PMSG ve PGF2 nın Farklı zamanlarda Ugulanmasının Reprodüktif parametreler Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Ataman, M.B., A. Kaya, F. Karaca ve K. Çoyan
Makale Adı: Düvelerde Östrüsün Belirlenmesinde Kullanılan Pratik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Karaca F, Doğruer G, Sarıbay MK, Ateş CT, Kılboz Eİ
Makale Adı: Laktasyondaki Kıl Keçilerinde Üreme Mevsimi Başında Farklı Östrüs Senkronizasyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Kılboz Eİ, Karaca F
Makale Adı: Üreme Mevsimi Dışında Genç Keçilerde Flugeston Asetat Vaginal Sünger ve Norgestomet Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Östrusların Uyarılması
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Karaca F, Çoya K
Makale Adı: Koçlarda Testis ve Epididimislerdeki normal ve patolojik yapıların Ultrasonografi ile Belirlenmesi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Karaca F, Çoyan K
Makale Adı: Koçlarda Testis ve Epididimislerdeki normal ve patolojik yapıların Ultrasonografi ile Belirlenmesi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: . Kaya, A., M.B. Ataman, F. Karaca, C. Yıldız, K. Çoyan, M. Aksoy ve A. Ergin
Makale Adı: Konya Merinosu Koyunlarda Melatonin Progesteron PMSG ve Koç Etkisi Uygulamalarının Erken Anöstrus Döneminde Bazı Üreme Parametrelerine Etkileri
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Çoyan, K., A. Kaya, F. Karaca, M.B. Ataman ve C. Yıldız
Makale Adı: Anöstrus Döneminde Koçlarda Melatonin Uygulamalarının Testis Ölçüleri ve Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Karaca, F., K. Çoyan, M.B. Ataman, A. Kaya ve M. Aksoy,
Makale Adı: Veteriner Androlojide Ultrasonografinin Kullanım Alanları
Alan Adı:
Erişim Linki
Yazar Adı: Taşal, İ., M.B. Ataman, M. Aksoy, A. Kaya, F. Karaca, T. Tekeli,
Makale Adı: Erken Gebelik Tanısı Amacıyla İnek ve Düvelerde Vaginal Elektriksel Direnç Değerlerinin İzlenmesi
Alan Adı:
Erişim Linki
Projeler
Keçilerde Periostinin Erken Gebelik Tanısında Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
AŞIM SEZONUNDA GEBE KALMAMIŞ ŞAMİ IRKI KEÇİLERDE ANÖSTRUS DÖNEMİNDE UYGULANAN GNRH NIN EMBRİYONİK KAYIP VE REPRODÜKTİF PERFORMAN ÜZERİNE ETKİSİ
Aşım Sezonunda Gebe Kalmamış Şami Irkı Keçilerde Anöstrus Döneminde Uygulanan GnRH’xxın Embriyonik Kayıp ve Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi
Kil Keçilerinde Üreme Mevsiminde Farklı Östrüs Senkronizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. M.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi (Proje No: 06 G 0202 ). Proje Yöneticisi, 2006.
Prepubertal Ratlara İntratestiküler BCG Uygulamasının Testis Histolojisi, Spermatolojik Özellikler ve Testesteron Seviyesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, M.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi, M.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi, (Proje No: 03G0203). Proje Yöneticisi, 2003.
Genç Renkli Tiftik Tekelerine Anöstrüs Döneminde Melatonin İmplantının Testis Ölçüleri ve Plasma Testesteron Düzeylerine Etkisi, Y.Y.Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi (Proje No:2001-VF 92).
Merinos Koçlarda Kriptorşizm ve Testis Hipoplazisinin İnsidensi ile Fertiliteye Etkisinin Patolojik ve Androjenik Yönden İncelenmesi
Üreme Mevsiminde Vaginal Sünger ve Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Senkronize Edilen Kıl Keçilerinde Farklı Zamanlarda Yapılan Servikal Tohumlamaların Başarısı.
Üreme Mevsimi Dışında Genç Keçilerde Flugeston Asetat Vaginal Sünger ve Norgestomet Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Östrusların Uyarılması
Keçilerde Aşım Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında Cıdr Kontrollü İntravaginal Salınım Yapan Cihaz ın Farklı Sürelerde Kullanımının Fertilite Üzerine Etkisi
TEKELERDE İKİ FARKLI SULANDIRICI İLE SULANDIRILAN SPERMAYA DEĞİŞİK ORANLARDA BAL İLAVESİNİN KISA SÜRELİ SAKLAMAYA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİ
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar