PROFESÖR GÖKHAN DOĞRUER

Kimlik Bilgileri

GÖKHAN DOĞRUER

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : DOĞUM VE JİNEKOLOJİ (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 1997-2003
Tez : İneklerde endometritis tanısında klinik muayene, endometriyal sitoloji, biyopsi ve mikrobiyolojik muayene bulgularının karşılaştırılması
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları : 1992-1997
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 73.75 2006
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2003-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2002-2003
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1998-2002
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Unilateral uterine torsion in a pregnant bitch
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: journal of animal and veterinary advances
Makale Adı: The Comparison of The Pregnancy Rates Obtained After The Ovsynch and Double Dose PGF2 GnRH Applications in Lactating Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)
Makale Adı: BİR İNEK VAGİNASINDA FİBROSARKOM OLGUSU
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol
Makale Adı: Kısraklarda ve İneklerde Endometriyal Biyopsi,Sitoloji ve Kültürün Jinekolojik Tanı AmaçlıKullanımları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Bir Köpekte Vajinal Leyomiyosarkom
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde Klinik Mastitis Tedavisinde Alternatif Yöntemler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: The effect of applications of eCG and PGF2 at different times witk FGA containing vaginasl sponges on reproductive parameters in ewes at anestrus season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances
Makale Adı: Oestrus Synchronization by Short and Long Term Intravaginal Sponge Treatment in Lactating Goats During the Breeding Season The Effects of GnRH Administrations Immediately after Matings on Fertility
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Makale Adı: Theranekron for treatment of endometriosis in a rat model compared with medroxyprogesterone acetate and leuprolide acetate
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Review
Makale Adı: The effect of reduced dose of GnRH on conception ovulation and ovarian structures in ovsynch program of lactating dairy cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Pregnancy Detection in a Gazella gazella Mountain Gazella by Using Ultrasonography
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: kocatepe veterinary journal
Makale Adı: İneklerde endometritisin tanısında klinik muayene endometriyal sitoloji biyopsi ve mikrobiyolojik muayene bulgularının karşılaştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Repeat breeding problemli bir süt sığırı işletmesinde bovine viral diarrhea virus BVDV enfeksiyonunun klinik serolojik ve virolojik yönden incelenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Üreme Sezonu Dışında Laktasyondaki Kıl Keçilerinde Flourogestone Acetat İçeren Vajinal Süngerlerle Östrüslerin Uyarılması GnRH ve hCG Uygulamalarının Döl Verimi Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: The general analysis of animals brought to Mustafa Kemal University Faculty of Veterinary Medicine Clinic of Obstetrics and Gynecology Department between the years 2010 2015
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: The Prevalance Etiology and Antimicrobial Susceptibility of the Microorganisms in Subclinical Mastitis in Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
Makale Adı: Repeat Breeder Sendromlu Düvelerde Fluniksin Meglumin Uygulamalarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Gebe ve gebe olmayan holstein ırkı ineklerde plazma vitamin A düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Hatay ilinde aile tipi süt sığırcılığı işletmelerinde subklinik mastitislerin epidemiyolojisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Süt Sığırlarında Sub klinik Mastitisin Tanısında Kültür ve PCR Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Makale Adı: Prevalence and etiology of subclinical mastitis in Awassi dairy ewes in southern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Makale Adı: The protective effect of erythropoietin and dimethylsulfoxide on ischemia reperfusion injury in rat ovary
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Research
Makale Adı: Treatment of subclinical mastitis in Damascus goats during lactation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: The Effects of Long and Short Term Applications of Progestogen Containing Vaginal Sponges and Subcutaneus Implants on Fertility During Breeding Season in Damascus Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Effects of Long and Short Term Progestagen Treatments Plus GnRH Followed by TAI on Fertility Parameters in Lactating Hair Goats during the Transition Period
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Makale Adı: Coagulase Gene Polymorphism of Staphylococcus aureus Isolated from Subclinical Bovine Mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Bulletin of Veterinary Institude Pulawy
Makale Adı: Usefulness of the E test for the determination of the susceptibility of Staphylococcus sp isolated from milk of sheep and goats with subclinical mastitis to amikacin and amoxicillin clavulanic acid
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Italian Journal of Animal Science
Makale Adı: Oestrus synchronization with short term and long term progestagen treatments in goats the use of GnRH prior to short term progestagen treatment
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: VETERİNER FAKÜLTESİ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ KLİNİKLERİNE GETİRİLEN VAKALARIN ANALİZİ
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin Ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korunmadaki Etkinliğinin Araştırılması.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkinliklerinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası FarklıZamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami keçilerinde gebeliğin son döneminde rasyona katılan niasin ve metiyoninin gebelik toksemisinden korumadaki etkinliklerinin araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxınFarklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: subklinik mastitisli ineklerde süt total glutatyon glutatyon peroksidaz ve aerob mezofil genel canlı sayısı ile somatik hücre sayısı arasındaki ilişkiler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 24.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE GLUTATHIONE PEROXIDASE TOTAL GLUTATHIONE AND REDUCED NICOTINAMIDE DINUCLEOTIDE PHOSPHATEIN MILK CELLS OF SUBCLINICAL MASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 01.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: Milk And Milk Cell Vitamin C Levels in SubclinicalMastitic Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 29.08.2016 Erişim Linki
Projeler
AŞIM SEZONUNDA GEBE KALMAMIŞ ŞAMİ IRKI KEÇİLERDE ANÖSTRUS DÖNEMİNDE UYGULANAN GNRH NIN EMBRİYONİK KAYIP VE REPRODÜKTİF PERFORMAN ÜZERİNE ETKİSİ
Şam, Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin Ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkilerinin Araştırılması
İneklerde Subklinik Mastitislerin Süt Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi ve NADP NADPH ile Total Glutatyon Düzeylerine Etkileri
Damascus keçilerinde süt üretimindeki farklı uygulamalarınsüt verimi ve süt kalitesi üzerine etkileri
Keçilerde aşım sezonunda sabit zamanlı tohumlama uygulamalarında CIDR Kontrollü intravaginal salınım yapa cihaz ın farklı sürelerde kullanımının fertilite üzerine etkisi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar