PROFESÖR YAŞAR ERGÜN

Kimlik Bilgileri

YAŞAR ERGÜN

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : DOĞUM VE JİNEKOLOJİ (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 1994-2000
Tez : Repeat breeder ineklerde subklinik endometritis raslantılarının belirlenmesi ve intrauterin sağaltım girişimi
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1987-1992
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 73.750 2004
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
DOÇENT HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-2018
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2000-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1993-2001
İdari Görevler
Fakülte Sekreteri MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2000-2001
Erasmus Koordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2009-
Farabi Koordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-2014
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ KAPLUMBAĞALARI İLK YARDIM, TEDAVİ VE KURTARMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2010-
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2001-2004
Enstitü Müdürü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013-2016
Dekan Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2005-2008
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-2015
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2006-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
öğretim üyesi mustafa kemal üniversitesi 1993-
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
Makale Adı: Detection of slime genes and antiseptic/antibiotic-resistance genes in Staphylococcal isolates from Damascus goats with subclinical mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
Makale Adı: Glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase, total glutathione and reduced nicotinamide dinucleotide phosphate in milk cells of subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz, Glutatyon Peroksidaz, Nikotinamid Adenin Dinükleotid Fosfat ve Glutatyon ile Süt Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkiler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
Makale Adı: The Antibacterial Activities of Lavandula stoechas and Crepis sancta Leaf and Flower Against Mastitis Pathogens and Enzymatic and Non-Enzymatic Antioxidant Activities of The Extracts
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
Makale Adı: Prevalence and distribuion of staphylococcal enterotoxin genes among Staphylococcus aureus isolates from chicken and turkey carcasses in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Comparison of PCR and Culture Methods for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Dairy Cattle
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Science
Makale Adı: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in milk from dairy cows with chronic mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Tropical Animal Health and Production
Makale Adı: Bovine herpesvirus-1 (BHV-1), bovine leukemia virus (BLV) and bovine viral diarrhea virus (BVDV) infections in Algerian dromedary camels (Camelus dromaderius)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Investigation on the effectiveness of mastitis vaccine (Startvac®) in sheep and goat gangrenous mastitis cases caused by Staphylococcus aureus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Üreme Sezonu Dışında Laktasyondaki Kıl Keçilerinde Flourogestone Acetat İçeren Vaginal Süngerlerle Östrüslerin Uyarılması GnRH ve HCG Uygulamalarının Döl Verimi Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Makale Adı: Selected biochemical and oxidative stress parameters and ceruloplasmin as acute phase protein associated with bovine leukaemia virus infection in dairy cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Macedonian Veterinary Review
Makale Adı: PCR Assay With Host Specific Internal Control for Staphylococcus Aureus From Bovine Milk Samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Süt Sığırlarında Sub klinik Mastitisin Tanısında Kültür ve PCR Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Antibiotic Susceptibility and Molecular Identification of Antibiotic Resistance Genes of Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Van veterinary journal
Makale Adı: Detection of Causative Agents in Goat Mastitis and their Antibiotic Resistance in Hatay Region
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: The Prevalance Etiology and Antimicrobial Susceptibility of the Microorganisms in Subclinical Mastitis in Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: etlik veteriner mikrobiyoloji dergisi
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Anim Sci
Makale Adı: Hatay Bölgesinde Merada Yetiştirilen Koyun ve Keçi Serumlarında Bazı Mineral Madde Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
Türkçe 2002 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of Experimental Biology
Makale Adı: The enzymatic and non-enzymatic antioxidant activities of Arbutus andrachne L. leaf and flower and its antibacterial activities against mastitis pathogens
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Antimicrobial Susceptibility Presence of Resistance Genes and Biofilm Formation in Coagulase Negative Staphlococci Isolated from Subclinical Sheep Mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Is Sea Turtles Emergence Only for Preparing Nest or Only for Clutching
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances,
Makale Adı: Üreme sezonunda laktasyondaki keçilerde kısa ve uzun süreli intravaginal sünger uygulamalarıyla östrüs senkronizasyonu ve aşım sonrası gnrh enjeksiyonunun fertilite üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veteriner Dergisi
Makale Adı: Holstein Irkı bir Düvede Hidroamnion Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances,
Makale Adı: The Comparision of the Pregnancy Rates Obtained After the Ovsynch and Double Dose PGF2 GnRH Applications in Lactating Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: YYU Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Kısraklarda Aşım Sonrası Vulvaya Geçici Zımba Stapler Uygulamalarının Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Bir Gazella gazella da Hatay Dağ Ceylanı Ultrasonografi ile Gebelik Tanısı Kafkas Üniv Vet Fak Derg
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Doğu Akdeniz Sahillerinde Yuvalayan Chelonia mydas ve Caretta caretta Deniz Kaplumbağalarında Reprodüktif Ultrasonografi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Repeat Breeder İneklerde Subklinik Endometritis Rastlantılarının Belirlenmesi ve İntrauterin Sağaltım Girişimi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Marine Turtle Newsletter
Makale Adı: A Stranded Leatherback Sea Turtle in the Northeastern Mediterranean, Hatay, Turkey
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Anim Sci
Makale Adı: Coagulase Gene Polymorphism of Staphylococcus aureus Isolated from Subclinical Bovine Mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet Hek Mik Derg
Makale Adı: Hatay Yöresinde Subklinik İnek Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokok Türleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv Vet Fak Derg
Makale Adı: Characterization of Staphylococcus aureus Strains Isolated From Subclinic Bovine Mastitis by Protein Patterns Antibiotic Resistance and Plasmid Profile
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Vet Hek Mik Derg
Makale Adı: Subklinik İnek Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokok Suşlarının laktamaz Aktivitesi ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Cerrahi Dergisi
Makale Adı: Effect of Dressing with clorhexidin acetate applied for different lenght following ovariohysterectomie operation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Hatay İlindeki Aile Tipi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Subklinik Mastitislerin Epidemiyolojisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Cerrahi Dergisi
Makale Adı: Investigations on the Gross Hepatic Pulmonary and Reproductive Lesions in Cows During an Abattoir Survey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2003 Erişim Linki
Dergi Adı: Thai Journal of Veterinary Medicine
Makale Adı: Investigation into toxin and slime genes in staphylococci isolated from goat milk and goat cheese in southern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics
Makale Adı: Koyun ve Keçilerde Laktasyon Yönetimi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynaecol-Special Topics
Makale Adı: Sütçü Sürülerde Mastitislerin Tanısında Kullanılan Güncel Yöntemler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Reproduction in domestic animals
Makale Adı: Effects of the Tarantula cubensis extract and trimethoprim plus sulphadiazine in retained placenta in Holstein cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology
Makale Adı: Antibacterial and antioxidant activities of Liquidambar orientalis mill. various extracts against bacterial pathogens causing mastitis
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Investigation on the effectiveness of mastitis vaccine (Startvac®) in sheep and goats gangrenous mastitis cases caused by Staphylococcus aureus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinární Medicína
Makale Adı: Distribution of antiseptic resistance genes in Staphylococcus spp. from bovine mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinární Medicína
Makale Adı: Distribution of antiseptic resistance genes in Staphylococcus spp. from bovine mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: animal review
Makale Adı: THE EFFECT OF THE REDUCED DOSE OF GnRH ON CONCEPTION OVULATION AND OVARIAN STRUCTURES IN OVSYNCH PROGRAM OF LACTATING DAIRY COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Molecular identification of bovine papillomaviruses in dairy and beef cattle first description of Xi and Epsilonpapillomavirus in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: The effect of applications of eCG and PGF2 at different times with FGA containing vaginal sponges on reproductive parameters in ewes at anestrous season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Makale Adı: Theranekron for treatment of endometriosis in a rat model compared with medroxyprogesterone acetate and leuprolide acetate
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Res.
Makale Adı: Treatment of Subclinical Masititis in Damascus Goats During Lactation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk J Vet Anim Sci
Makale Adı: Prevalence and etiology of subclinical mastitis in Awassi dairy ewes in southern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Makale Adı: The protective effect of erythropoietin and dimethylsulfoxide on ischemia reperfusion injury in rat ovary
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Bull. Vet. Inst. Pulawy.
Makale Adı: Usefulness of the E Test for the Determination of the Susceptibility of Staphylococcus sp Isolated from Milk of Sheep and Goats with Subclinical Mastitis to Amikacin and Amoxicillin Clavulanic Acid
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinární Medicína
Makale Adı: Development of Polymerase Chain Reaction assays with host specific internal controls for Chlamydophila abortus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: VETERİNER FAKÜLTESİ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ KLİNİKLERİNE GETİRİLEN VAKALARIN ANALİZİ
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’na getirilen vakaların analizi
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları
Alan Adı: Ders Kitabı
Türkçe 2016
Dergi Adı: Kedi ve Köpeklerde Doğum ve Jinekoloji
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2013
Dergi Adı: Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2013
Dergi Adı: hatayda on sıcak gün
Alan Adı:
Türkçe 2006
Dergi Adı: Ekolojik Okur Yazarlık
Alan Adı:
Türkçe 2008
Yazar Adı: Özbilek İbrahim,ERGÜN YAŞAR,GÖZER AHMET,Bahan Onur,ALAŞAHAN SEMA
Makale Adı: Azaltılmış Doz Pgf2α Kullanılarak Yapılan Seksüel Senkronizasyonun Koyunlarda Bazı Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
İngilizce 01.11.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: Radhwane Saidi,Messaouda Behalil,Aissaoui Fatma Zohra,Amina Bessas,CANTEKİN ZAFER,Djamel Khelef,ERGÜN YAŞAR,Rachid Kaidi,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Detection of Causative Agents in Camel Mastitis in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 16.10.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Distribution of ica genes in coagulase negative staphylococci isolated from goat milk and goat cheese in hatay
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 22.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ÜRER ECE KOLDAŞ,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: USAGE OF A CHROMOGENIC MEDIA FOR FARM LEVEL DETECTION OF BOVİNE MASTITIS AGENTS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 30.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,TEK ERHAN
Makale Adı: COMPARISON OF THE ICA GENES IN HOLSTEIN-FRIESIAN DAIRY COWS AND AWASSI DAIRY SHEEP IN STAPHYLOCOCCAL MASTITIS ISOLATES IN SOUTHERN TURKEY
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 30.06.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR,SOLMAZ HASAN,TEK ERHAN
Makale Adı: DETECTION OF ICA, ANTISEPTIC AND ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES IN STAPHYLOCOCCI ISOLATED FROM GOAT MASTITIS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 11.06.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Hatayda keçi sütü ve keçi peynirlerinden izole edilen koagulaz negatif stafilokoklarda ica genlerinin dağılımı - Distribution of ica genes in coagulase negative staphylococci isolated from goat milk and goat cheese in Hatay.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 26.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: MILK AND MILK CELL VITAMIN C LEVELS IN SUBCLINICAL MASTITICCOWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 25.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,GÜRTÜRK KEMAL,SOLMAZ HASAN,EKİN İSMAİL HAKKI,ÖZTÜRK DİLEK
Makale Adı: DISTRIBUTION OF ANTISEPTIC RESISTANCE GENES IN STAPHYLOCOCCI FROM BOVINE AND GOAT MASTITIS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 24.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,GÜRTÜRK KEMAL,EKİN İSMAİL HAKKI,ÖZTÜRK DİLEK,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Distrubution of antibiotic and antisepic resistance genes in isolated stahpylococci from bovine mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 15.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,KÖKER AFŞİN
Makale Adı: Slime properties of Staphylococcal isolates in an Awassi Dairy Sheep Flock in Turkey.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 22.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: radhwane saidi,bessas amina,bitam Idir,ERGÜN YAŞAR,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL
Makale Adı: First report of bovine herpesvirus-1 (BHV-1), bovine leukaemia virus (BLV) and bovine viral diarrhoea virus (BVDV) infections in dromedary camels (Camelus dromaderius) in Algeria
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: abazar TAJADDODCHELIK,,TORUN OSMAN,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: THE EFFECTS OF IMPLEMENTING CIDR AT DIFFERENT DAYS ONSHEEP REPRODUCTIVE TRAITS IN OUT OF MATING SEASON
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: YAVAŞ İLKER,ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,korkmaz yavaş tuğba,COŞKUN NURDAN,KOLDAŞ ECE
Makale Adı: INVESTIGATION OF MICROBIAL CONTAMINATION RISKS IN THELIQUID NITROGEN TANKS ON FIELD CONDITIONS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,YAVAŞ İLKER,ERGÜN YAŞAR,TEK ERHAN,korkmaz yavaş tuğba,SOLMAZ HASAN
Makale Adı: Investigation of Bacterial Factors and Comparing the Preputial Swap and PreputialFluid Washing Samples in Rams and Male Goats in Hatay Region by Polymerase ChainReaction
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Mikrobiyolojisi
İngilizce 05.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KOZLU TOLUNAY,Güler Fatma,PEKER AKALIN PINAR,KAZAK FİLİZ,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN THEOVARIES OF HEALTHY AND ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY INTHERANEKRON ADMINISTERED RATS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi
İngilizce 25.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,KOLDAŞ ECE,solmaz H,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: USAGE OF ACHROMOGENIC MEDIA FOR FARM LEVELDETECTION OF BOVİNE MASTITIS AGENTS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Investigation of Enterotoxin, Exfoliative Toxin, Toxic Shock Syndrome Toxin genes in Coagulase Negative Staphylococci isolated from goat milk and milk products.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 15.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: demir melek,CANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,ERGÜN YAŞAR,alam muhammed intikhab
Makale Adı: Investigation od mycotic mastitis agents in cattle sheep and goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 09.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KOLDAŞ ECE,BAŞTAN AYHAN,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE GLUTATHIONEPEROXIDASE TOTAL GLUTATHIONE AND REDUCEDNICOTINAMIDE DINUCLEOTIDE PHOSPHATEIN MILK CELLS OFSUBCLINICAL MASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 29.01.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ATASEVEN VEYSEL SOYDAL,DOĞAN FIRAT,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,ÖZCAN OĞUZHAN
Makale Adı: SELECTED BIOCHEMICAL AND OXIDATIVE STRESS PARAMETERS AND CERULOPLASMIN AS ACUTE PHASE PROTEIN ASSOCIATED WITH BOVINE LEUKAEMIA VIRUS INFECTION IN DAIRY COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 24.05.2016 Erişim Linki
Projeler
Koyun/Keçilerde azaltılmış doz PGF2α ve progesteron içeren sünger/CIDR kullanılarak seksüel senkronizasyon uygulamalarının gebelik ve östrüs oranı üzerine etkisi
Sağlıklı ve İskemi ve Reperfüzyon Uygulunan Ratların Ovaryumlarında Theranekron’un Etkisi
”Hatay Bölgesinde Koç veTekelerde Prepusiyal Sıvap ve Yıkantı Sıvılarında Bakteriyel Etkenlerinin Polimeraz ZincirReaksiyonu İle Araştırılması”
İneklerde Subklinik Mastitislerin Süt Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi ve NADP NADPH ile Total Glutatyon Düzeylerine Etkileri
Sıvı Azot İle Yapılan Kryopreservasyon Tekniklerinde Mikrobiyal Kontaminasyon Risklerinin Araştırılması
Sığır Mastitislerinden İzole edilen Stafilokok Suşlarında Çeşitli Antibiyotik Antiseptik Direnç Genleri ve Bazı Virülens Genlerinin Araştırılması konulu münferit projenizin
Sığır ve keçi mastitislerinden izole edilen stafilokok türlerinde antiseptik direnç genlerinin dağılımları
Sığır ve keçi mastitislerinden izole edilen stafilokok türlerinde antiseptik direnç genlerinin dağılımları
Mastitisli İnek Sütlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Kuarterner Amonyum Bileşiklerine QAC Karşı Direncin Fenotipik ve Genotipik Araştırılması
Türkiyenin Güneyindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Subklinik Mastitis Prevalansı ve Antibiyotik Duyarlılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma TAGEM 2006 HS 03 01 02 55
Kıl Keçilerinde Üreme Mevsimi Dışında Progesteron PMSG Uygulamalarına GnRH ve LH İlavesinin Östrüslerin Uyarılması ve Gebe Kalma Oranına Etkileri MKÜ BAP 2006 06 G 0201
Pestisit Radyoaktivite Ve Ağır Metallerin Samandağ C Mydas Kaplumbağaları Üzerine Etkisi Ve Kan Biyokimyası Değerlerinin Belirlenmesi TUBİTAK TOVAG 2005 105 0 207
İnsan ve hayvan orijinli S Aureus ve S Agalactia suşlarının genotiplendirilmesi MKÜ BAP 2005 05 G 0201
Hatay İlinde Yetiştirilen Keçilerde Klinik Ve Subklinik Mastitislerin Teşhisi Etkenlerin İzolasyonu Ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi MKÜ BAP 2004 04 G 0202
Hatay Yöresinde Yetiştirilen Süt İneklerinde Klinik ve Subklinik Mastitise Neden Olan Mikroorganizmaların Saptanması ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi MKÜ BAP 2001 01 G 0204
Hatay İlinin Değişik Yörelerinde Beslenen Küçükbaş Ruminantların Kan Serumunda Çeşitli Mineral Madde Düzeylerinin Tayini MKÜ Araştırma Projeleri Fonu 1999 Proje no 99 G 1503
Hatay Dağ Ceylanlarını Koruma Projesi 2014 WWF Türkiyenin Canı Hibe Programı proje
Gazella gazella ların Hatay Dağ Ceylanı Yaşam Ortamlarını İyileştirme ve Risklerin Azaltılması Projesi 2012 WWF Türkiyenin Canı Hibe Programı proje no 118
Amanoslar Doğa Okulu 2010 TÜBİTAK 110B061
Amanoslar Doğa Okulu TÜBİTAK 2009 109 B 064
Amanoslar ve Antakya çevresinin bilimsel eğitim amaçlı kullanımı III TÜBİTAK 2008 108 B 003
Koyun Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokok Türlerinin Antibiyotiklere Dirençliliklerinin ve Direnç Mekanizmalarının Belirlenmesi 2008 08 G 0 205
Amanoslar ve Antakya çevresinin bilimsel eğitim amaçlı kullanımı TÜBİTAK 2007 107 B 037
Amanoslar ve Antakya çevresinin bilimsel eğitim amaçlı kullanımı I TÜBİTAK 2006 106 Y 102
Hatay ve çevre illerdeki subklinik koyun mastitislerinin oranının CMT ile belirlenmesi ve etkenlerin izolasyonu ve antibiyotik duyarlılıkları üzerine bir araştırma MKÜ BAP 2003 03 G 0207
Hatay yöresinde yetiştirilen süt ineklerinde klinik ve subklinik mastitislere neden olan mikroorganizmaların saptanması ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi MKÜ BAP 2001 01 G 0207
Hatay yöresinde yetiştirilen süt ineklerinde klinik ve subklinik mastitislere neden olan mikroorganizmaların saptanması ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi MKÜ BAP 2001 01 G 0207
Hatay da Yetiştirilen Süt İneklerinde Subklinik Mastitis Yayılımının CMT ve NaOH Testleri ile Belirlenmesi Üzerine Epidemiyolojik Bir Araştırma MKÜ BAP 2001 01 G 0206
Hatay da Yetiştirilen Süt İneklerinde Subklinik Mastitis Etkeni Staphylococcus Türlerinin Biyotiplendirilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma MKÜ BAP 2001 01 G 0205
Antakya belediye mezbahasında döl tutmama sebebiyle kesilen ineklerde endometritis oranlarının belirlenmesi uterus yıkantısından ve kan serumlarından bazı biyokimyasal ve serolojik parametrelerim tayini proje no 99 G 1501
Mastitisli inek sütlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında Kuarterner Amonyum Bileşiklerine karşı direncin fenotipik ve genotipik araştırılması
Doğa Eğitimi
Patentler
Ödüller
1. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü-2006-1
1. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü-2006-2
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar