PROFESÖR MUSTAFA KEMAL SARIBAY

Kimlik Bilgileri

MUSTAFA KEMAL SARIBAY

İletişim Bilgileri
   : 0 (505) 923 6794 -  1514
  : mksaribay@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : DOĞUM VE JİNEKOLOJİ (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 1999-2005
Tez : Koyunlarda real-time ultrasonografi ile embriyonik ölümlerin insidansının belirlenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1991-1996
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 75 2000
Akademik Görevler
PROFESÖR HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2008-2014
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1999-2008
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde Bakır, Çinko ve Selenyumun Fertilite Açısından Önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
Makale Adı: Glucose-6-phosphate dehydrogenase,glutathione peroxidase, total glutationeand reduced nicotinamide adeninedinucleotide phosphate in milk cellsof subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Determination of efficient CIDR application periods in timed artificial insemination of Damascus goats during the breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Bilimleri Dergisi (Eurasian J Vet Sci)
Makale Adı: Koyunlarda Real-Time Ultrasonografi ile Embriyonik Ölümlerin İnsidansının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.
Makale Adı: Repeat Breeder İneklerin Tedavisinde GnRH ve Gonadotropinlerin (LH, hCG, PMSG) Kullanımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Israel Journal of Veterinary Medicine
Makale Adı: The Effect of PMSG Treatment on Pregnancy Rates in SynchronizedHeifers using Norgestomet Ear Implants
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF2 nınfarklı zamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: fırat üniversitesi sağlık bilimleri veteriner dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde Akut Klinik Mastitislerde Meme İçi Ozon Tedavisinin İyileştiririci Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde Klinik Mastitis Tedavisinde Alternatif Yöntemler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: The Veterinary Record
Makale Adı: Effect of the administrations of flunixin meglumine treatment on pregnancy rates in Holstein heifers
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Laktasyondaki İneklerde Tohumlama Anında Azaltılan GnRH Dozunun Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Review
Makale Adı: THE EFFECT OF THE REDUCED DOSE OF GnRH ON CONCEPTION OVULATION AND OVARIAN STRUCTURES IN OVSYNCH PROGRAM OF LACTATING DAIRY COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: F.Ü. Sağ. Bil. Derg.
Makale Adı: Repeat Breeder Sorunlu Düvelerde Fluniksin MegluminUygulamalarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: J. Anim. Vet. Adv
Makale Adı: Oestrus synchronization by short and long term intravaginal sponge treatment in lactating goats during the breeding season the effects of GnRH administrations immediately after matings on fertility
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: türk veteriner hekimler birliği dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde Endometritis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: The Prevalance Etiology and Antimicrobial Susceptibility of the Microorganisms in Subclinical Mastitis in Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği ne2010 2015 yılları arasında getirilen hayvanların genel analizi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji
Makale Adı: Aktivin Follistatin ve İnhibin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Üreme Sezonu Dışında Laktasyondaki Kıl Keçilerinde Flourogestane Acetate İçeren Vaginal Süngerlerle Östrüslerin Uyarılması GnRH ve hCG Uygulamalarının Döl Verimi Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Turk. J. Vet. Anim. Sci
Makale Adı: Prevalence and etiology of subclinical mastitis in Awassi dairy ewes in southern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veteriner Dergisi
Makale Adı: Holstein Irkı bir Düvede Hidroamnion Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.
Makale Adı: İneklerde Meme Başı Derisinde Şekillenen Lezyonların Dağılımı ve Mastitis Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Veterinary Advances
Makale Adı: The Comparison of The Pregnancy Rates Obtained After The Ovsynch and Double Dose PGF2 GnRH Applications in Lactating Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: J Turk Vet Med Assoc
Makale Adı: İneklerde gözlem yöntemi ile östrüs tespiti
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: YYU Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: The Effect of Post Mating Diclofenac Sodium Injections on The Pregnancy Rate of The Lactating Goats Synchronized by Buck Effect at The Initiation of Breeding Season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Effects of Long and Short Term Progestagen Treatments Plus GnRH Followed by TAI on Fertility Parameters in Lactating Hair Goats during the Transition Period
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Italian Journal of Animal Science
Makale Adı: Oestrus synchronization with shorth term and long term progestagen treatments in goats the use of GnRH prior to short term progestagen treatment
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Small Ruminant Research
Makale Adı: Treatment of subclinical mastitis in Damascus goats during lactation
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Makale Adı: Prevention of embryonic death using different hormonal treatments in ewes
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Comparison of PCR and Culture Methods for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Dairy Cattle
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Bull Vet Inst Pulawy
Makale Adı: Usefulness of the E test for the Determination of the Susceptibility of Staphylococcus Sp Isolated From Milk of Sheep and Goats with Subcllinical Mastitis to Amikacin and Amoxicillin Clavulanic Acid
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloj
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2012
Dergi Adı: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Dergi Adı: VETERİNER FAKÜLTESİ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ KLİNİKLERİNE GETİRİLEN VAKALARIN ANALİZİ
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Dergi Adı: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloj
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2012
Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma veDeğerlendirmeler -2019 / Haziran– Cilt 1
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Dergi Adı: Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’na getirilen vakaların analizi
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Örnek Araştırmalar Kitabı
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Alanında Yenilıkçi Yaklaşımlar
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: SAĞLIK BİLİMLERİ ANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin Ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korunmadaki Etkinliğinin Araştırılması.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkinliklerinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası FarklıZamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami keçilerinde gebeliğin son döneminde rasyona katılan niasin ve metiyoninin gebelik toksemisinden korumadaki etkinliklerinin araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxınFarklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami keçilerinde Gebeliğin Son döneminde RayonaKAtılan Niasin ve Metiyoninin Toksemiden Korunmadaki Etkinliğinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR ın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,ASLANTAŞ ÖZKAN,KİREÇCİ EKREM,ERGÜN YAŞAR,ÜLKÜ ALEV,DEMİR CEMİL
Makale Adı: Keçilerde subklinik mastitislerde prevalans etiyoloji ve mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 03.11.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜZELOĞLU AYDIN,ERDEM HÜSEYİN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,Thatcher ww
Makale Adı: Effect of timely flunixin meglumine treatment on pregnancy rates in Holstein heifers
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 11.06.2006 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: Milk And Milk Cell Vitamin C Levels in SubclinicalMastitic Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 29.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE GLUTATHIONE PEROXIDASE TOTAL GLUTATHIONE AND REDUCED NICOTINAMIDE DINUCLEOTIDEPHOSPHATEIN MILK CELLS OF SUBCLINICAL MASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 01.10.2016 Erişim Linki
Projeler
Aşım Sezonunda Gebe Kalmamış Şami Irkı Keçilerde Anöstrus Döneminde Uygulanan GnRH’xxın Embriyonik Kayıp ve Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi
Şam, Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin Ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkilerinin Araştırılması
İneklerde Subklinik Mastitislerin Süt Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi veNADP NADPH ile Total Glutatyon Düzeylerine Etkileri
Keçilerde Aşım Sezonunda SabitZamanlı Tohumlama Uygulamalarında Cıdr Kontrollü İntravaginal Salınım Yapan Cihaz ınFarklı Sürelerde Kullanımının Fertilite Üzerine Etkisi
Sütçü İneklerde Akut KlinikMastitislerde Meme İçi Ozon Tedavisinin İyileştiririci Etkisi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar