DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYŞE MERVE KÖSE

Kimlik Bilgileri

AYŞE MERVE KÖSE

İletişim Bilgileri
   : 0 (326) 245 5845 -  1513
  : aysemervekose@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : DOĞUM VE JİNEKOLOJİ (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 2008-2014
Tez : Saanen keçilerinde embriyoların vitrifikasyon yöntemiyle dondurulması
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 2003-2008
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 66.250 2010
Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Karnivorlarda İnfertilite Sorunu ve Klinik Yaklaşımlar 2 2017-2018
Jinekolojik Operasyonlar 2 2017-2018
İleri Üreme Teknikleri 2 2017-2018
Evcil Hayvanlarda Gametogenesis 2 2017-2018
Jinekolojik Operasyonlar 3 2016-2017
Özel Etkenlere Bağlı Mastitisler 2 2016-2017
İleri Üreme Teknikleri 2 2016-2017
Evcil Hayvanlarda Gametogenesis 2 2016-2017
İleri Üreme Teknikleri 2 2015-2016
Evcil Hayvanlarda Gametogenesis 2 2015-2016
Jinekolojik Hastalıklarda Temel Tedavi Yaklaşımları 2 2016-2017
Embriyo Kriyoprezervasyonu 2 2016-2017
Jinekolojik Hastalıklarda Temel Tedavi Yaklaşımları 2 2017-2018
Embriyo Kriyoprezervasyonu 2 2017-2018
Küçük Ruminantlarda Mastitis 2 2016-2017
Küçük Ruminantlarda Mastitis 2 2017-2018
Kısraklarda Seksüel Senkronizasyon Uygulamaları 2 2016-2017
Kısraklarda Seksüel Senkronizasyon Uygulamaları 2 2017-2018
Hormanların Veteriner Jinekolojide Kullanımı 2 2015-2016
Hormanların Veteriner Jinekolojide Kullanımı 2 2016-2017
Hormanların Veteriner Jinekolojide Kullanımı 2 2017-2018
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Jinekolojik Ultrasonografi 2 2017-2018
Sütçü Sürülerde Mastitis Kontrol Programları 2 2017-2018
Evcil Hayvanlarda Pubertas ve Seksüel Sikluslar 3 2017-2018
Uzmanlık Alan Dersi 6 2014-2015
Evcil Hayvanlarda Genital Organlar ile Memenin Fonksiyonel Anatomisi 3 2016-2017
Jinekolojik Operasyonlar 3 2016-2017
Evcil Hayvanlarda Pubertas ve Seksüel Sikluslar 3 2016-2017
Evcil Hayvanlarda Puerperal Dönem ve Hastalıkları 3 2015-2016
Meme Sağlığı ve Hastalıkları 3 2015-2016
Evcil Hayvanlarda Pubertas ve Seksüel Sikluslar 3 2015-2016
Karnivorlarda İnfertilite 2 2016-2017
Ana ve Yavrunun Bakım ve Beslenmesi 2 2016-2017
Ana ve Yavrunun Bakım ve Beslenmesi 2 2017-2018
Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 3 2016-2017
Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 3 2017-2018
Uzmanlık Alan Dersi 6 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi 6 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi 6 2017-2018
Uzmanlık Alan Dersi 6 2018-2019
Küçük Ruminantlarda İnfertilite 3 2015-2016
Küçük Ruminantlarda İnfertilite 3 2017-2018
Retentio Sekundinarum ve Puerperal Enfeksiyonlar 2 2015-2016
Güç Doğumlar 3 2015-2016
Güç Doğumlar 3 2016-2017
Embriyo Nakli 3 2015-2016
Embriyo Nakli 3 2017-2018
Embriyo Nakli 3 2016-2017
Evcil Hayvanlarda Üremenin Denetlenmesi 3 2015-2016
Araştırma ve Yayın İlkeleri 2 2014-2015
Sütçü Sürülerde Mastitis Kontrol Programları 2 2014-2015
Manda Deve ve Laboratuar Hayvanlarında Üreme 2 2014-2015
Evcil Hayvanlarda Puerperal Dönem ve Hastalıkları 3 2014-2015
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Küçük Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji 1 2016-2017
Küçük Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji 1 2017-2018
Çİftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji 1 2015-2016
Küçük Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji 1 2015-2016
Küçük Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji 1 2014-2015
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Unilateral Uterine Torsion in A Pregnant Bitch
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Determination of efficient CIDR application periods in timed artificial insemination of Damascus goats during the breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: MALAYSIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
Makale Adı: DETERMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT DRY COWTHERAPY ON UDDER HEALTH IN DAIRY COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Repeat Breeder İneklerin Tedavisinde GnRH ve Gonadotropinlerin (LH, hCG, PMSG) Kullanımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Bir Köpekte Vajinal Leyomiyosarkom
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde Klinik Mastitis Tedavisinde Alternatif Yöntemler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian J Vet Sci
Makale Adı: Aşım sezonunda FGA ile senkronize edilen ivesi koyunlarında PGF2α ve PMSGuygulamasının bazı reprodüktif parametreler üzerine etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Veterinary Science
Makale Adı: Investigation of the Effect of a Progesterone Free Superovulation Protocol on Embryo Yield and Quality in Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde Endometritis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği ne 2010 2015 yılları arasında getirilen hayvanların genel analizi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Saanen ırkı keçilerde gebelik sırasında serum oksidatif durumve biyokimyasal parametre düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Akkaraman Irkı Bir Koyunda Hidroamnion Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Loss of Juveniles During Prenatal Period in Dogs and Cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Disseminated metastatic transmissible venereal tumour in a bitch
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Transmissible venereal tümörlü dişi köpeklerde otojen aşı uygulaması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Bazı yerli koyun ırklarında süperovulasyon cevaplarının değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Köpek ve kedi yavrularında neonatal dönemde karşılaşılansorunlar
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Makale Adı: In vitro culture of in vivo Saanen goat embryos by vitrification
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
Makale Adı: Clinical Efficiency of Doxorubicin and Cisplatin in Treatment of Transmissible Venereal Tumor of Bitches
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’na getirilen vakaların analizi
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkinliklerinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KOLDAŞ ECE,KÖSE AYŞE MERVE,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL
Makale Adı: Bir Kedide Unilateral Salpenjit Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKBAŞ Ömer Faruk,KÖSE AYŞE MERVE
Makale Adı: Efficiency of PGF2α and PMSG applications on some reproductive parameters in Awassi ewes synchronized with FGA in breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİZMECİ SAKİNE ÜLKÜM,KÖSE AYŞE MERVE,GÜLER MEHMET,TEKELİ TEVFİK
Makale Adı: KEÇİLERDE PROGESTERONSUZ SÜPEROVULASYONUYGULAMALARININ EMBRİYO VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 29.04.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,TEKELİ TEVFİK
Makale Adı: Freezing of Embryos by Vitrification Method in Saanen Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ÇİZMECİ SAKİNE ÜLKÜM,DİNÇ DURSUN ALİ,SAYIN ZAFER,KÖSE AYŞE MERVE,AYDIN İBRAHİM
Makale Adı: APPLICATION OF DRY PERIOD TREATMENT IN DAIRY COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 29.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,DOĞRUER GÖKHAN
Makale Adı: Bir Köpekte Vaginal Leyomiyosarkom
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 18.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,AZİME DOĞRUER
Makale Adı: Gebe Bir Köpekte Unilateral Uterus Torsiyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 18.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: Dinç Dursun Ali, Köse Ayşe Merve, Çizmeci Sakine Ülküm, Bayrak Mecit, Çenesiz İsmail
Makale Adı: Simental Irkı İneklerde Embriyo Transfer Çalışması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: Ulutaş Ayşe Merve, Çizmeci Sakine Ülküm, Dinç Dursun Ali, Aydın İbrahim, Maden Mehmet, Kanat Özgür
Makale Adı: Bir Dişi Köpekte Metastatik Transmissible Venereal Tümör TVT Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: Dinç Dursun Ali, Tur İrfan, Çizmeci Sakine Ülküm, Ulutaş Ayşe Merve, Aydın İbrahim, Kav Kürşat
Makale Adı: Süt ineklerinde kuru dönem tedavi uygulamaları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: Çizmeci Sakine Ülküm, Ulutaş Ayşe Merve, Aydın İbrahim, Dinç Dursun Ali, Maden Mehmet, Köse Serkan İrfan
Makale Adı: Dişi köpeklerde Transmissible Venereal Tümörlerde TVT tedavi uygulamaları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: Çizmeci Sakine Ülküm, Köse Ayşe Merve, Dinç Dursun Ali, Maden Mehmet, Aydın İbrahim, Köse Serkan İrfan
Makale Adı: Evaluation of different chemotherapy agents on well being of bitches with transmissible venereal tumor TVT
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: Tur İrfan, Köse Ayşe Merve, Çİzmeci Sakine Ülküm, Güler Mehmet
Makale Adı: Effect of dietary protein on superovulation respnse and embryo quality in ewes preliminary study
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: Köse Ayşe Merve, Çizmeci Sakine Ülküm, Tur İrfan, Güler Mehmet
Makale Adı: Evaluation of superovulation responses in some domestic ewe breeds of Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri
İngilizce Erişim Linki
Projeler
Keçilerde Periostinin Erken Gebelik Tanısında Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Aşım Sezonunda Gebe Kalmamış Şami Irkı Keçilerde Anöstrus Döneminde Uygulanan GnRH’xxın Embriyonik Kayıp ve Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi
Şam, Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin Ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkilerinin Araştırılması
Keçilerde Progesteronsuz Süverovulasyon Uygulamalarının Embriyo Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması
KEÇİLERDE AŞIM SEZONUNDA SABİT ZAMANLI TOHUMLAMA UYGULAMALARINDA CIDR KONTROLLÜ İNTRAVAGİNAL SALINIM YAPAN CİHAZ IN FARKLI SÜRELERDE KULLANIMININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar