DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ECE KOLDAŞ ÜRER

Kimlik Bilgileri

ECE KOLDAŞ ÜRER

İletişim Bilgileri
   : 0326245570 -  1551
  : ecekoldas@gmail.com
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ (DR)
Öğrenim Yılları : 2010-2016
Tez : Postpartum dönemdeki ineklere intrauterin yolla povidon iyot uygulamalarının postpartum uterus enfeksiyonları ve reprodüktif parametreler üzerine etkileri
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 2002-2009
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 82.5 2017
İngilizce ÜDS 71.250 2009
Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-2014
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Klinik Uygulamalar 8 2019-2020
Klinik ve Laboratuvar Uygulamları 1 2019-2020
Klinik Uygulamalar 8 2017-2018
Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji 1 2017-2018
Doğa Fotoğrafçılığı 1 2017-2018
Dergi Adı: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
Makale Adı: Repeat Breeder İneklerde Oksidatif Stres ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Unilateral Uterine Torsion in A Pregnant Bitch
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
Makale Adı: Glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase, total glutathione and reduced nicotinamide dinucleotide phosphate in milk cells of subclinical mastitic cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Feline Medicine and Surgery
Makale Adı: Effect of oral misoprostol, alone or in combination with aglepristone, on mid-term pregnancy termination in cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Determination of efficient CIDR application periods in timed artificial insemination of Damascus goats during the breeding season
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Unilateral uterine torsion in a pregnant bitch
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Feline Medicine and Surgery
Makale Adı: Effect of oral misoprostol, alone or in combination with aglepristone, on mid-term pregnancy termination in cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE
Makale Adı: Efficiency of vaginal electrical impedance to determine the stage of the reproductive cycle in bitches
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Feline Medicine and Surgery
Makale Adı: Effect of deslorelin on testicular function, serum dihydrotestosterone and oestradiol concentrations during and after suppression of sexual activity in tom cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: reproduction in domestic animals
Makale Adı: Embryo maternal interaction during the process of decidualization in the early pregnant canine uterus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği ne 2010 2015 yılları arasında getirilen hayvanların genel analizi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Makale Adı: Subklinik Mastitisli ineklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Sistemik Yangısal Cevap Sendromu Bulunan Pyometralı Bir Köpekte Periton Diyalizi Uygulaması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Türk veteriner hekimleri birliği dergisi
Makale Adı: Sütçü İneklerde endometritis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Bir Kedide Anesteziye Bağlı Özefageal Striktür
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Acta Veterinaria
Makale Adı: Investigation On The Etiology Of Subclinical Mastitis In Jersey And Hybrid Jersey Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Reproduction
Makale Adı: Expression of genes involved in the embryo maternal interaction in the early pregnant canine uterus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: VETERİNER FAKÜLTESİ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ KLİNİKLERİNE GETİRİLEN VAKALARIN ANALİZİ
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’na getirilen vakaların analizi
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Yazar Adı: KOLDAŞ ÜRER ECE,ASLANTAŞ ÖZKAN,TEK ERHAN,yılmaz mehmet ali
Makale Adı: Investigation of Antimicrobial Susceptibility and Biofilm Forming Ability of Staphylococci fromSubclinical Anatolian Buffalo Mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 18.10.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: KOLDAŞ ÜRER ECE,KÖSE AYŞE MERVE,GÖZER AHMET,KUTLU TUNCER,DOĞAN FIRAT
Makale Adı: Bir Koyunda Fetal Anomaliye Bağlı Güç Doğum Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 10.10.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin Ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korunmadaki Etkinliğinin Araştırılması.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkinliklerinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KOLDAŞ ECE,KÖSE AYŞE MERVE,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL
Makale Adı: Bir Kedide Unilateral Salpenjit Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,ÇOŞKUN ÇETİN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası FarklıZamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami keçilerinde gebeliğin son döneminde rasyona katılan niasin ve metiyoninin gebelik toksemisinden korumadaki etkinliklerinin araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR’xxınFarklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 15.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,ÖZSOY BÜLENT,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,KÖSE SERKAN İRFAN
Makale Adı: Şami keçilerinde Gebeliğin Son döneminde RayonaKAtılan Niasin ve Metiyoninin Toksemiden Korunmadaki Etkinliğinin Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN,KÖSE AYŞE MERVE,ATEŞ CAFER TAYYAR,ÖZCAN OĞUZHAN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL
Makale Adı: Damaskus Keçilerinde Üreme Sezonunda Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında CIDR ın Farklı Uygulama Sürelerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Subklinik Mastitisli ineklerde süt total glutatyon glutatyon peroksidaz aerob mezofil genel canlı sayısı ile somatik hücre sayısı arasındaki ilişkiler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: YAVAŞ İLKER,ERGÜN YAŞAR,CANTEKİN ZAFER,korkmaz yavaş tuğba,COŞKUN NURDAN,KOLDAŞ ECE
Makale Adı: INVESTIGATION OF MICROBIAL CONTAMINATION RISKS IN THELIQUID NITROGEN TANKS ON FIELD CONDITIONS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: YAVAŞ İLKER,GÖKÇEK İSHAK,KOLDAŞ ECE,KORKMAZ YAVAŞ TUĞBA
Makale Adı: Effect of blood hormon levels and body condition score in success of artificail insemination in cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 29.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CANTEKİN ZAFER,KOLDAŞ ECE,solmaz H,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: USAGE OF ACHROMOGENIC MEDIA FOR FARM LEVELDETECTION OF BOVİNE MASTITIS AGENTS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 28.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KOLDAŞ ECE,FINDIK MURAT
Makale Adı: Postpartum Dönemdeki İneklere İntrauterin Yolla Povidon İyot Uygulamalarının Postpartum Uterus Enfeksiyonları ve Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KÖSE AYŞE MERVE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,DOĞRUER GÖKHAN,KARACA FİKRET,KOLDAŞ ECE,COŞKUN NURDAN
Makale Adı: Anöstrüste FGA ve PMSG ile Östrüs Uyarımı Yapılan Şami Keçilerinde Aşım Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH’ın Östrüs ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: KOLDAŞ ECE,KÖSE AYŞE MERVE,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL
Makale Adı: Unilateral salpingitis in a cat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KÖSE AYŞE MERVE,KOLDAŞ ECE,azime doğruer
Makale Adı: Gebe Bir Köpekte Unilateral Uterus Torsiyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 15.08.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: MILK AND MILK CELL VITAMIN C LEVELS IN SUBCLINICAL MASTITICCOWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 25.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KOLDAŞ ECE,BAŞTAN AYHAN,SALAR SEÇKİN,GÖKÇEK İSHAK
Makale Adı: GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE GLUTATHIONE PEROXIDASE TOTAL GLUTATHIONE AND REDUCED NICOTINAMIDE DINUCLEOTIDE PHOSPHATEIN MILK CELLS OF SUBCLINICAL MASTITIC COWS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 02.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: AY SERHAN SERHAT,ASLAN SELİM,ÖNYAY FİRDEVS,KAYA DUYGU,KOLDAŞ ECE,FINDIK MURAT
Makale Adı: Kedilerde 30 40 gün arasındaki gebeliklerin sonlandırılmasında farklı dozlardaki oral misoprostolun PGE1 klinik ve hematolojik etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 15.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,KOLDAŞ ECE,YAKAN AKIN,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,ÖZKAN HÜSEYİN,ERASLAN ŞAKAR AYSEL
Makale Adı: Aşım sezoununda İntravaginal Florogeston Asetat içeren süngerlerle östrusu senkronize edile Şami keçilerinde PMSG kullanımının Fertilite ve karlılığa etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 15.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜLTİKEN NİLGÜN,AY SERHAN SERHAT,ASLAN SELİM,Schafer somi S,KOLDAŞ ECE,KAYA DUYGU,FINDIK MURAT
Makale Adı: Bir GnRH agonisti olan deslorelinin erkek kedilerde reprodüktif aktiviteyi baskılamak amacıyla kullanımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 31.10.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: DOĞRUER GÖKHAN,COŞKUN NURDAN,KOLDAŞ ECE,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,KÖSE AYŞE MERVE
Makale Adı: Üreme Sezonundaki Keçilerde CIDR Uygulamalarını Takiben Vajinal Direnç ve Plazma Progesteron Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÜRLER HANDE,KOLDAŞ ECE,ÖNYAY FİRDEVS,akçay F
Makale Adı: Köpeklerde ovulasyon zamanının belirlenmesinde ovulasyon dedektörü etkinliğinin vaginal sitoloji ve plazma progesteron konsantrasyonu ölçümü ile karşılaştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 15.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: KOLDAŞ ECE,ÖNYAY FİRDEVS,AY SERHAN SERHAT,FINDIK MURAT
Makale Adı: Bir kedide meme hiperplazisi olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 31.10.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: AY SERHAN SERHAT,GÜNGÖR ÖRSAN,KOLDAŞ ECE,GÜLTİKEN NİLGÜN,FINDIK MURAT,ASLAN SELİM
Makale Adı: Laktasyondaki sütçü ineklerde korpus luteum ve follikül büyüklüklerinin ovsynch prosedürüne etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 31.10.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜRLER HANDE,FINDIK ARZU,FINDIK MURAT,GÜLTİKEN NİLGÜN,AY SERHAN SERHAT,KOLDAŞ ECE,ARSLAN SERHAT
Makale Adı: Samsun yöresinde bulunan Jersey ve melezlerinde subklinik mastitisin etiyolojisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 31.08.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜLTİKEN NİLGÜN,PEKMEZCİ DİDEM,AY SERHAN SERHAT,KOLDAŞ ECE,Gram A
Makale Adı: Bir kedide tekrarlayan anesteziye bağlı özefageal striktür olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 31.10.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: KOLDAŞ ECE
Makale Adı: Evcil Karnivorlarda fertilite kontrolünde yeni yaklaşımlar
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 04.11.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: AY SERHAN SERHAT,GÜNGÖR ÖRSAN,KAYA DUYGU,KOLDAŞ ECE,GÜLTİKEN NİLGÜN,FINDIK MURAT,ASLAN SELİM
Makale Adı: The effect corpus luteum and follicle sizes on ovsycnh procedure in lactating cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 26.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: AY SERHAN SERHAT,ASLAN SELİM,GÜNGÖR ÖRSAN,KOLDAŞ ECE,GÜLTİKEN NİLGÜN,FINDIK MURAT
Makale Adı: The effect of corpus luteum and follicle size on ovsynch procedure in lactating cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 11.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: AY SERHAN SERHAT,ASLAN SELİM,ÖNYAY FİRDEVS,KAYA DUYGU,KOLDAŞ ECE,FINDIK MURAT
Makale Adı: Clinical Effects of Different Dose of Oral Misoprostol PGE1 at 30 40 Days of Gestation for Pregnancy Termination in Cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 13.09.2014 Erişim Linki
Yazar Adı: GÜRLER HANDE,FINDIK ARZU,GÜLTİKEN NİLGÜN,AY SERHAN SERHAT,alper Çiftçi,KOLDAŞ ECE,ARSLAN SERHAT,FINDIK MURAT
Makale Adı: Investigation on Etiology of Subclinical Mastitis in Jersey and Hybrid Jersey Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 11.09.2014 Erişim Linki
Yazar Adı: AY SERHAN SERHAT,ASLAN SELİM,ÖNYAY FİRDEVS,KAYA DUYGU,KOLDAŞ ECE,FINDIK MURAT
Makale Adı: Clinical effect of different dose of oral misoprostol PGE1 at 30 40 days of gestatiton for pregnancy termination in cats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 07.04.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: AY SERHAN SERHAT,GÜNGÖR ÖRSAN,KOLDAŞ ECE,GÜLTİKEN NİLGÜN,FINDIK MURAT,ASLAN SELİM
Makale Adı: Laktasyondaki sütçü ineklerde korpus luteum ve follikül büyüklüklerinin ovsynch prosedürüne etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Türkçe 30.10.2013 Erişim Linki
Projeler
Keçilerde Periostinin Erken Gebelik Tanısında Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Çebiçlerde Anöstrüs Döneminde Yapılan Sabit Zamanlı Tohumlama Uygulamalarında Resenkronizasyon Protokolünün Gebelik Ve Döl Verimi Üzerine Etkis
Keçilerde Periostinin Erken Gebelik Tanısında Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Şami Irkı Keçilerde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona L-karnitin İlave Edilmesinin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkinliğinin Araştırılması
Şami Irkı Keçilerde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona L-karnitin İlave EdilmesininGebelik Toksemisinden Korumadaki Etkinliğinin Araştırılması
Aşım Sezonunda Gebe Kalmamış Şami Irkı Keçilerde Anöstrus Döneminde Uygulanan GnRH’xxın Embriyonik Kayıp ve Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi
Şam, Keçilerinde Gebeliğin Son Döneminde Rasyona Katılan Niasin Ve Metiyoninin Gebelik Toksemisinden Korumadaki Etkilerinin Araştırılması
KEÇİLERDE AŞIM SEZONUNDA SABİT ZAMANLI TOHUMLAMA UYGULAMALARINDA CIDR KONTROLLÜ İNTRAVAGİNAL SALINIM YAPAN CİHAZ IN FARKLI SÜRELERDE KULLANIMININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Sıvı azot ile yapılan kryopreservasyon tekniklerinde mikrobiyel kontaminasyon risklerinin araştırılması
Köpeklerde ovulasyon zamanının belirlenmesinde ovulasyon dedektörünün etkinliğinin vaginal sitoloji ve plazma progesteron konsantrasyonu ölçümü ile karşılaştırılması
Postpartum Dönemdeki İneklere İntrauterin Yolla Povidon İyod Uygulamalarının Postpartum Uterus Enfeksiyonları ve Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkileri
Laktasyondaki ineklerde korpus luteum ve follikül büyüklüklerinin ovsynch prosedürüne etkisi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar