DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ZİYA YURTAL

Kimlik Bilgileri

ZİYA YURTAL

İletişim Bilgileri
   : 0 (505) 311 0842 -  1587
  : z_yurtal@hotmail.com
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2013-2018
Tez : Deneysel spinal kord hasarında hesperidin’in nöroprotektif ve terapötik etkisinin araştırılması
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları : 2003-2008
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 73.75 2017
İngilizce ÜDS 63.750 2008
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2016
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Hayvanlarda Reanimasyon 5 2019-2020
Göz Hastalıkları 3 2019-2020
Yara ve Greftler 3 2019-2020
Kırıklarda Genel Tedavi Yöntemleri 2 2019-2020
Klinik Muayene Yöntemleri 2 2019-2020
Üriner Sistem Cerrahisi 3 2019-2020
Hayvanlarda Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları 2 2019-2020
Veteriner Nöroşirurji 3 2019-2020
Hayvanlarda Gastro-İntestinal Cerrahi 3 2019-2020
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Klinik Uygulama V 4 2019-2020
Klinik Uygulama III 8 2019-2020
Göz Hastalıkları 1 2019-2020
Evcil Hayvanlarda Cerrahi İlk Yardım 1 2019-2020
Çiftlik Hayvanları Cerrahisi 1 2019-2020
Cerrahi II 1 2019-2020
Klinik Uygulamalar IV 8 2019-2020
Klinik Uygulamalar II 8 2019-2020
Endoskopik Cerrahi Yöntemler 1 2019-2020
Cerrahi I 2 2019-2020
YABAN HAY. İLK YARDIM VE TEDAVİ 1 2018-2019
KLİNİK UYGULAMALAR V 8 2018-2019
KLİNİK UYGULAMALAR IV 8 2018-2019
VETERİNER FİZYOTERAPİ 1 2018-2019
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Ruminantlarda Ön Mide ve Vagal İndigesyonların Operatif Tedavileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Ruminantlarda Abomasum Hastalıklarının Operatif Tedavileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg
Makale Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne Getirilen Olguların Değerlendirilmesi, 1293 Olgu (2009-2013) Bu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Van Veterinary Journal
Makale Adı: Sialolithiasis and Cervical Mucocele (Sialocele) Case in a Scottish Terrier Breed Dog
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne Getirilen Ortopedi Olgularının Genel Değerlendirilmesi: 564 Olgu (2009-2014)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Van Veterinary Journal
Makale Adı: Operative Treatment of Traumatic Thoracolumbar Luxations in Two Cats by a Method of Simple Spinal Process Stabilization
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Deniz Kaplumbağalarında Cerrahi Yöntemler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Deniz Kaplumbağalarında Acil ve Yoğun Bakım
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.
Makale Adı: Bir Köpekte Rostral Mandibula Kırığının Akrilik Eksternal Fiksatör ile Tedavisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: Deniz Kaplumbağalarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.
Makale Adı: Esmer Irk Erkek Bir Buzağıda Kist Dermoidle Birlikte Ektopik Diş Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: VAN VETERINARY JOURNAL
Makale Adı: Treatment of Coxofemoral Luxation and Type-1 Salter Harris Femur Fracture in a Cat byToggle Pin and Cross Pin Methods
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
Makale Adı: Effects of diazepam, ketamine HCl and sevoflurane anesthesia on vital and recovery values of nine long legged buzzards (Buteo rufinus) upon wing amputation.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Revue Méd. Vét
Makale Adı: Evaluation of the eye diseases seen in Loggerhead Sea turtle (Caretta caretta)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: AT HEKİMLİĞİ
Alan Adı: Ders Kitabı
Türkçe 2019
Dergi Adı: Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği
Alan Adı: Kitap Tercümesi
Türkçe 2018
Dergi Adı: Baş Bölgesi Hastalıkları
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Yazar Adı: YURTAL ZİYA,ALTUĞ MUHAMMED ENES,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,ÜNSALDI EMİNE
Makale Adı: Investigation of Antioxidant and Anti-inflammatory Effectiveness of Hesperidin in Experimental Spinal Cord Injury
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,kırgız ömer,alakuş halil,ALAKUŞ İBRAHİM,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,ALTUĞ MUHAMMED ENES
Makale Adı: BUZAĞILARDA ORTOPEDİK HASTALARINDEĞERLENDİRİLMESİ (2016-2018 YILLARI ARASI-81 OLGU)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 22.09.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: kırgız ömer,alakuş halil,ALAKUŞ İBRAHİM,YURTAL ZİYA,İŞLER CAFER TAYER,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,ALTUĞ MUHAMMED ENES
Makale Adı: ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARŞILAŞILAN ANOMALİOLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (85 OLGU)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 22.09.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ALAKUŞ İBRAHİM,alakuş halil,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,kırgız ömer,İŞLER CAFER TAYER,GÖNENCİ RAMAZAN
Makale Adı: KÜÇÜK RUMİNANTLARDA CERRAHİ HASTALIKLARINDEĞERLENDİRİLMESİ (21 VAKA)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 22.09.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,alakuş halil
Makale Adı: Investigation Of Clinicial and Biochemical Values In Operated Calves by Abomasopexia.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,İŞLER CAFER TAYER,GÖNENCİ RAMAZAN,YURTAL ZİYA
Makale Adı: 2009-2014 Yılları Arasında Mustafa Kemal niversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Ortopedi Olgularının Genel Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,İŞLER CAFER TAYER,YURTAL ZİYA
Makale Adı: Bir Tayda Desflurane Anestezisinin Hemodinamik ve Postanestezik Parametreler Üzerindeki Etkileri: Kapsula Ungula Kırığı Olgusu.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,YURTAL ZİYA
Makale Adı: DEKİYM’e Getirilen Chelonia Mydas ve Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarında 2011-2012 Yılları Arasında Karşılaşılan Göz Hastalıklarının Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,İŞLER CAFER TAYER,MUZ MUSTAFA NECATİ,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,YURTAL ZİYA
Makale Adı: Hatay Sahillerindeki Travmatize Caretta caretta ve Chelonia mydas Deniz Kaplumbağalarda Paraziter Gastroenteritis Olgularının Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,İŞLER CAFER TAYER,YURTAL ZİYA
Makale Adı: Türkiye’nin Doğu Akdeniz Hatay Sahilinde Kafa Travmalı İki Caretta Caretta Deniz Kaplumbağasında Özefagial Olta İğnesinin Çıkarılması,
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,YURTAL ZİYA
Makale Adı: Melez bir buzağıda görülen atlantoaksiyal instabilite anomalisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,YURTAL ZİYA
Makale Adı: Kırmızı yanaklı su kaplumbağaları (Trachemys scripta elegans)’nda medetomidin ve ketamin anestezisinin yaşam fonksiyonları üzerinde etkileri.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÖNENCİ RAMAZAN,İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,YURTAL ZİYA
Makale Adı: Montofan ırkı bir buzağıda ektopia dentis ve bilateral kist dermoid olgusu.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,İŞLER CAFER TAYER,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Bir kedide koksafemoral lukzasyon ve tip-I şalter harris femur kırığının toggle pin ve cross pin ile sağaltımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Bir Mavi Tavus Kuşunda (Pavo cristatus) Larengeal Kazeifiye Kitlenin Sevoflurane Anestezisi Eşliğinde Alınması, 2015
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,GÖNENCİ RAMAZAN,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Alman Çoban ırkı Bir Köpekte Tip-I Monteggia Kırığı Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,İŞLER CAFER TAYER,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Rottweiler Irkı Bir Köpekte Multiple Maxilla Kırığı ve Bilateral Ramus Mandibula Kırığı Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: GÖNENCİ RAMAZAN,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Bir kedide travmatik torakolumbal luksasyon olgusu ve operatif sağaltımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,İŞLER CAFER TAYER,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Golden ırkı bir köpekte ateşli silah yaralanması sonucu şekillenen maddi kayıplı calcaneus kırığının kortikokansellöz greft ile sağaltımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,CELLAT MUSTAFA,MOTOR SEDAT
Makale Adı: Evaluation of the pre and post-operative clinical, hematological, biochemical and blood gases findings in the cattle with abomasal displacements.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,İŞLER CAFER TAYER,GÖNENCİ RAMAZAN,YURTAL ZİYA,ALAKUŞ İBRAHİM
Makale Adı: CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL VALUES IN A SIMMENTAL CALF WITH FOREIGN BODY IN RUMEN
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 18.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,İŞLER CAFER TAYER,PEKER AKALIN PINAR,Alakuş Halil
Makale Adı: EFFECTS OF LIVER LOB TORSION ON SOME SERUM BIOCHEMISTRY VALUES IN A GOLDEN RETRIEVER DOG
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 18.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,İŞLER CAFER TAYER,GÖNENCİ RAMAZAN,KIRGIZ ÖMER
Makale Adı: EVALUATION OF SOME SERUM BIOCHEMISTRY VALUES IN A MIXED BREED DOG WITH LEUCOMA
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 18.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,İŞLER CAFER TAYER,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,ALAKUŞ İBRAHİM
Makale Adı: 2015-2017 Yılları Arasında Doğu Akdeniz Hatay Sahillerindeki DenizKaplumbağalarında Tedavi Ve Rehabilitasyon Faaliyetleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 07.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,YURTAL ZİYA,CELLAT MUSTAFA,MOTOR SEDAT
Makale Adı: Evaluation of the parameters of clinical, hematological biochemical and blood gas on the case of abomasal dilation and dislocation that depending on pyloris obstruction on a couple of four-month-old Holstein calves male and female
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: KÜRTÜL İBRAHİM,GÖNENCİ RAMAZAN,YURTAL ZİYA,TAKCI LUTFİ,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Macroscopic Findings in a Multiple Congenital Anomalies from a Newborn Simmental Calf
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: GÖNENCİ RAMAZAN,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,YURTAL ZİYA
Makale Adı: İskoç Terrier Irkı Bir Köpektesialolithiasis Ve Servikal Mukosel (Sialosel) Olgusu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 12.08.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,İŞLER CAFER TAYER,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,YURTAL ZİYA,KIRGIZ ÖMER
Makale Adı: Deniz Kaplumbağalarında İlk Yardım ve Tedavide Dikkat Edilecek Önemli Hususlar
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 07.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,İŞLER CAFER TAYER,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,ALAKUŞ HALİL
Makale Adı: Deniz Kaplumbağalarında Olta Hasarlarında Endoskopun Yeri ve Önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 07.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ,GÖNENCİ RAMAZAN,YURTAL ZİYA
Makale Adı: Mustafa Kemal niversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Vakaların Değerlendirilmesi: 1293 Olgu (2009-2013)
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe 15.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: İŞLER CAFER TAYER,ALTUĞ MUHAMMED ENES,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Kanat Amputasyonu Uygulanan Kızıl Şahinlerde (Buteo Rufinus) Diazepam+Ketamin HCl+Sevoflurane Anestezisinin Yaşam ve Kendine Gelme Değerleri Üzerindeki Etkileri.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ALTUĞ MUHAMMED ENES,İŞLER CAFER TAYER,YURTAL ZİYA,DEVECİ MEHMET ZEKİ YILMAZ
Makale Adı: Bir Köpekte Travmatik Rostral Mandibula Kırığının Eksternal Fiksatör ile Tedavisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Cerrahisi
Türkçe Erişim Linki
Projeler
Osteoartrit Patogenezinde Kıkırdak Dejenerasyonuna Karşı Ebselen’xxin Potansiyel Rolünün İncelenmesi
Ratlarda Deneysel Oluşturulan Zoledronik Asit İlişkili Osteonekrozda Linoleik Asitin Vaskülarizasyon Üzerine Etkisinin Araştırılması
Deneysel spinal kord hasarında kefirin nöroprotektif etkisinin araştırılması
Deneysel Spinal Kord Hasarında Hesperidin’in Nöroprotektif ve Terapötik Etkisinin Araştırılması
Patentler
Ödüller
1. En iyi sözlü Sunum
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar