DOÇENT SEVDA PEHLİVANLAR ÖNEN

Kimlik Bilgileri

SEVDA PEHLİVANLAR ÖNEN

İletişim Bilgileri
   : 03262455845 -  1525
  : spehlivanlar@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1997-2003
Tez : Enterotoksijenik bacillus cereus'un çiğ köftede enterotoksin oluşturma yeteneğinin belirlenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ANKARA VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1991-1996
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 68.750 2000
Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1999-2004
İdari Görevler
Entegre Sistem Başkoordinatör Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-2007
Entegre Sistem Başkoordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2007-2008
Dekan Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2007-2008
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2006-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
ARI ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ 1 2016-2017
KANATLI KESİM İŞLEMLERİ VE TEKNOLOJİSİ 1 2016-2017
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 2 2016-2017
SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 2 2016-2017
ARI ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ 1 2017-2018
GIDA KALINTI VE KONTAMİNANTLARI 1 2017-2018
SÜT BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 2 2017-2018
SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 2 2017-2018
GIDA HİJYENİ VE KONTROLÜ 2 2017-2018
GIDA GÜVENLİĞİ, KONTROLÜ VE HACCP 1 2017-2018
KANATLI HAYVAN KESİM İŞLEMLERİ 1 2017-2018
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 3 2017-2018
KANATLI KESİM İŞLEMLERİ VE ÜRÜN TEKNOLOJİ 2 2017-2018
ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ 2 2016-2017
SÜT BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 2 2016-2017
GIDA KALINTI VE KONTAMİNATLARI 2 2016-2017
ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ 5 2017-2018
GIDA İŞLETMELERİNDE SANİTASYON 1 2016-2017
GIDA HİJYENİ VE KONTROLÜ 4 2016-2017
Gıda Güvenliğ, Kontrolü ve HACCP 1 2015-2016
Kanatlı Hayvan Kesim İşlemleri 2 2015-2016
Arı Ürünleri ve Teknolojisi 2 2015-2016
Gıda Kalıntı ve Kontaminatları 2 2015-2016
Süt Bilimi ve Teknolojisi 3 2015-2016
Et Bilimi ve teknolojisi 3 2015-2016
Kanatlı kesimhanelerinde HACCP 1 2015-2016
Kanatlı Hayvan Kesim işlemleri ve ürün Teknolojisi 2 2015-2016
Süt Hijyeni ve Teknolojisi 4 2015-2016
Gıda Hijyeni ve Kontrolü 4 2015-2016
Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi 5 2015-2016
Gıda Mevzuatı 1 2014-2015
Gıda kalıntı ve Kontaminatları 1 2014-2015
Gıda Kimyası 2 2014-2015
Gıda Mikrobiyolojisi 2 2014-2015
Süt ürünleri ve Teknolojisi 1 2014-2015
Süt Hijyeni 2 2014-2015
Et Ürünleri ve Teknolojisi 2 2014-2015
Et Muayenesi 2 2014-2015
Gıda Güvenliği ve Kontrolü (HACCP) 1 2014-2015
Kanatlı Hayvan Kesim İşlemleri ve Ürün Teknolojisi 2 2014-2015
Gıda Güvenliği Kontrolü ve HACCP 1 2014-2015
Kanatlı Hayvan Kesim İşlemleri 2 2014-2015
Kanatlı Kesimhanelerinde HACCP 1 2014-2015
Kanatlı Hayvan Kesim İşlemleri ve Ürün Teknolojisi 2 2014-2015
Veteriner Hekimlik ve Halk Sağlığı 1 2014-2015
Et Muayenesi ve Teknolojisi 7 2014-2015
Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi 5 2014-2015
Dergi Adı: Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Kremalı Pastalarda Listeria ların saptanması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2000 Erişim Linki
Dergi Adı: Fırat üniv. Sağlık Bil. Derg
Makale Adı: Enterotoksijenik Bacillus cereus un çiğ köftede enterotoksin oluşturma yeteneğinin belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Food Control
Makale Adı: Listeria spp in the raw milk and dairy products in Antakya Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Growth of Listeria monocytogenes in Çiğ Köfte Raw Meat ball
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneği Mektup Ankara
Makale Adı: Kanatlı Eti Üzerine Işınlama ve Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
Makale Adı: Comparative pharmacoknetics of gentamicin in laying hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Food Science
Makale Adı: Prevalence of lactamase producing Escherichia coli from retail meat in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Korean Journal for Food Science of Animal Resources
Makale Adı: Characterisation of Phenotypic and Genotypic Antibiotic Resistance Profile of Enterococci from Cheeses in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
Makale Adı: Investigation of The Effectiveness of Some Plant Compounds and Essential Oils of Corymbia Citriodora Against Foodborne Pathogens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Food Measurement and Characterization
Makale Adı: Characteristics of ciprofloxacin resistant Campylobacter spp isolated from chicken meat in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Internatıonal Journal Of Scıentıfıc Technology Research
Makale Adı: Enterotoxin Producing Ability And Antimicrobial Susceptibility Of Coagulase-Negative Staphylococci Isolated From Goat Milk, Cheese And Salted Yoghurt In Turkey.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics
Makale Adı: Gıda Muhafazasında Koruyucu Maddeler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Anim Nutr Nutr Dis-Special Topics
Makale Adı: Probiyotikler: Probiyotikler ve Kullanım Alanları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: The Thai Journal of Veterinary Medicine
Makale Adı: Investigation into toxin and slime genes in staphylococci isolated from goat milk and goat cheese in southern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Van Veterinary Journal
Makale Adı: Hatay da Tüketime Sunulan Yöresel Peynirlerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: LWT-Food Science and Technology
Makale Adı: Prevalence antimicrobial resistance and virulence traits in enterococci from food of animal origin in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,AYGÜN OSMAN
Makale Adı: Presence, Antimicrobial Resistance and Enterotoxin Producing Ability of Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Goat Milk, Its Cheese and Salted Yoghurt in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 21.09.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Distribution of ica genes in coagulase negative staphylococci isolated from goat milk and goat cheese in hatay
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 22.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Mıcrobıologıcal Qualıty Of Kunefe Cheese Used In The Productıon Of Kunefe, A Tradıtıonal Cheese Dessert In Hatay
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 02.09.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Distribution of Antiseptic Resistance Genes in Staphylococci Isolated From Goat Bulk Milk and Cheese
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 12.07.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: FİLAZİ AYHAN,ŞİRELİ UFUK TANSEL,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,ÇADIRCI ÖZGÜR,AKSOY ABDURRAHMAN
Makale Adı: Comparative pharmacokinetics of gentamicin after intravenous, intramuscular and subcutaneous administration in laying hens.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 08.07.2012 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,AKAYDIN BOZKURT YEŞİM
Makale Adı: Chemical and histological examination of fermented sausages for sale in Hatay
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 15.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER,ERGÜN YAŞAR
Makale Adı: Investigation of Enterotoxin, Exfoliative Toxin, Toxic Shock Syndrome Toxin genes in Coagulase Negative Staphylococci isolated from goat milk and milk products.
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 15.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,CANTEKİN ZAFER
Makale Adı: ınvestigation of enterotoxigenes slime production and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus strains from goat milk and milk products
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 10.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: PEKER AKALIN PINAR,ERGÜN YAŞAR,BAŞPINAR NURİ,DOĞRUER GÖKHAN,KÜÇÜKGÜL ALTUĞ,CANTEKİN ZAFER,İŞGÖR MEHMET MUSTAFA,SARIBAY MUSTAFA KEMAL,BAŞTAN AYHAN,KOLDAŞ ECE,SALAR SEÇKİN,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Subklinik Mastitisli İneklerde Süt Total Glutatyon Glutatyon Peroksidaz ve Aerob Mezofil Genel Canlı ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Kanatlı Eti üzerine Işınlamanın Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 14.05.2009 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Hatay da Tüketime Sunulan Yöresel Peynirlerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 07.10.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,ASLANTAŞ ÖZKAN,YILMAZ EBRU ŞEBNEM,Cemil Kürekçi
Makale Adı: First description of extended spectrum beta lactamase ESBL producing Escherichia coli isolated from minced meat sold in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 02.10.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: YILMAZ EBRU ŞEBNEM,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,ASLANTAŞ ÖZKAN,TÜRKYILMAZ SÜHEYLA,Cemil Kürekçi
Makale Adı: Antimicrobial Resistance and Patterns of Enterococcus faecalis Strains Isolated from Minced Meat in Hatay Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 02.10.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞİRELİ UFUK TANSEL,GÖNCÜOĞLU MUAMMER,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Growth of L monocytogenes in çiğ köfte Raw Meat Ball
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 09.03.2007 Erişim Linki
Yazar Adı: Cemil Kürekçi,ASLANTAŞ ÖZKAN,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,YİPEL MUSTAFA,GÜNDOĞDU AYCAN
Makale Adı: Prevalence and antimicrobial resistance profile of enterococci in cheese in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 13.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,ASLANTAŞ ÖZKAN,YILMAZ EBRU ŞEBNEM,Cemil Kürekçi
Makale Adı: Tavuk etlerinde genişlemiş spektrumlu beta laktamaz sentezleyen Escherichia coli izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 03.04.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: AYGÜN OSMAN,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Antakya da Tüketilen Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria ların Bulunuşu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 18.09.2006 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,Ahmet Koluman
Makale Adı: Baharatta Bacillus cereus Varlığı ve Mevcut Kontaminasyon Düzeyinin Gama Işınlama ile Değişimi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 14.05.2009 Erişim Linki
Yazar Adı: ŞİRELİ UFUK TANSEL,GÖNCÜOĞLU MUAMMER,PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Çiğ Köftelerde L monocytogenes in Yaşamsal Etkinliğinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 18.09.2006 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA
Makale Adı: Et ve süt ürünlerinde biyojen amin varlığı ve önemi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 14.05.2009 Erişim Linki
Projeler
Hatay’ da satışa sunulan fermente sucukların mikrobiyolojik, kimyasal, histolojik ve serolojik yönden incelenmesi
Hatay da tüketime sunulan keçi sütü ve peynirlerinde Koagulaz Negatif Stafilokok türlerinin enterotoksin oluşturma yetenekleri ve antibiyotik direncinin belirlenmesi
Tavuk Etlerinden İzole Edilen Campylobacter Türlerinin Antimikrobiyal Duyarlılıklarının ve Direnç Mekanizmalarının Belirlenmesi
Kanatlı etlerinden vankomisin dirençli ve vankomisin duyarlı Enterokok izolasyonu ve antimikrobiyallere duyarlılıklarının belirlenmesi
Hatay İlinde Tüketime Sunulan Kanatlı Etlerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Gsbl Sentezleyen Escherichia Coli Prevalansının Belirlenmesi Ve Moleküler Karekterizasyonu
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar