PROFESÖR MEHMET ELMALI

Kimlik Bilgileri

MEHMET ELMALI

İletişim Bilgileri
   : 0  -  1522
  : mehmetelmali@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
Öğrenim Yılları : 1997-2001
Tez : Sığırların bakteriyolojik et muayenesi örneklerinde termofilik campylobacter türlerinin izolasyon ve identifikasyonu
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1990-1995
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 65 2006
Akademik Görevler
PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2014
DOÇENT KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2007-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2001-2007
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1997-2001
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
1995-1997
İdari Görevler
Senatör MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2015-2018
Fakülte Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-
Anabilim Dalı Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-
Bölüm Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI 1 2019-2020
ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ 5 2019-2020
Kanatlı Kesim İşlemleri 2 2018-2019
Gıda Hijyeni ve Kontrolü 4 2018-2019
Arı Ürünleri ve Teknolojisi 2 2018-2019
Gıda Kalıntı ve Kontaminatları 1 2017-2018
Süt Bilimi ve Teknolojisi 2 2017-2018
Et Bilimi ve Teknolojisi 2 2017-2018
Kanatlı Hayvan Kesim İşlemleri ve Ürün Teknolojisi 1 2017-2018
Gıda Hijyeni ve Kontrolü 2 2017-2018
Süt Hijyeni ve Teknolojisi 2 2017-2018
Kanatlı Hayvan Kesim İşlemleri 1 2016-2017
Arı Ürünleri ve Teknolojisi 2 2016-2017
Gıda Kalıntı ve Kontaminatları 1 2016-2017
Süt Bilimi ve Teknolojisi 2 2016-2017
Et Bilimi ve Teknolojisi 2 2016-2017
Kanatlı Hayvan Kesim işlemleri ve Ürün Teknolojisi 1 2016-2017
Süt Hijyeni ve Teknolojisi 2 2016-2017
Gıda Hijyeni ve Kontrolü 2 2016-2017
Et Hijyeni, Muayenesi veTeknolojisi 2 2016-2017
Arı Ürünleri ve Teknolojisi 2 2017-2018
Gıda İşletmelerinde Sanitasyon 1 2017-2018
Veteriner Hekimliği ve Halk sağlığı 1 2017-2018
Et Hijyeni, Muayenesi ve teknolojisi 5 2017-2018
Gıda Hijyeni ve Muhafazası 3 2013-2014
Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı 1 2013-2014
Gıda Hijyeni ve Kontrolü 4 2013-2014
Kanatlı Hayvan Kesim İşlemleri ve Ürün Teknolojisi 2 2015-2016
Kanatlı Kesimhanelerinde HACCP 1 2015-2016
Gıda İşletmelerinde Sanitasyon 1 2015-2016
Arı Ürünleri ve Teknolojisi 2 2014-2015
Gıda Kalıntı ve Kontaminantları 2 2014-2015
Et Bilimi ve Teknolojisi 3 2014-2015
Fermente Et ve Süt Ürünleri 1 2014-2015
Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı 1 2015-2016
Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi 5 2015-2016
Dergi Adı: Ciência Rural
Makale Adı: Antimicrobial susceptibility and virulence-associated genes in Campylobacter isolates from milk and wastewater in Hatay, Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Manas Journal of Engineering
Makale Adı: Effects of Different Concentration of Nisin Lysozyme and Chitosan on The Changes of Microorganism Profile in Produced Çiğ Köfte Turkish Traditional Meat Product Raw Meatball During The Production Stage
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Inhibitory Effects of Different Decontamination Agents on the Levels of Listeria monocytogenes in the Experimentally Inoculated Raw Beef Samples in the Laboratory Conditions
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Food Science and Technology (Campinas)
Makale Adı: Prevalence of Listeria monocytogenes in poultry meat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Mljekarstvo
Makale Adı: Detection of Coxiella burnetii in cows goats and ewes bulk milk samples using polymerase chain reaction PCR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Korean Journal forFood Science ofAnimal Resources
Makale Adı: Molecular Typing and Antimicrobial Susceptibilityof Staphylococcus aureus Strains Isolated from RawMilk, Cheese, Minced Meat, and Chicken MeatSamples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Food Science and Technology
Makale Adı: Occurence and antimicrobial resistance of Arcobacter speciesin food and slaughterhouse samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: VETERINARSKI ARHIV
Makale Adı: The prevalence, vancomycin resistance and virulence gene profiles ofEnterococcus species recovered from different foods of animal origin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Gıda Mühendisliği Derg
Makale Adı: Geleneksel Lezzetler-Kars Gravyer peyniri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Gıda Mühendisliği Derg
Makale Adı: Geleneksel Lezzetler- Kars Karın Kaymağı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Gıda Mühendisliği Dergisi
Makale Adı: Geleneksel Lezzetler-Kremalı Kurut
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journalof Veterinary Sciences
Makale Adı: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in milk from dairycows with chronic mastitis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocatepe Veterinary Journal
Makale Adı: Seasonal Distribution and Virulence Properties of Escherichia coliO157, Escherichia coli O157:H7 Isolated from Minced Meat andTraditional Cheese Samples
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics
Makale Adı: Kırmızı Et ve Gıda Güvenliği
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Halk Elinde Yetiştirilen Beyaz ve Alaca Kazlarda Karkas ve Et Kalitesi Özellikleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics
Makale Adı: Gıda Katkı Maddelerinin Kullanımı İle İlgili Kuruluşlar Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Numaralandırma
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Van Veterinary Journal
Makale Adı: Hatayda tüketime sunulan yöresel peynirlerde Listeria monocytogenes varlığı ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Arch. Lebensmittelhyg
Makale Adı: Microbiological Quality of Beef Doner Kebabs In Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Rev. Med. Vet
Makale Adı: The Effect of a Fermented Probiotic the Kefir on Intestinal Flora of Poultry Domesticated Geese Anser Anser
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Food Additives and Contaminants
Makale Adı: Clostridium perfringens and Its Toxin in Minced Meat from Kars Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Int. J. Safety
Makale Adı: Microbiological quality of UHT milk consumed in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Medycyna Weterynaryjna
Makale Adı: Microbiological and Some Chemical Features of The Pastrami Sold In Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Int. J. Safety
Makale Adı: A Preliminary Study of Kashar Cheese and Its Organoleptic Qualities Matured In Bee Wax
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Rev. Med. Vet
Makale Adı: Microbial Quality of Ice Cream Sold Openly by Retail Outlets In Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: J. Animal and Veterinary Advances
Makale Adı: Aflatoxin M1 Levels in Milk Powder Consumed in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Uni. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Observation of lactic acid bacteria and yeast populations during fermentation and cod storage in cow s ewe s goats s milk kefirs
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: Pakistan J. Nut
Makale Adı: Microbiological Quality of Raw Meat Balls Produced And Sold In The Eastern of Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Veterinary Microbiology
Makale Adı: Isolation of various Arcobacter species from domestic geese Anser anser
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Arch. Lebensmittelhyg
Makale Adı: Determination of Some Chemical and Microbial Parameters of Experimental Turkish Pastrami During Production
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Pakistan J. Nut
Makale Adı: Prediction of Consumer Acceptability of Flavoured Youghurts by Sensory Measures In Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Arch. Lebensmittelhyg
Makale Adı: Presence of Campylobacter C Jejuni in Recreational Lake Stream Water and Fresh Fish In Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Animal Welfare
Makale Adı: Survey of slaughter plants from an animal welfare standpoint in eastern Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Arch. Lebensmittelhyg
Makale Adı: Hygienic Quality of the Cream Pastries In Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: İstanbul Üni. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Kars ta Tüketilen Yoğurtların Mikrobiyolojik Kalitesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Kaz Karkası Kloakası Altlığı İle Kaz Tavuk Ve Bıldırcın Yumurtalarından Campylobacter jejuni nın İzolasyon Ve İdentifikasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Çiğ Sütlerde Termofilik Campylobacter C jejuni Varlığının Araştırılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: İstanbul Üni. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Bitlis te Satışa Sunulan Karkas ve Kıymalarda C jejuni nin Varlığı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian J. Chem
Makale Adı: Occurence of Aflatoxin M1 Determined by Elisa in Uht sterilized and Raw Milk Samples Produced in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Indian Vet. J
Makale Adı: Detection of E coli 0157 H7 from The Sheep and Goats Raw Milk In Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Med. Weter
Makale Adı: Detection of Listeria monocytogenes by using PCR method in refrigerated ready to eat food consumed in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Medycyna Weterynaryjna
Makale Adı: Aflatoxin M1 Levels In Different Type of Cheese Products Produced In Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: J. Animal and Veterinary Advances
Makale Adı: Occurrence of Zeranol in Ground Beef Produced in Kars Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Rev.Med.Vet
Makale Adı: Effects of plant extracts and essential oil mixtureon breast meat quality of Japanese quails Coturnixcoturnix japonica
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: MEDYCYNA WETERYNARYJNA
Makale Adı: Detection of Salmonella spp Salmonella Enteritidis Salmonella Typhi and Salmonella Typhimurium in cream cakes by polymerase chain reaction PCR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üni. Vet. Fak. Derg,
Makale Adı: Microbiological Quality of Emulsified Type Meat Products Salami Frankfurter Sausage Sold in Kars
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg.,
Makale Adı: Iğdır da Açıkta Satışa Sunulan Bazı Öğütülmüş Baharatların Mikrobiyolojik Kalitesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üni. Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Observations of Kefir Grains and Their Structure from Different Geographical Regions Turkey and Germany
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üni. Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Microbiological and Chemical Properties of Gravier cheeses
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Akademik Gıda
Makale Adı: Konya Küflü Peyniri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üni. Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Taze Civil Çeçil Peynirin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2006 Erişim Linki
Dergi Adı: Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg
Makale Adı: Sığırların Bakteriyolojik Et Muayenesi Örneklerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu Doktora Tezi Özeti
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg
Makale Adı: Donmuş Piliç Karkaslarında Termofilik Campylobacter Türleri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Süt ve Süt Ürünleri
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Yazar Adı: CAN HAYRİYE YEŞİM,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Prevalence and Antimicrobial Resistance of Campylobacter in Chicken meat
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 16.10.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN HAYRİYE YEŞİM,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Hatay ilindeki kanatlı eti, inek sütü ve baharat örneklerinden Bacillus cereusun izolasyonu, identifikasyonu ve toksin gen profili
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 27.10.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,YAKAN AKIN,ELMALI MEHMET,ÖNK KADİR,ŞAHİN TARKAN,DURNA ÖZLEM
Makale Adı: Bıldırcın Coturnix Coturnix Japonica İçme Sularında Farklı Düzeylerde İlave Edilen Bitkisel Ekstrakt ve Yağ Karışımının Et Kalitesi Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 06.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: ELMALI MEHMET,AKSU ELMALI DİLEK
Makale Adı: Türkiye Hayvanciliğinin Başlica Sorunlari ve Çözüm Önerileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 05.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN HAYRİYE YEŞİM,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Çiğ Süt Örneklerinde Escherichia coli O157:H7 Varlığı ve İzolatların Bazı Virülens Özelliklerinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 04.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Yumurtacı Tavuklarda Beslenme-Yumurta Kalite İlişkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 04.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ELMALI MEHMET,CAN HAYRİYE YEŞİM
Makale Adı: Investigation of the presence of Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, and Campylobacter lari in different sources by multiplex PCR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 13.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,Arslan Duru asuman,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Some Microbiological Characteristics of Locally Used Corn Silages
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 13.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN HAYRİYE YEŞİM,ELMALI MEHMET
Makale Adı: VIRULENCE GENE PROFILES OF CAMPYLOBACTER JEJUNI FROM CATTLE SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER ISOLATES
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 23.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Feeding and Meat Quality Relationships in Broilers
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 16.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,ELMALI MEHMET,Arslan Duru Asuman
Makale Adı: Effect of Silages on Milk Yield and Quality in Dairy Cows
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 16.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: PEHLİVANLAR ÖNEN SEVDA,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Hatay da Tüketime Sunulan Yöresel Peynirlerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 07.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN HAYRİYE YEŞİM,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Detection E coli O157 H7 in minced meat samples by using IMS and PCR
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
İngilizce 13.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: ELMALI MEHMET,CAN HAYRİYE YEŞİM
Makale Adı: Farklı kaynaklardan PCR kullanılarak Arcobacter türlerinin izolasyonu ve identifikasyonu
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 07.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU ELMALI DİLEK,ELMALI MEHMET
Makale Adı: Yemden hayvansal ürünlere mikotoksinler
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 07.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ELMALI MEHMET,CAN HAYRİYE YEŞİM,YAMAN HİLMİ
Makale Adı: Marketlerde Satışa Sunulan Kanatlı Etlerinde Listeria monocytogenes in PCR Tekniği Kullanılarak Saptanmas
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 06.09.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: KART ASIM,ELMALI MEHMET,YAPAR KÜRŞAD,YAMAN HİLMİ
Makale Adı: Occurence of Aflatoxin M1 Determined by Elisa in Uht sterilized and Raw Milk Samples Produced in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 06.09.2007 Erişim Linki
Yazar Adı: YAPAR KÜRŞAD,ELMALI MEHMET,KART ASIM,YAMAN HİLMİ
Makale Adı: Aflatoxin M1 levels in different type of cheese products produced in Turkey
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 06.09.2007 Erişim Linki
Yazar Adı: CAN HAYRİYE YEŞİM,ELMALI MEHMET,ÖNER SÜLEYMAN
Makale Adı: Hatay da Tüketime Sunulan Kremalı Pastalarda Salmonella spp Salmonella Enteriditis Salmonella Typhi ve Salmonella Typhimurium un PCR tekniği ile saptanması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Türkçe 06.09.2013 Erişim Linki
Projeler
Değişik örneklerden elde edilen Campylobacter jejuni suşlarının bazı virülens özellikleri ile antibiyotik direnç profilinin belirlenmesi
Bazı hayvansal gıdalarda E coli O157 ve E coli O157 H7 varlığının saptanması ve izolatların moleküler karakterizasyonu
Hatay da tüketime sunulan farklı tip gıdalarda Staphylococcus aureus insidensi ve antibiyotik direncinin belirlenmesi
Farklı kaynaklardan bazı Enterococcus spp izolasyonu ve izolatların moleküler karakterizasyonu ile bazı antibiyotiklere karşı direnç profilinin belirlenmesi
Farklı Kaynaklardan Arcobacter Türlerinin İzolasyonu İzolatların PCR Kullanılarak Tür Boyutunda İdentifikasyonu ve İzolatların Bazı Antibiyotiklere Karşı Duyarlılığının Belirlenmesi
Marketlerde Satışa Sunulan Kanatlı Etlerinde Listeria Monocytogenesin PCR Tekniği Kullanılarak Saptanması
Çiğ köftelere üretim sürecinde farklı yoğunluklarda nisin, lizozim ve kitosan ilave ederek çiğ köftenin mikrorganizma profilindeki değişim ve bu değişimin raf ömrü üzerine etkisinin belirlenmesi
Hatay bölgesindeki inek koyun ve keçi sütlerinde Coxiella burnetii nin PCR tekniği ile saptanması
Sığırların Bakteriyolojik Et Muayenesi Örneklerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar