DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERDİNÇ TÜRK

Kimlik Bilgileri

ERDİNÇ TÜRK

İletişim Bilgileri
   :  - 
  : 
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : FARMAKOLOJI VE TOKSILOJI (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları : 2004-2006
Tez : Muğla bölgesi’xxndeki balık çiftlikleri çevresinden avlanan balıklarda tetrasiklin aranması
Yüksek Lisans
Üniversite : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : FARMAKOLOJİ-TOKSİKOLOJİ (VETERİNER) (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2000-2003
Tez : Kayseri’xxde sığır idrarlarında ve yemlerinde zeranol’xxun ELISA ve ince tabaka kromotografi ile kantitatif analizi
Lisans
Üniversite : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR.
Öğrenim Yılları : 1995-2000
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 71.25 2017
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
2016-2018
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
2016-2017
Üniversite Dışı İş Deneyimi
VETERİNER HEKİM ÜNLÜ ET KOMBİNASI KAYSERİ 2001-2003
ASKERLİK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2004-2005
VETERİNER HEKİM ÖZEL VETERİNER KLİINİK 2005-2006
VETERİNER HEKİM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2006-2016
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
FARMAKOLJI I 1 2017-2018
FARMAKOLOJİ II 1 2016-2017
FARMAKOLOJI III 2 2016-2017
FARMAKOLOJI III 2 2017-2018
FARMAKOLOJI IV 2 2016-2017
FARMAKOLJI I 2 2016-2017
FARMAKOLOJI IV 2 2015-2016
FARMAKOLOJİ II 2 2015-2016
Dergi Adı: Chemico-Biological Interactions
Makale Adı: Protective effect of morin on doxorubicin-induced hepatorenal toxicity in rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Biological Trace Element Research
Makale Adı: Protective Effect of Hesperidin on Sodium Arsenite-Induced Nephrotoxicity and Hepatotoxicity in Rats
Alan Adı: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Biomedicine Pharmacotherapy
Makale Adı: Morin attenuates doxorubicin-induced heart and brain damage by reducing oxidative stress, inflammation and apoptosis
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Makale Adı: Ege Denizi Vahşi ve Çiftlik Balıklarının Ağır Metal Düzeyleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Potansiyel Risklerinin Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Makale Adı: Investigation of tetracycline residues in fish caught from surrounding fish farms in Mugla district
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.Ü.Journal of Health Sciences)
Makale Adı: KAYSERİ’DE SIĞIR İDRARLARINDA VE YEMLERDE ZERANOL’UN ELISA VEİNCE TABAKA KROMOTOGRAFİ İLE KANTİTATİF ANALİZİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Türkçe 2004 Erişim Linki
Dergi Adı: Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: USING MEDICATION IN AQUACULTURE INDUSTRY AND IT S CRUCIAL EFFECTS ON THE CONSUMERS IN TERMS OF PUBLIC HEALTH
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Türkçe 2013 Erişim Linki
Yazar Adı: TÜRK ERDİNÇ,TEKELİ İBRAHİM OZAN,ÇORUM ORHAN,ÇORUM DUYGU,KIRGIZ FATMA CEREN,SAKİN FATİH,ÜNEY KAMİL
Makale Adı: Japon Bıldırcınlarında Danofloksasin ve Marbofloksasinin Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: KUZU MÜSLÜM,KANDEMİR FATİH MEHMET,YILDIRIM SERKAN,KÜÇÜKLER SEFA,ÇAĞLAYAN CÜNEYT,TÜRK ERDİNÇ
Makale Adı: Neuroprotective effect of morin on rats exposed to doxorubicin
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 05.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: TÜRK ERDİNÇ,KANDEMİR FATİH MEHMET,YILDIRIM SERKAN,ÇAĞLAYAN CÜNEYT,KÜÇÜKLER SEFA,KUZU MÜSLÜM
Makale Adı: Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-ınducedkidney toxicity
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 05.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: TÜRK ERDİNÇ,KANDEMİR FATİH MEHMET,YILDIRIM SERKAN,ÇAĞLAYAN CÜNEYT,KÜÇÜKLER SEFA,KUZU MÜSLÜM
Makale Adı: Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruyucu Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 28.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KUZU MÜSLÜM,KANDEMİR FATİH MEHMET,YILDIRIM SERKAN,KÜÇÜKLER SEFA,ÇAĞLAYAN CÜNEYT,TÜRK ERDİNÇ
Makale Adı: Ratlarda Doksorubisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisiteye Karşı Morin’in Koruyucu Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
İngilizce 28.04.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÇÖMEZ MEHMET,CELLAT MUSTAFA,GÜVENÇ MEHMET,AYDIN TUBA,GÖKÇEK İSHAK,ÖZKAN HÜSEYİN,TÜRK ERDİNÇ,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,ÇAKIR AHMET
Makale Adı: Effects of Oleuropein on Ketamin-Induced Cardiotoxicity in Rats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Anesteziyoloji ve Reanimasyon
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: KUZU MÜSLÜM,KANDEMİR FATİH MEHMET,YILDIRIM SERKAN,ÇAĞLAYAN CÜNEYT,KÜÇÜKLER SEFA,TÜRK ERDİNÇ
Makale Adı: Ratlarda Doksorubisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisiteye Karşı Morinin Koruyucu Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Biyokimyası
Türkçe 25.04.2018 Erişim Linki
Projeler
Ratlarda Alüminyum Klorid ile Oluşturulmuş Deneysel Reprodüktif Toksisite Modelinde Esculetin’in Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
Ratlarda Metotreksat ile Oluşturulan Deneysel Toksisite Modelinde Zingerone’xxnun Etkinliğinin Araştırılması
Ratlarda Asetik Asit ile Oluşturulan Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde İnula Viscosa’xxnın Etkinliğinin Araştırılması
Ratlarda Adriamycin Kaynaklı Çoklu Organ Hasarı Üzerine Morin hidratın Etkilerinin Araştırılması
Ratlarda sodyum arsenat ile oluşturulan çoklu organ hasarı üzerine Hesperidin’in etkilerinin araştırılması
Investigation of tetracycline residues in fish caught from surrounding fish farms in Muğla district
KAYSERİ DE SIĞIR İDRARLARINDA VE YEMLERDE ZERANOL UN ELISA VEİNCE TABAKA KROMOTOGRAFİ İLE KANTİTATİF ANALİZİ
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar