DOÇENT CENGİZ AYTUN

Kimlik Bilgileri

CENGİZ AYTUN

İletişim Bilgileri
   :  - 
  : 
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları : 2009-2012
Tez : Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
Yüksek Lisans
Üniversite : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2002-2005
Tez : Dijital bölünme olgusu ve Türkiye üzerine bir uygulama
Lisans
Üniversite : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : İKTİSAT BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1992-1997
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YÖKDİL 87.5 2017
İngilizce YDS 78.75000 2014
Akademik Görevler
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2016-2018
YARDIMCI DOÇENT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2016
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2001-2016
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2019-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2019-
Anabilim Dalı Başkanı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018-
Bölüm Başkanı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018-
Yönetim Kurulu Üyeliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2005-2016
Bek Başkanı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2011
Program Başkanı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2001-2010
Farabi Koordinatörü ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2010
Erasmus Koordinatörü ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2010
Bölüm Başkanı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-2016
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Uzman Yardımcısı Global Menkul Değerler A.Ş. 2000-2000
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
İktisatta Matematiksel Yöntemler 4 2013-2014
Dergi Adı: Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal
Makale Adı: Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi
Makale Adı: GELİR DAĞILIMININ MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma, Gelir ve Enerji Tüketimi İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Eurasian Econometrics, Statistics and Emprical Economics Journal
Makale Adı: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ar-Ge Harcamaları Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Global Journal of Advanced Research
Makale Adı: Effect of Education Level On Fertility In Sub Saharan Africa Panel Cointegration Analysis
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Global journal of advanced research
Makale Adı: DETERMINANTS OF USING RENEWABLE ENERGY RESOURCE: PANEL DATA ANALYSIS
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Makale Adı: Escaping From the Burdens of Growth The Information and Communication Technologies Versus Bureaucracy
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Ege Akademik Bakış
Makale Adı: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi
Makale Adı: Türkiye de Karbondioksit Emisyonu Enerji Tüketimi ve Eğitim İlişkisi Bootstrap Nedensellik Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi
Makale Adı: Türkiye de Doğum Oranı ile Sosyo Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi Toda Yamamoto Yaklaşımı
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Advanced Research
Makale Adı: Interaction of Institutions and Environmental Degradation
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: İktisat İşletme ve Finans
Makale Adı: OECD Ülkelerinde Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Business and Economics Research Journal
Makale Adı: Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Sayısal Uçurum Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Endeks Uygulaması
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Enformasyon Toplumu Bağlamında Dijital Bölünme Kavramının Önemi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Enformasyon Toplumu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Econimic and Social Studies
Makale Adı: Roles of Investment and Innovation in Business Cycle from Kalecki s Perspective with a Schumpeterian Approach An Empirical Analysis for Turkey and Greece
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Sektörel İhracat İstihdam İlişkisi Türkiye Örneği 2004 2011
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme Panel Nedensellik Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: European Scientific Journal
Makale Adı: Exchange Rate Determination in High Fragile Emerging Countries
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science Studies
Makale Adı: Doğurganlığın Sosyo Ekonomik Belirleyicileri Sahra Altı Afrika Ülkeleri için Bir Uygulama
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Business and Economics Research Journal
Makale Adı: Türkiye de Tüketim Harcamaları Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Sosyal Sermayenin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri Panel Nedensellik Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Akademik Bakış
Makale Adı: Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi Panel Veri Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian Economic and Financial Review
Makale Adı: The Impact of Economic Freedom upon Economic Growth An Application on Different Income Groups Asian Economic and Financial Review
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science Studies
Makale Adı: Gelişen Ekonomilerde Karbondioksit Emisyonu Ekonomik Büyüme ve Eğitim Arasındaki İlişki Panel Veri Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: DISCUSSIONS BETWEEN ECONOMIC AGENTS: Time Series Analysis in Social Sciences
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2019
Dergi Adı: DISCUSSIONS BETWEEN ECONOMIC AGENTS: Time Series Analysis in Social Sciences
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2019
Dergi Adı: Studies on Economic Development
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2018
Dergi Adı: Recent Developments in Social SciencesBusiness Administration and Finance
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2017
Dergi Adı: Enformasyon Toplumu Sürecinde Ekonomik Büyüme Dinamikleri
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2012
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Girişimcilik Ekonomik Kalkınma İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisadi Düşünce
Türkçe 13.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN CENGİZ,AKIN CEMİL SERHAT
Makale Adı: Dış Ticaretin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisadi Düşünce
Türkçe 13.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN CENGİZ,AKIN CEMİL SERHAT
Makale Adı: Türkiye’de Borçlanma ile Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisadi Düşünce
Türkçe 10.11.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Ekonomik Büyüme Liberalizasyon İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisadi Düşünce
Türkçe 10.11.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN CENGİZ,AKIN CEMİL SERHAT,AKIN SONER
Makale Adı: Turizm ve Bilgi İletişim Teknolojileri İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 16.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ,AKIN SONER
Makale Adı: Çevresel Bozulma ve Turizm Ekonmisi İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Türkçe 30.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Interaction Between Corruption and Economic Development: An Application For Mena Countries
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 25.11.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Effect of Liberalization on Economic Development
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 25.11.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: AKAR BAŞAK GÜL,AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ,TEKİN İPEK
Makale Adı: Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Toplam Talep Konusuna Farklı Bir Bakış
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 29.12.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Girişimcilikte Belirsizlik Ve Güvenin Rolü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
İngilizce 12.10.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN CENGİZ,AKIN CEMİL SERHAT,ACARAVCI ALİ
Makale Adı: Finansal liberalizasyon çevresel bozulma ilişkisi: Türkiye örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Türkçe 26.03.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Gelir Dağılımının Makroekonomik Belirleyicileri Türkiye Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 22.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: AKAR BAŞAK GÜL,AYTUN CENGİZ,TEKİN İPEK
Makale Adı: New Ways of Energy Use A Case of the Balkan
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 22.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN CENGİZ,AKIN CEMİL SERHAT,ALGAN NEŞE
Makale Adı: Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma Gelir ve Enerji Tüketimi İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 31.08.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımının Belirleyicileri Panel Veri Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 26.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN CENGİZ,AKIN CEMİL SERHAT
Makale Adı: Interaction of Institutions and Environmental Degradation
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 02.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Relationship Between ICT Channels and Unemployment
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce 02.10.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN CENGİZ,EKİZ FATMA MERVE
Makale Adı: Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Nedensellik Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 27.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: EKİZ FATMA MERVE,AYTUN CENGİZ
Makale Adı: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ar Ge Harcamaları Arasındaki İlişki G7 Ülkeleri Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 27.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN CENGİZ,AKIN CEMİL SERHAT
Makale Adı: Türkiye de Karbondioksit Emisyonu Enerji Tüketimi ve Eğitim İlişkisi Bootstrap Nedensellik Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 01.12.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: AKIN CEMİL SERHAT,AYTUN CENGİZ,GÖKTÜRK MUSTAFA
Makale Adı: Türkiye de Doğum Oranı ile Sosyo Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi Toda Yamamoto Yaklaşımı
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 25.03.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN Cengiz
Makale Adı: Enformasyon Toplumu Sürecinde Dijital Bölünme Kavramının Anlamı ve Önemi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: UÇAN Okyay, AKIN Cemil Serhat, AYTUN Cengiz
Makale Adı: Exchange Rate Determination in High Fragile Emerging Countries
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
İngilizce Erişim Linki
Yazar Adı: AYTUN Cengiz
Makale Adı: Enformasyon Toplumu ve Türkiye
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
Türkçe Erişim Linki
Projeler
Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma Gelir ve Enerji Tüketimi İlişkisi
Interaction of Institutions and Environmental Degradation
Enerji Kullanımında Yeni Arayışlar Balkanlar Örneği
FİNANSAL LİBERALİZASYON ÇEVRESEL BOZULMA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Türkiyede Doğum Oranı ile Sosyo Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi Toda Yamamoto Yaklaşımı
OECD Ülkelerinde Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar