DOÇENT KAYAHAN TÜM

Kimlik Bilgileri

KAYAHAN TÜM

İletişim Bilgileri
   : 0  -  1244
  : kayahantum@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları : 2006-2010
Tez : Denetim birimi olarak YMM'lerin vergi kaybını önlemede etkisi: YMM'ler üzerine uygulamalı bir araştırma
Yüksek Lisans
Üniversite : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MALİYE (YL) (TEZSİZ) (İÖ)
Öğrenim Yılları : 2005-2005
Tez :
Lisans
Üniversite : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1995-2001
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 66.250 2011
Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2012-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2012
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2012-
Bölüm Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
BİLGİSAYARLI MUHASEBE 4 2017-2018
ENVANTER VE BİLANÇO 3 2017-2018
KAMU MALİYESİ 3 2017-2018
YATIRIM PROJE ANALİZİ 3 2016-2017
KAMU MALİYESİ 3 2016-2017
VERGİ UYGULAMALARI 3 2016-2017
KAMU MALİYESİ II 3 2014-2015
ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3 2014-2015
KAMU MALİYESİ 3 2013-2014
KAMU MALİYESİ I 3 2013-2014
FİNANSAL KURUMLAR 3 2012-2013
KAMU MALİYESİ II 3 2012-2013
KAMU MALİYESİ I 3 2012-2013
KAMU MALİYESİ II 3 2015-2016
KAMU MALİYESİ II 3 2018-2019
ENVANTER VE BİLANÇO 3 2018-2019
KAMU MALİYESİ 3 2018-2019
VERGİ HUKUKU 3 2018-2019
MUHASEBE İLKELERİ 3 2018-2019
Vergi Uygulamaları 3 2017-2018
Vergi Hukuku 3 2017-2018
Muhasebe İlkeleri 3 2017-2018
Envanter ve Bilanço 3 2016-2017
VERGİ HUKUKU 3 2016-2017
MUHASEBE İLKELERİ 3 2016-2017
BİLGİSAYARLI MUHASEBESE 4 2016-2017
MALİYET MUHASEBESİ I 3 2013-2014
BİLGİSAYARLI MUHASEBESE 4 2014-2015
MALİYET MUHASEBESİ II 3 2014-2015
MALİYET MUHASEBESİ I 3 2014-2015
VERGİ HUKUKU 3 2014-2015
GENEL MUHASEBE 3 2013-2014
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniveristesi İİBF Dergisi
Makale Adı: Barter Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2008 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Sorumluluğuna İlişkin Sorunların Tespitine Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Sürekli Denetim Süreci ve İç Denetim İle İlişkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Denetim Birimi Olarak YMM lerin Vergi Kaybına Etkisi YMM ler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2011 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Adı: Kurumsal Yönetim İç Denetim ve İç Denetimin Kalitesi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Business and Social Research
Makale Adı: Continuous Audit From the concept towards the implementation
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
İngilizce 2013 Erişim Linki
Dergi Adı: İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Makale Adı: Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları Sürdürülebilirlik Muhasebesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Tms 10 Raporlama Döneminden Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı Ve Bağımsız Denetçilerin Sorumlulukları
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Makale Adı: Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Önemi Üzerine Bir Araştırma
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Asian Economic and Financial Review
Makale Adı: Investigating Frauds in Goverment Accounting
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: İç Kontrol Sisteminin Örgüt Kültürünü Belirlemesindeki Rolü
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
İngilizce 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Makale Adı: Döviz Cinsinden Alımlarda Döviz Alım Opsiyonları ve Riskten Korunma Muhasebesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi
Makale Adı: Üretim İşletmelerinde İç Kontrol Sistemi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Antakya Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: JOPEM
Makale Adı: Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Bağımsız Denetim Standartları(BDS 560) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal RaporlamaStandardı (BOBİ FRS) Kapsamında İncelenmesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2018
Dergi Adı: UYGULAMAYA DÖNÜK ÖRNEKLİ AÇIKLAMALARLA BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2017
Dergi Adı: Aile İşletmelerinde Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Rolü Bir Aile İşletmesinde Kurumsal Yapının İç Denetim Uygulamaları Çerçevesinde İncelenmesi Örneği
Alan Adı: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe 2015
Dergi Adı: Güncel Mali Sorunlar
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2011
Dergi Adı: İç Kontrol Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2012
Yazar Adı: TÜM KAYAHAN
Makale Adı: BiLGi TEKNOLOJiLERNiN MUHASEBE MESLEGiNE ETKLERi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 01.07.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: TÜM KAYAHAN
Makale Adı: BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER için FİNANSAL RAPORLAMASTANDARDININ (BOBİ) TAM SET TÜRKİYE MUHASEBE ve FİNANSALRAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe 15.04.2018 Erişim Linki
Projeler
Patentler
Ödüller
1. Adana Ekonomisi Geleceğini Arıyor Makale Yarışması
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar