DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEVİ DOKUZOĞLU

Kimlik Bilgileri

SEVİ DOKUZOĞLU

İletişim Bilgileri
   :  -  18518
  : 
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MALİYE BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2011-2018
Tez : Türkiye’xxde iç borcun vade yapısı ve borç yönetimindeki etkisinin ampirik analizi
Yüksek Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Lisans
Üniversite : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MALİYE BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2006-2011
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce KPDS 75 2011
İngilizce KPDS 75 2011
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2020-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2019-2020
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2011-2018
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Hukuk ve İktisat 3 2019-2020
Maliye Teorisi 3 2019-2020
İktisada Giriş 3 2019-2020
Kamu Maliyesi 3 2019-2020
Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLANMA VADELERİNİN SEYRİ: 1990-2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARCH-M ANALİZİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
Makale Adı: Kamu Borç Yönetimi ve Vade Yapısına İlişkin Teorik Yaklaşımlar
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Türkiye’de Güncel Mali Tartışmalar
Alan Adı: Bilimsel Kitap
İngilizce 2019
Projeler
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar