ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ONUR SEZER

Kimlik Bilgileri

ONUR SEZER

İletişim Bilgileri
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ HUKUK ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MALİ HUKUK (DR)
Öğrenim Yılları : 2015-
Tez : Türk Vergi Hukukunda Deniz Ticaretinin Vergilendirilmesi
Yüksek Lisans
Üniversite : MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : MALİ HUKUK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 2012-2015
Tez : Türk Vergi Hukukunda uzlaşma
Lisans
Üniversite : ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : HUKUK PR.
Öğrenim Yılları : 2006-2010
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce ÜDS 73.75 2012
Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2013-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2011-
İdari Görevler
Mali Hukuk Veri Giriş Görevlisi MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
2015-2018
Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonu Üyeliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
2018-
Fakülte Strateji Komisyonu Bölüm Komisyon Üyeliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
2015-2016
Öğrenci Danışmanlığı MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
2015-2018
Mezuniyet Komisyonu Üyesi MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Stajyer Avukat İskenderun Adalet Sarayı 2011-2011
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: Legal Mali Hukuk dergisi
Makale Adı: İzaha Davet Müessesesi: Kuramsal Çerçeve, Uygulama ve Değerlendirme
Alan Adı: Hukuk Temel Alanı->Mali Hukuk
Türkçe 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Legal Mali Hukuk dergisi
Makale Adı: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Üzerine Bir İnceleme
Alan Adı: Hukuk Temel Alanı->Mali Hukuk
Türkçe 2015 Erişim Linki
Dergi Adı: journal of awerness
Makale Adı: Maastricht Kriterleri, Parasal Birlik ve Türkiye
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science Studies
Makale Adı: TRANSFER HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMINDA ADALETİ SAĞLAMADAKİ ROLÜ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Political Economy of Taxation
Alan Adı: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe 2016
Yazar Adı: SEZER ONUR
Makale Adı: Türk Hukukunda Yer Alan Deniz Ticareti Sözleşmelerinin Gelir Vergisi Bağlamında Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 02.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: KAYA HAKAN,AYDIN MEHMET SADIK,SEZER ONUR
Makale Adı: Maastricht Kriterleri, Parasal Birlik ve Türkiye
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 15.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: AYDIN MEHMET SADIK,KAYA HAKAN,SEZER ONUR
Makale Adı: GELİR DAĞILIMINDA ADALETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KAMU HARCAMA POLİTİKALARI
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
İngilizce 15.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SEZER ONUR,AYDIN MEHMET SADIK
Makale Adı: VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARINDAN OLAN UZLAŞMA KURUMUNUN ANAYASAL VERGİLENDİRME İLKELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 25.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SEZER ONUR,DURAN İSMİHAN
Makale Adı: Vergiye Uyumlu Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Vergi İndirimi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 28.06.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURAN İSMİHAN,SEZER ONUR
Makale Adı: Türkiye de 1980-1991 Dönemi Bütçe ve Borçlanma Politikaları ve Uygulamaları
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 28.06.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SEZER ONUR,YILDIZ HİKMET DERSİM
Makale Adı: Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları Bağlamında İzaha Davet Müessesesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 14.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: YILDIZ HİKMET DERSİM,SEZER ONUR
Makale Adı: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Bütçeleme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 14.12.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: TURNA FATMA,SEZER ONUR
Makale Adı: Türkiye de Ve Amerika Birleşik Devletleri nde Uzlaşma Sistemi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Türkçe 27.11.2016 Erişim Linki
Projeler
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar