DOÇENT MEHMET DURUEL

Kimlik Bilgileri

MEHMET DURUEL

İletişim Bilgileri
   : 0 (326) 413 5801 -  12
  : duruel@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMETLER PR./
Doktora
Üniversite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları : 1998-2004
Tez : Avrupa Birliği’xxnde ve Türkiye’de uzun dönemli işsizlik ve istihdam politikaları
Yüksek Lisans
Üniversite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : SOSYAL SİYASET (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 1995-1998
Tez : HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ
Lisans
Üniversite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1991-1995
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YDS 66.25000 2015
Akademik Görevler
DOÇENT HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-
DOÇENT HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2013
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2008
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
1996-2004
İdari Görevler
Bölüm Bşk. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Bölüm Bşk. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2013
MYO/Yüksekokul Müdürü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2012-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2000-2012
Bölüm Bşk. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
1999-2000
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Resmi Arabulucu ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2014-
ÖSYM İlçe Sınav Koordinatörü YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2013-
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları 53.Kitap (Prof.Dr.Haşmet BAŞAR’a Armağan – Özel Sayı)
Makale Adı: Avrupa Birliğinde Uzun Dönemli İşsizliğe Karşı Uygulanan İstihdam Politikaları
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Yeni AB Üyesi Ülkeler İle Türkiye İşgücü Piyasasının Karşılaştırmalı Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları
Makale Adı: KÜRESEL İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA YENİ PERSPEKTİFLER
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Kent Akademisi Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi
Makale Adı: Vasif Gerektiren Meslekleri Yapanlarınİş Tatmini: İstanbul Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Strategic Public Management Journal (SPMJ)
Makale Adı: Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi Hatay da Bir Uygulama
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VEİDARİ BİLİMLERDERGİSİ
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunu
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: IKTISAT ISLETME VE FINANS
Makale Adı: Non-tariff barriers in exporting to Middle Eastern countries (the case of Hatay province)
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları 50.Kitap (Prof.Dr.Nevzat YALÇINTAŞ’a Armağan – Özel Sayı), İstanbul.
Makale Adı: Türkiyede Ekonomik Büyümenin İstihdam Yaratamama Sorunu
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Hatay İli İhracatçılarının Taşımacılıktan Kaynaklanan Sorunları ve Çözüm Önerileri,
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ
Makale Adı: TÜRKİYEDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ STATÜSÜ VE SOSYAL POLİTİKA BAKIMINDAN KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Makale Adı: Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Suriyeli Yetim Yaşam Merkezleri: Hatay İli Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Makale Adı: AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ
Makale Adı: SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR, ALGI VEBEKLENTİLER: HATAY ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu
Alan Adı: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe 2017
Dergi Adı: Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Hatay’daki Suriyeliler
Alan Adı: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe 2017
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacılar Özelinde Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Etkileri
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Suriyeli Yetim Yaşam Merkezleri: Hatay İli Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 05.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacılarin Oluşturduğu Sosyo Ekonomik Algı Üzerine Bir Araştirma: Hatay İli Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 05.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 12.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Avrupa Birliği Göç Politikası ve Kitlesel Göç Akınları Karşısındaki Durumu
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 12.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: TÜRKİYEDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ STATÜSÜ VE SOSYAL POLİTİKA BAKIMINDAN KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 10.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIKLARI TEMELSORUNLAR, ALGI VE BEKLENTİLER: HATAY ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 10.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET,TAMER MEHMET
Makale Adı: YEREL YÖNETIMLERDE SOSYAL POLITIKAUYGULAMALARI VE KARSILASILAN SORUNLAR
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 01.11.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Milli Mücadele Yıllarında Iktisadi Yapı
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 01.01.2008 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Suriyeli Sıgınmacıların Sosyo Ekonomik Entegrasyonu
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 21.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Türkiyede Ekonomi Politikalarının İstihdam Yaratamama Sorunu ve Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 12.12.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: BULUT YAKUP,AKIN SONER,DURUEL MEHMET
Makale Adı: THE IMPORTANCE OF SOCIAL JUSTICE IN ESTABLISHING SOCIAL STABILITY
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
İngilizce 06.06.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BULUT YAKUP,AKIN SONER,DURUEL MEHMET
Makale Adı: GÖÇ VE MÜLTECĠ AKINI SONRASI SURĠYELĠ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN UYUM VE EĞĠTĠM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
İngilizce 22.11.2017 Erişim Linki
Projeler
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar