DOÇENT MEHMET DURUEL

Kimlik Bilgileri

MEHMET DURUEL

İletişim Bilgileri
   : 0 (326) 413 5801 -  12
  : duruel@mku.edu.tr
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMETLER PR./
Doktora
Üniversite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları : 1998-2004
Tez : Avrupa Birliği’xxnde ve Türkiye’de uzun dönemli işsizlik ve istihdam politikaları
Yüksek Lisans
Üniversite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : SOSYAL SİYASET (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları : 1995-1998
Tez : HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ
Lisans
Üniversite : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 1991-1995
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce YDS 66.25000 2015
Akademik Görevler
DOÇENT HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-
DOÇENT HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2013
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2008
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
1996-2004
İdari Görevler
Bölüm Bşk. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Bölüm Bşk. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2013
MYO/Yüksekokul Müdürü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2012-
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2000-2012
Bölüm Bşk. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
1999-2000
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Resmi Arabulucu ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2014-
ÖSYM İlçe Sınav Koordinatörü YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2013-
İL İSTİHDAM KURULU ÜYELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2018-
Doktora
Yüksek Lisans
Ders Adı Ders Saati Akademik Yıl
Göç Yönetimi ve Politikası 3 2019-2020
Lisans
Dergi Adı: İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları 53.Kitap (Prof.Dr.Haşmet BAŞAR’a Armağan – Özel Sayı)
Makale Adı: Avrupa Birliğinde Uzun Dönemli İşsizliğe Karşı Uygulanan İstihdam Politikaları
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
İngilizce 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Yeni AB Üyesi Ülkeler İle Türkiye İşgücü Piyasasının Karşılaştırmalı Analizi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları
Makale Adı: KÜRESEL İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA YENİ PERSPEKTİFLER
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: Kent Akademisi Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi
Makale Adı: Vasif Gerektiren Meslekleri Yapanlarınİş Tatmini: İstanbul Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: Strategic Public Management Journal (SPMJ)
Makale Adı: Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi Hatay da Bir Uygulama
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VEİDARİ BİLİMLERDERGİSİ
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunu
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2016 Erişim Linki
Dergi Adı: IKTISAT ISLETME VE FINANS
Makale Adı: Non-tariff barriers in exporting to Middle Eastern countries (the case of Hatay province)
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
İngilizce 2009 Erişim Linki
Dergi Adı: İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları 50.Kitap (Prof.Dr.Nevzat YALÇINTAŞ’a Armağan – Özel Sayı), İstanbul.
Makale Adı: Türkiyede Ekonomik Büyümenin İstihdam Yaratamama Sorunu
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2005 Erişim Linki
Dergi Adı: Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Adı: Hatay İli İhracatçılarının Taşımacılıktan Kaynaklanan Sorunları ve Çözüm Önerileri,
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Türkçe 2007 Erişim Linki
Dergi Adı: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ
Makale Adı: TÜRKİYEDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ STATÜSÜ VE SOSYAL POLİTİKA BAKIMINDAN KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Makale Adı: Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Suriyeli Yetim Yaşam Merkezleri: Hatay İli Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Makale Adı: AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ
Makale Adı: SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR, ALGI VEBEKLENTİLER: HATAY ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu
Alan Adı: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe 2017
Dergi Adı: Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Hatay’daki Suriyeliler
Alan Adı: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe 2017
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacılar Özelinde Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Etkileri
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Suriyeli Yetim Yaşam Merkezleri: Hatay İli Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 05.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacılarin Oluşturduğu Sosyo Ekonomik Algı Üzerine Bir Araştirma: Hatay İli Örneği
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 05.11.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 12.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Avrupa Birliği Göç Politikası ve Kitlesel Göç Akınları Karşısındaki Durumu
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 12.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: TÜRKİYEDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ STATÜSÜ VE SOSYAL POLİTİKA BAKIMINDAN KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 10.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIKLARI TEMELSORUNLAR, ALGI VE BEKLENTİLER: HATAY ÖRNEĞİ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 10.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET,TAMER MEHMET
Makale Adı: YEREL YÖNETIMLERDE SOSYAL POLITIKAUYGULAMALARI VE KARSILASILAN SORUNLAR
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 01.11.2013 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Milli Mücadele Yıllarında Iktisadi Yapı
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 01.01.2008 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Suriyeli Sıgınmacıların Sosyo Ekonomik Entegrasyonu
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 21.11.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: DURUEL MEHMET
Makale Adı: Türkiyede Ekonomi Politikalarının İstihdam Yaratamama Sorunu ve Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Türkçe 12.12.2011 Erişim Linki
Yazar Adı: BULUT YAKUP,AKIN SONER,DURUEL MEHMET
Makale Adı: THE IMPORTANCE OF SOCIAL JUSTICE IN ESTABLISHING SOCIAL STABILITY
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
İngilizce 06.06.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: BULUT YAKUP,AKIN SONER,DURUEL MEHMET
Makale Adı: GÖÇ VE MÜLTECĠ AKINI SONRASI SURĠYELĠ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN UYUM VE EĞĠTĠM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
Alan Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
İngilizce 22.11.2017 Erişim Linki
Projeler
HATAY İLİNDE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER VE EV SAHİBİ TOPLULUKLAR İÇİN İŞORTAMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK YEREL EKONOMİKKALKINMA VE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
Dosyalar