DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN ERCÜMENT ÖNEL

Kimlik Bilgileri

SÜLEYMAN ERCÜMENT ÖNEL

İletişim Bilgileri
   : 03265128133 -  117
  : ercumentonel@mku.edu.tr ercumentonel@gmail.com
Kurum Bilgileri
Birim : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/
Doktora
Üniversite : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları : 2010-2015
Tez : Zahter (THYMBRA spicata L. var. spicata) uçucu yağının farklı yerleşim sıklığında beslenen japon bıldırcınlarında performans, antioksidan potansiyel, bağırsak mikroflorası ve et kalitesine etkisi
Yüksek Lisans
Üniversite : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : VETERİNER PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları : 2000-2006
Tez :
Lisans
Üniversite :
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul :
Bölüm / Program / Anabilim Dalı :
Öğrenim Yılları :
Tez :
Yabancı Dil Bilgileri
Yabancı Dil Sınav Türü Puan Sınav Yılı
İngilizce KPDS 74 2009
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAMANDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAMANDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Dergi Adı: SMALL RUMINANT RESEARCH
Makale Adı: The genetic structure of the goat breeds belonging to Northwest part of Fertile Crescent
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
İngilizce 2020 Erişim Linki
Dergi Adı: European Poultry Science
Makale Adı: Effects of oregano essential oil (Origanum syriacum L.) on performance, egg quality, intestinal morphology and oxidative stress in laying hens
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Makale Adı: The Effect of Thyme (Thymbra spicata L. var. spicata) Essential Oil on theAntioxidant Potential and Meat Quality of Japanese Quail Fed in Various Stocking Densities
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES
Makale Adı: Microsatellite panels for parentage testing of Kilis goats reared in Turkey
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
İngilizce 2019 Erişim Linki
Dergi Adı: Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences
Makale Adı: Effects of Waiting Period before Milking on Orotic, Uric and HippuricAcid Contents of Milks from Shami and Kilis Goats
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
Makale Adı: Determination of perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) in livestock feeds
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Romanian Biotechnological Letters
Makale Adı: The Response of Japanese Quails to Dietary Thymbra spicata L.Essential Oil
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal Production
Makale Adı: Effects of Pre-milking Resting on Some Lactation Characteristics in Damascus (Shami) and Kilis Goats
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
İngilizce 2018 Erişim Linki
Dergi Adı: Journal of Animal and Feed Sciences
Makale Adı: The effect of Mediterranean thyme (Thymbra spicata L. var. spicata) essential oil on fattening performance and ruminal parameters in lamb
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Annals of Plastic Surgery
Makale Adı: Effects of a Single Application of Extractum Cepae on the Peritendinous Adhesion
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
İngilizce 2010 Erişim Linki
Dergi Adı: African Journal of Microbiology Research
Makale Adı: Effect of the N acetylcysteine and selenium on healing of experimental maxillary sinusitis caused by Staphylococcus aureus
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: International Journal of Poultry Science
Makale Adı: Does Inclusion at Low Levels of Organically Complexed MineralsVersus Inorganic Forms Create a Weakness in Performance orAntioxidant Defense System in Broiler Diets?
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2012 Erişim Linki
Dergi Adı: TÜRKİYE KLİNİKLERİ
Makale Adı: Esansiyel/Uçucu Yağlar: Esansiyel/Uçucu Yağların Hayvan Beslemede Kullanımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: Revista Brasileira de Zootecnia
Makale Adı: Effects of supplementary choline on quail meat and fatty liver
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2017 Erişim Linki
Dergi Adı: European Poultry Science (EPS)
Makale Adı: Effect of Thyme oil Thymbra spicata L var spicata on Meat Quality in Japanese Quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 2014 Erişim Linki
Dergi Adı: Rekabet Edebilir Ruminant Yetiştiriciliğinde Yem ve Besleme Yönetiminin Önemi
Alan Adı: Bilimsel Kitap
Türkçe 2019
Yazar Adı: GÜL MEHMET,YILMAZ EMRE,APAYDIN YILDIRIM BETÜL,SEZMİŞ GÜRKAN,KAYA ADEM,TİMURKAAN SEMA,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,TEKCE EMRE
Makale Adı: YUMURTACI TAVUKLARDA KEKİK UÇUCU YAĞININ (Origanum syriacum L.)PERFORMANS PARAMETRELERİ, YUMURTA KALİTE KRİTERLERİ,OKSİDATİF STRES VE BAĞIRSAK MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 03.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN,KARA KANBER,SARIPINAR AKSU DEVRİM
Makale Adı: DEFNE UÇUCU YAĞININ (LAURUSNOBİLİS) RUMİNANTLARDA İN VİTRO METAN ÜRETİMİ ÜZERİNEETKİLERİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 19.12.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN,KARA KANBER,SARIPINAR AKSU DEVRİM
Makale Adı: THE EFFECTS OF CARVACROL AND ORIGANUM SYRIACUM L. ESSENTIAL OIL ON IN VITRO RUMEN DIGESTIBILITY, RUMEN PROTOZOA NUMBER AND METHANE PRODUCTION
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 16.06.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN,KAMALAK ADEM,SARIPINAR AKSU DEVRİM,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,SAKİN FATİH,TÜRKMEN MUSA
Makale Adı: BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ (LAURUS NOBİLİS, MYRTUS COMMUNİS, LAVANDULA STOECHAS, ARTEMİSİA ANNUA, THYMBRA SPİCATA) RUMİNANTLARDA İN VİTRO METAN ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Türkçe 14.04.2019 Erişim Linki
Yazar Adı: BAYLAN MİKAİL,CANOĞULLARI SİBEL,ÇOPUR AKPINAR GÜLŞEN,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT
Makale Adı: Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Yaşın Besi Performansı Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 09.10.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN
Makale Adı: EFFECT OF ZAHTER (THYMBRA SPICATA L. VAR. SPICATA)ESSENTIAL OILS ON MEAT QUALITY IN JAPANESE QUAILS FED IN VARIOUS STOCKING DENSITIES
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 01.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: CANOĞULLARI SİBEL,BAYLAN MİKAİL,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT
Makale Adı: Organik Kanatlı Üretiminde Antibiyotiklere Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 04.07.2010 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN
Makale Adı: Rumende mikrobiyel protein üretimi belirleyici idrarda pürin derivatları
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU TAYLAN,SARIPINAR AKSU DEVRİM,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,DURAN NİZAMİ,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,BAYLAN MİKAİL
Makale Adı: The Effect of Thyme oil Thymbra spicata L var spicata on Meat Quality in Japanese Quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 11.09.2012 Erişim Linki
Yazar Adı: AKSU TAYLAN,SARIPINAR AKSU DEVRİM,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,DURAN NİZAMİ,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,CANOĞULLARI SİBEL
Makale Adı: Effects of dietary Thyme Thymbra spicata L essential oil on performance i antioxidant status blood characteristics and intestinal microflora of Japanese Quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 13.09.2012 Erişim Linki
Yazar Adı: YILMAZ EMRE,GÜL MEHMET,APAYDIN YILDIRIM BETÜL,SEZMİŞ GÜRKAN,KAYA ADEM,TİMURKAAN SEMA,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,TEKCE EMRE
Makale Adı: Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Zeolite Emdirilmiş KekikUçucu Yağı (Origanum syriacum L.) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Kriterleri ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 04.11.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN,KARA KANBER,SARIPINAR AKSU DEVRİM
Makale Adı: Farklı Kekik Türlerine Ait Esans Yağların Yonca Kuru Otunun İn Vitro Besin Madde Sindirilebilirliği, Rumen Protozoa Sayısı ve Metan Üretimi Üzerine Etkileri
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 04.11.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: KESKİN MAHMUT,GÜL SABRİ,GÜNDÜZ ZÜHAL,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT
Makale Adı: A Study on Increasing Fertility by Applying PGF2α with PMSGHormone at Different Time Interval in Kilis Goats
Alan Adı: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
İngilizce 12.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,SUNGUR ŞANA,KÖROĞLU MUAZ
Makale Adı: DETERMINATION OF PERFLUOROOCTANOIC ACID (PFOA) AND PERFLUOROOCTANE SULFONIC ACID (PFOS) IN LIVESTOCK FEEDS
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 06.05.2018 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,SARIPINAR AKSU DEVRİM,AKSU TAYLAN
Makale Adı: Essential Oils and Nutrition Physiology
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 07.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,SUNGUR ŞANA,BAYLAN MİKAİL
Makale Adı: The Effects of Supplementary Choline on Quail Meat and Fatty Liver
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
İngilizce 07.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURSUN AHMET,GÜLER ZEHRA,ÖZKAN DİLEK,KESKİN MAHMUT,GÜL SABRİ,GÜNDÜZ ZÜHAL,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT
Makale Adı: Kilis ve Şami Keçilerinde Laktasyonun Farklı Kademelerinde Süt Yağında Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Türkçe 26.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN
Makale Adı: The Effect of Thyme (Thymbra spicata L. var. spicata) Essential Oil on Performance and Intestinal Microflora of Japanese Quail Fed In Various Stocking Densities
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 20.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIPINAR AKSU DEVRİM,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,MİS LEYLA,AKSU TAYLAN
Makale Adı: Phenolic Compounds And Their Role in The Biological System
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 20.05.2017 Erişim Linki
Yazar Adı: DURSUN AHMET,KESKİN MAHMUT,GÜLER ZEHRA,GÜL SABRİ,GÜNDÜZ ZÜHAL,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,GÜL EBRU
Makale Adı: Effects of Breed Lactation Period and Waiting period Before Milking on Organic Acid Contents of Raw Milk from Damascus and Kilis Goats
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 30.09.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BAYTOK EROL,KARA KANBER,AKSU TAYLAN,KOCAOĞLU GÜÇLÜ BERRİN,ÖZKAYA SERKAN,DENEK NİHAT,KAMALAK ADEM,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKÇAY AYTAÇ
Makale Adı: Zahter uçucu Yağının Thymbra spicata L var spicata Kuzularda Besi Performansı ve Rumen Parametrelerine Etkisi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN,YAKAN AKIN,KAYA DURMUŞ ALPASLAN
Makale Adı: Effects of Zahter Thymbra spicata L var spicata Essential Oil on Meat Quality of Japanese Quails Reared in Various Stocking Densities
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 29.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: SARIPINAR AKSU DEVRİM,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN
Makale Adı: Essential Oil and Their Use in Animal Feeds Effects On Serum Lipid Profile and Immun Response İn Japanese Quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 31.05.2016 Erişim Linki
Yazar Adı: BAYTOK EROL,KARA KANBER,AKSU TAYLAN,KOCAOĞLU GÜÇLÜ BERRİN,DENEK NİHAT,YÖRÜK MEHMET AKİF,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,KAMALAK ADEM,AKÇAY AYTAÇ,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT
Makale Adı: İn Vitro Sindirim Denemelerinin Genç Araştırıcıların Eğitiminde Kullanılması
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 12.06.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,AKSU TAYLAN
Makale Adı: Organik Hayvansal Üretim Ekoloji
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 30.05.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: YAKAN AKIN,AKSU TAYLAN,ÖNEL SÜLEYMAN ERCÜMENT,YÖRÜK MEHMET AKİF
Makale Adı: The Effect of Vit E and Thyme Oil on Meat Quality in Japanese Quails
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
İngilizce 17.09.2015 Erişim Linki
Yazar Adı: Baytok E, Kara K, Aksu T, Güçlü BK, Denek N, Yörük MA, Kaya DA, Kamalak A, Akçay A, Önel SE
Makale Adı: Zahter Thymbra spicata I Uçucu Yağının Ruminantlarda Performans ve Rumen Metabolitlerine Etkisinin İn Vitro ve İn Vivo Yöntemlerle Belirlenmesi ve Ekolojik Yönden Değerlendirilmesi
Alan Adı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Türkçe 27.09.2013 Erişim Linki
Projeler
Bazı Bitki Uçucu Yağlarının (Laurus nobilis, Myrtus communis, Lavandula stoechas, Artemisia annua, Thymbra spicata) Ruminantlarda İn Vitro Metan Üretimi Üzerine Etkileri
Kilis keçilerinde PGF2alfa hormonu ile birlikte farklı sürelerde PMSG hormonu uygulayarak döl verimini artırmak üzerine bir araştırma
Çeşitli Yemlerdeki Perflorlu Bileşiklerin Seviyelerinin Belirlenmesi
Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen bazı yerli keçi ırklarının moleküler genetik karakterizasyonu. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No:15380).
Kilis keçisi sürülerinde elde aşım uygulama sonuçlarının babalık testi ile doğrulanması. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No:15422)
Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Zeolite Emdirilmiş Kekik Uçucu Yağı Origanum vulgare L. İlavesinin Performans Yumurta Kalite Kriterleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Güdümlü Proje
Zahter Thymbra spicata l uçucu yağının ruminantlarda performans ve rumen metabolitlerine etkisinin in vitro ve in vivo yöntemlerle belirlenmesi ve ekolojik yönden değerlendirilmesi
Kolinin Farklı Yerleşim Sıklığında Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında Performans Karaciğer Yağlanması ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Ek Yemleme Uygulanan Şam ve Kilis Keçilerinde Sağım Öncesi Bekleme Süresinin Bazı Laktasyon Özelliklerine Etkisi
Zahter Thymbra spicata L var spicata Uçucu Yagının Farklı Yerlesim Sıklıgında Beslenen JaponBıldırcınlarında Performans Antioksidan Potansiyel Bagırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesine Etkisi
Patentler
Ödüller
Tasarımlar
Sanatsal Faaliyetler
28.05.2010-28.05.2010 YARDIMCI ANTRENÖRLÜK MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
- TEMEL FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ
Dosyalar