Konuşma Becerisinin Gelişmesinde Sosyal Çevrenin Etkisi