Hıdırellez Şenliği

17 Mayıs 2022 Salı günü 11.00-12.30 arası Fen Edebiyat Fakültesi bahçesindeki “Hıdırellez Şenliği” etkinliğimize tüm öğrencilerimiz davetlidir.
HIDIRELLEZ: Takvimin olmadığı dönemlerde insanlar hayatlarını temel uğraş konularına göre düzenlerlerdi. Bunlar; ekin ekme, bağ bozumu, hasat, koç katımı, baharın gelmesi, tabiatın canlanması vb. gibi olaylardı.
Ayların, mevsimlerin, yılların düzenli geçişleri bunlara bağlı olarak bitkilerin düzenli olarak yeşermesi ve sararması, törenleri belirli bir takvime bağlamıştır. Bir yıl içerisinde doğadaki değişiklikler toplumların hayatını her zaman etkilemiş ve bu değişiklikler tarih boyunca bütün halklar tarafından çeşitli tören, ayin ve bayramlarla kutlanmıştır.
Hayvancılıkla, tarımla uğraşan topluluklar için kışın bitip baharın gelmesi yapısal, işlevsel ve yeniden dirilişin sembolleşen başlangıcıdır. 5 mayısı 6 mayısa bağlayan gün ve gecede yapılan Hıdrellez etkinliklerinde, yaşlılar yeni bir yıla erişmenin, yetişkinler geçimleri için gerekli olan hayvansal, bitkisel bolluk ve berekete kavuşmanın, gençler ve çocuklar da eğlenmenin tadını çıkarırlar. Hızır ve İlyas çevresinde oluşan efsanelerle Hıdrellez adı, sosyokültürel bir sembol halini almıştır. Hıdırellez’in toplumu bir araya getiren, sosyalleştiren, eğlendiren, geleceğe dair umutları yeşerten işlevleri mevcuttur.
Hıdırellez’de yeşillik olan mesire yerlerine veya su başına gidilir, sağlık için el yüz yıkanır, gül ağacının altına dilek kâğıtları gömülür sabah ağacın altından alınan kâğıtlar akan bir suya bırakılır, ip atlanır, ateşten atlanır, yumurta boyanır, ağaca dilek için kurdele bağlanır, kilitle kısmet açılır, köy meydanına kazan kurulup toplu yemek pişirilip yenir, oyunlar oynanır, yarışmalar yapılır, türkü söylenir vb.