AMİK OVASI JEOARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI

Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (#18.M.18) ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin proje destekleriyle (#2018/P.1019) Amik Ovası'nın Tunç ve Demir Çağı başkentleri olan Alalah (Aççana Höyük) ve Kunulua (Tayinat Höyük) civarından alınan ve derinlikleri 18 metreye ulaşan örselenmemiş sediman karotlarıyla radyokarbon tarihlendirmesi sonuçlarına göre 28 binyıllık paleo-iklim ve paleo-coğrafya  kaydı elde edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Mustafa Kemal Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Akar’ın başkanlığında yürütülen Amik Ovası Arkeolojik  Yüzey Araştırması projesinin  paleo-coğrafya ve paleo-iklim konularına odaklanan jeoarkeolojik araştırma etabı ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Avşar tarafından yürütülmektedir. Bölgede şu ana kadar alınan 16 adet örselenmemiş sediman karotuyla Amik Gölü ve civarında binyıllara göre yaşanan çevresel ve iklimsel değişimlerin insan toplulukları ve kentleşme üzerinde yarattığı etki irdelenmektedir.