Süreçlerde Görev Alan Kişilere Yapılan Ödemeler ARBİS'ten Takip Edilebilecektir

Yapılan çalışmalar çerçevesinde; yukarıda belirtilen görevleri nedeniyle kendilerine ödeme yapılan kişilere, TÜBİTAK tarafından 01/01/2018 tarihinden itibaren yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren listenin, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sisteminde (ARBİS) bildirilmesi uygulaması başlatılmıştır.

 

Bu şekilde, yerine getirilen bir görev nedeniyle kendisine ödeme yapılan kişiler, ödemeye ilişkin bilgileri ARBİS'te görebilecek ve takip edebilecektir.

 

İlgili sayfaya "Kişisel Bilgiler" > "Banka Hesap Bilgisi" menüsünden "Ödeme Bilgisi (Geçmiş Ödemeler)" bağlantısıyla yada buradaki bağlantıyıkullanarak erişebilirsiniz.

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu