SGS ve MKU TTO yönetim Kurulu Üyeleri Toplantısı

SGS Firması ile Enerji Verimliliği adına ne gibi adımlar atılabilir, birlikte sanayici ve firmalara proje bazında nasıl destek verebiliriz ana başlığı altında bir toplantı düzenlenmiştir.