“MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ” TRDİZİN'de

 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından yayınlanan MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ” TRDİZİN veri tabanı tarafından taranmaya başladı.

 

"Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi" adı ile 1996 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz, 2019 yılından itibaren yeniden yapılandırılmış ve "uluslararası hakemli" dergi statüsünde yılda 3 sayı olarak "Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi" adı ile  yayınlanmaya başlanmıştır. 

 

CABI, EBSCO, gibi önemli alan indekslerine giren veri tabanları tarafından taranan dergimiz, 2019 yılından itibaren doçentlik kriterleri içerisinde yer alan TRDİZİN veri tabanına da girmiştir.

 

Ulusal ve uluslararası düzeylerde gerek Türkçe gerekse İngilizce yazılmış Tarım, Gıda ve Tarımsal Biyoteknoloji alanlarına ilişkin bilimsel çalışmaları yayınlamakta olan Dergimiz, 2020 yılından itibaren yayınlamakta olduğu makalelere, DOI numarası vermeye başlanmıştır.

 

Dergimize ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Ziraat Fakültesi Dekanlığı