2019-2020 Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları Hakkında

28.12.2019 tarihinde Uluslararası İlişkiler Birimi'nin internet sitesinde ilan edildiği üzere, 2019-2020 Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği için 1 Nisan - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurular alınmaktadır. Önceki İlanda belirtildiği gibi, başvurunun gerçekleştirilmesi için gidilecek kurumdan "Kabul Mektubu" alma şartı aranmaktadır. "Ders Verme Hareketliliği"ne başvuracak personelin geçerli bir  yabancı dil sınavı sonuç belgesi ibraz etmesi gerekmektedir. "Eğitim Alma Hareketliliği"ne başvuracak personel için 11.06.2019 tarihinde 14:00'da Rektörlük A Blok 3. Kat Toplantı Salonunda İngilizce Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Başvurular Ulusal Ajans'ın Erasmus Yükseköğretim Kurumları El Kitabına istinaden aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

1- Daha önce Erasmus Personel Hareketliliğinden yararlanmış olup, olmamak

2-Yabancı Dil Puanı

3-Erasmus Bölüm koordinatörü olup, olmamak

4- İdari Görevli olup,olmamak

5-Akademik Ünvan

6- Uluslararasılaşmaya Katkı ( Gidilen Ülke,bölüm vb.)

7-Gazi ve Şehit yakını olup,olmamak