2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim Tarihi ve Felsefesi

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından Atatürk Konferans Salonunda 2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim Tarihi ve Felsefesi adlı panel düzenlendi.

Panelde bir konuşma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya: ”Fuat Sezgin halka iyi anlatılması gereken bir İslam Tarihi uzmanıdır. Müslümanların 8. Yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar olan bilimsel çalışmalarının ortaya çıkarılmasında önemli katkıları olmuştur. Elde edilen bilimsel çalışmaların yanına yeni veriler eklemiştir. Bu bilimsel çalışmadan öğrencilerin istifade etmesini istiyoruz.“ dedi.

Rektör Kaya’nın konuşmasının ardından panele geçildi. Panelin oturum başkanlığını İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman yaptı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman, 2019 Fuat Sezgin yılında bu değerli insanı ve çalışmalarını daha iyi anlamak ve tanıtmak için alanında uzman konukları davet ettiklerini söyledi.

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayraktar Müslümanların bilim ve teknolojiye katkıları konulu bir konuşma yaptı. Prof. Bayraktar Müslümanların bilim ve teknolojiye katkılarını Harezmi’nin, Biruni’ni matematik ve astronomi alanında yapmış oldukları bilimsel çalışmalarından örnekler vererek açıkladı.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Dönmen ise Fuat Sezgin’in İslam bilimine ve felsefesine katkıları konulu konuşma yaptı.

Prof. Dr. Süleyman Dönmez’den sonra söz alan Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kaplan, Fuat Sezgin’in hayatı ve bilim hayatıyla ilgili alıntıları içeren bir konuşma yaparken Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fayda da Fuat Sezgin’in pozitif bilimler ve doğa bilimlerinde öne çıkan bir isim olduğunu ifade etti. Sezgin’in İslami Bilimler alanında da önemli bir bilim adamı olduğun altını çizdi.

Panel, plaket takdiminin ardından sona erdi.