Öğretim Görevlilerine Yönelik Eğiticilerin Eğitimi Programı 

Öğretim Görevlilerine Yönelik Eğiticilerin Eğitimi Programı 


 

Üniversitemiz Öğretim Görevlilerine yönelik “Eğiticilerin Eğitimi” kapsamında 28 Ocak tarihinde başlayan eğitim 31 Ocak tarihinde yapılan kapanış konuşmaları ve sertifika töreniyle sona erdi. Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kalite hedefleri arasında da yer alan, öğretim görevlilerinin öğretim becerilerini geliştirme amacıyla yapılan eğitim programı, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik olmak üzere, toplam 20 saat olarak verildi. Eğitim semineri, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve fakülte bünyesinde görev yapan iki öğretim üyesinin de desteğiyle 12 öğretim elemanı tarafından verildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan KAYA ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet TURAN’ın konuşmalarının yanında, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN seminer kapsamında, eğiticilerin eğitiminin önemi ve gerekliği ile yurtiçindeki diğer üniversitelerdeki uygulamaları paylaştı. Doç. Dr. İLĞAN daha sonra, seminerin etkililiği ve memnuniyet konusunda katılımcı öğretim görevlilerinden alınan geri bildirimlere ilişkin sonuçları paylaştı. Bu sonuçlara göre, öğretim görevlilerinin verilen eğitimden büyük ölçüde memnun oldukları, öğretim elemanlarının seminer süresince olumlu tutum ve davranışlar sergiledikleri, seminerin oldukça verimli ve gerekli olduğu, daha uzun sürede verilmesi, belli aralıklarla tekrar etmesi ve yeni başlayan öğretim elemanlarına bu eğitimin verilmesinin oldukça önemli olduğu ifade edildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan KAYA ilerleyen zamanlarda, bu eğitimlerin tüm öğretim elemanlarına verileceğini ifade etti. Kapanış töreni, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan KAYA’nın, eğitimde görev alan öğretim elemanlarına teşekkür belgelerini vermesinin ardından, katılımcı öğretim görevlilerine katılım belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.