Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Ukrayna’dan Ödül

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Ukrayna’dan Ödül
 

Üniversitemiz Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özcan tarafından literatürde nadir görülen iki olgunun sunulduğu bildiriler, Ukrayna’da 15-18 Mart 2018 düzenlenen 2.Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği sempozyumunda birincilik ve ikincilik ödülüne layık görüldü.
 

Doç. Dr. Muhammed Murat Çelik, Doç. Dr. Ali Karakuş ve Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özcan tarafından Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Servisinde takip edilen, literatürde nadir görülen, aşırı miktarda Licorice (meyan kökü suyu-aşlama) içimi sonrası potasyum düşüklüğü, el ve ayaklarda güçsüzlük gelişen, uygun tedavi sonrası şifa ile taburcu olan olgunun sunulduğu poster birincilik ödülüne layık görüldü.
 

İkincilik ödülüne layık görülen olgu sunumu Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerinde sıkça rastlanan, içerdiği toksinler nedeniyle kanama ve sistemik tutulum sonrası ölüm görülebilen yılan ısırması olgusu idi. Kanama riski çok yüksek olan olgu Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Doç. Dr. Ali Karakuş, Doç. Dr. Güven Kuvandık, Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özcan ve Arş. Gör. Dr. Ali Bucak tarafından takip edilerek uygun tedavi sonrası taburcu edildi.
 

Dünyanın değişik ülkelerinde bilimsel etkinlikler düzenleyen ve bilimsel yayınlar yapan Acil Tıp Uzmanları Derneği ve Trabzon Aile Hekimliği Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte aile hekimliği ve acil tıbbı ilgilendiren temel konular ve uygulamalar hakkında güncel bilgiler paylaşıldı, kurslar düzenlendi. Kardiak ve pediatrik acillerin anlatıldığı, temel biyokimyasal çalışmalarla ilgili bilgilerin verildiği, Ukrayna ve Türkiye’den bilim insanlarının katıldığı kurslarda bilim adına değerli katkılar sunuldu.