MKÜ’de Ahilik Paneli

Dinleyicilere Ahilik Geleneği Anlatıldı

Ahilik Haftası sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü Atatürk konferans salonunda Üniversitemiz ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde “Ahilik Paneli”  düzenlendi.

İlgi ile dinlenen panele Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Abdülkadir Teksöz ile İl protokolü, STK temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Panelin açılışından önce kısa birer konuşma yapan Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Abdulkadir Teksöz esnaflıkta temizliğin ve güvenin gerek gıda sektöründe gerekse üretim sektöründe vazgeçilemez kurallar olduğunu söylerken, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ise Ahiliğin doğruluğu ve ahlakı temel edinmiş bir meslek teşkilatı olduğunu, Ahilik sisteminin kişiyi hem dünya hayatında hem de ahiret yolunda iyiye ve doğruya sevk etmek üzerine kurulduğunu belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından panele geçildi. Panelin başkanlığını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Kılınç yaparken Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Arı  konuşmacı olarak panele katıldılar.

      

İş birliğine hazırız

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya: “ Mesleğin iyisi kötü yoktur, berberin, mühendisin, iyisi kötüsü vardır bu örnekler çoğaltılabilir. Memleketimizin iyi insanlara, iyi meslek sahibi olacak gençlere ihtiyacı var. Her bir tarafımızda savaş var, Suriye’nin Irak’ın halini görüyorsunuz bizim gidebileceğimiz bir memleket yok, onun için bu gençlerin kendi memleketimizin kalkındırması için çok çalışması gerekir. Gençler; oturun, çalışın her şeyi dürüst yapın bir yerlere gelmeye çalışın. Mustafa Kemal Üniversitesi olarak tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde olmayı hedefliyoruz. Kapımız Esnaf ve Sanatkarlar Odası gibi tüm odalara açık herkesle işbirliği yapmaya hazırız.” dedi.

Panelin başkanlığını yapan Prof. Dr. Mehmet Kılınç Ahiliğin Anadolu’nun Vatan yapılmasındaki rolüne değindi. Ahiliğin geleneğinde olan hikayelerden örnek veren Prof. Dr. Kılınç günümüzde de geçmişte yaşanmış olan hikayelerdeki olayların tekrar canlandırılması gerektiğini belirtti. Ahilikteki esnaf ahlakının tüm toplumun geneline sirayet ettiğini ve toplumun temel değerini oluşturduğunu ifade etti. Türk-İslam medeniyetinin istilacı, işgalci bir medeniyet olmadığını söyleyen Kılınç, bunu Ahilik geleneğine bakarak görebileceğimizi dile getirdi.

Ahilik bir eğitim ocağıdır

Panelde ilk sözü alan Prof. Dr. Ali Yakıcı: ” Ahilik asırlara sığmayan bir kurum, bir müessesedir. Biz burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ahilik amaç ve çalışma tarzı bakımından topluma hizmet aşkı ve sevdasıyla bir tür özel yönetmelik sayılacak ahi şecerename ve fütüvvetnameleriyle belirlenmiştir. Ahilik bir hiyerarşi içerisinde çalışmayı ibadet kabul eden, sanayi, ticari, askeri ve ekonomik, eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunan bir kuruluştur. Ahilik bir yandan tek tek fertlerin ahlaki erdemler bakımından donanımlarını sağlayan, onları iyi birer birey yapmayı amaçlayan, öte yandan da bireylerin oluşturduğu aileden millete oradan da topyekün insanlık alemine varıncaya kadar bütün toplumsal yapıların huzurlu, müreffeh, barış ve esenlik içinde yaşamalarını hedef kılan bir insanlık kuruludur. “ dedi.

Ahilik 13. Yüzyılda kuruldu

Prof. Dr. Ali Yakıcıdan sonra söz alan Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Arı ise: “ Ahilik temel olarak baktığımızda toplumları ayakta tutan bir yapıdır. Ahilik 13. Yüzyılda Ahi Evran tarafından sistematiğe oluşturulmuş  bir yapıdır. Ahilik insanı bir bütün olarak görür ve onu tüm yönleriyle geliştirmeye çalışır. Ahiliğin özünde insan sevgisi, merhameti ve hoşgörüsü var. Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanı sıra teşkilata giriş  kuralları, töreleri ve sırları olan bir tasavvufi kurumdur. Ahilikte temel ilke örgüte üye olanların mutlak eşitliğidir. Ahilikte herkes birbirinin kardeşidir ancak aşama bakımından küçükten büyüğe doğru sonsuz bir saygı vardır. Küçültücü işlerle uğraşanlar, örgüte söz getirenler ahi olamaz. Üyelerden kesin bağlılık ve örgüte karşı bir itaat istenir. Ahilikte temel düsturlar elini açık tut, sofranı açık tut, kapını açık tut, gözünü bağlı tut, beline, diline sahip ol’dur. Bu altı düstur önemlidir.

İktisadi Hayatta Orta Sandıkları Önemli

Ahi birliklerinin en önemli özelliklerinden biri de ahilik düşüncesine uygun şekilde iktisadi hayatın düzenlenmesi için bir araç olarak kurulan ve işletilen orta sandıklarıdır. Orta sandıklarının kuruluş ve işleyişi hakkındaki bilgiler bu teşkilatın anlaşılmasında önemli ölçüde yardımcı oluyor. Her ahi birliğinin orta sandığı, esnaf vakfı, esnaf kesesi, esnaf sandığı denilen karşılıklı yardımlaşma ve sosyal güvence sandığı bulunuyor. Teşkilat bu yardım sandığı aracılığıyla üyelerine sosyal güvenlik sağlıyor, onları tefecilerden koruyor ve onlara hammadde temin ediyor.” dedi.

Ahilik paneli hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sonra erdi.