Topluma hizmet uygulamaları projeleri

ilköretim bölümü öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında Antakya’da bulunan bazı ortaokullarda Fen derslerinin ilgi çekici olması kolay öğrenmeye yardımcı olması ve kalıcılığı sağlaması amacıyla her hafta güncellenecek Fen köşesi hazırlanmıştır.