Mustafa Kemal Üniversitesine Hoşgeldiniz...


İş / Work : --

Belgegeçer / Fax :

E-posta / E-mail :

  • Özgeçmiş/CV
  • İdari/Staff
  • Günlük/Blog
  • Galeri/Gallery

Akademik Aşamaları:
Lisans   Zootekni (Dönem Birincisi) Çukurova  Üniversitesi  1989
Y.Lisans   Biyometri Çukurova Üniversitesi 1993
Doktora  Biyometri Çukurova Üniversitesi 1997
Doçent   Biyometri Mustafa K. Üniversitesi  2005
Profesör Biyometri Mustafa K. Üniversitesi 2011

Yüksek Lisans Tezi: Regresyonda Kalıntı (Residual) Analizi
Danışman: Prof.Dr. Mustafa AKAR (ÇÜ, Su Ür. Fak, Tem. Bil. ABD)

Aldığı Yüksek Lisans Dersleri
İleri Bilgisayar Kullanımı    3 0    F.B.E (Biyometri)     Prof.Dr. Yüksel BEK
Araşt yapma ve sun. Tek.    3 0    F.B.E (Biyometri)    Prof.Dr. Erdoğan PEKEL
Dağılış Teorisi     3 0     F.B.E (Biyometri)     Prof.Dr. Mustafa AKAR
Lineer Modeller I    3 0    F.B.E (Biyometri)     Prof.Dr. Mustafa AKAR
Analiz I     4 2     F.E.F (Matematik)     Doç.Dr. Şermin ATACIK
Matris Kuramı     4 0     F.B.E.(Matematik)     Prof.Dr. Fikri AKDENİZ
Araştırma ve Den. Met. II     3 0     F.B.E (Biyometri)     Prof.Dr. Yüksel BEK
Analiz II     6 0     F.E.F (Matematik)     Doç.Dr. Şermin ATACIK
Olasılık Teorisi     3 0     F.B.E (Biyometri)     Prof.Dr. Mustafa AKAR
Lineer Modeller I     3 0 F.B.E (Biyometri)      Prof.Dr. Mustafa AKAR

Doktora Tezi: Regresyonda Etkili Gözlemlerin (Influential Observations) İncelenmesinde Kullanılan İstatistiklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Danışman: Prof.Dr. Yüksel BEK (OMU, Tıp Fak, Bioistatistik ABD)

Aldığı Doktora Dersleri
Çok Değişkenli İstatistik Ana.     3 0     F.B.E (Biyometri)     Prof.Dr. Yüksel BEK
Örnekleme Yöntemleri     3 0     F.B.E (Biyometri)      Prof.Dr. Mustafa AKAR
Uygulamalı Lineer Modeller     3 0     F.E.F (Matematik)     Yrd.Doç.Dr. Nedret BİLLUR
Cebir I     3 0     F.E.F (Matematik)     Doç.Dr. Naime EKİCİ
Parametrik Olmayan İstatistik      3 0      F.B.E (Biyometri)     Prof.Dr. Mustafa AKAR
Hayvan Islahında Lineer Modeller      3 0      F.B.E (Biyometri)     Prof.Dr. Mustafa AKAR

Görevler:
Ar.Gör.    Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi  1990-1994
Öğr.Gör.     Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 1994-1997
Yar.Doç.    Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 1997-2005
Doç.Dr.     Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 2005-2011
Prof.Dr.     Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 2011-

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri  :
1. Topuz, D., “Regresyonda Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Niğde Üniversitesi, 2002.
2. Görgülü, Ö., “Tekrar Eden Ölçümlü Deneme Desenleri“, Mustafa Kemal Üniversitesi,  2002
3. Şener, E., “Bazı Kırık Hat (Broken-Line) Regresyon Modellerinin SAS İstatistik Paket Programı Kullanılarak Çözümlenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi, 2006

Yönettiği Doktora Tezleri:
1. Görgülü, Ö., “Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Teorisi ve Tarımda Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma”, Mustafa Kemal Üniversitesi, 2007
2. YILMAZ, Y., "Ders aşamasında"

Projelerde Yaptığı Görevler :
• TRT Radyo-Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması Projeleri, TRT Gen. Müd., Bölge Koordinatörü, 1998-
• Sürü Yönetimi Bilgisayar  Otomasyon  Paket Programı Geliştirilmesi, MKÜ Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2001-2004
• Tekrar Eden Ölçümlü Deneme Desenleri, MKÜ Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2001
• Regresyonda Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, MKÜ Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2001.
• BOTAŞ Doğal Gaz Pazar Araştırma Projesi, BOTAŞ, Proje Yöneticisi, 2003.
• Hatay Bölgesinde Bulunan Düşük Verimli Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Islahı ve Ana Arı Üretim Projesi, DPT, Yardımcı araştırıcı, 2004-2006.
• Yem Tazeleme Sıklığının Kuzularda Besi Performansı Ve Davranış Özelliklerine Etkileri, Proje No: VHAG-2027, TÜBİTAK, Yardımcı araştırıcı, 2004-2006.
• Etlik Bıldırcın Ebeveyn Hatlarının Oluşturulmasında, Canlı Ağırlık Yönünde Uygulanan Değişik Seleksiyon Yöntemlerinin Etkileri , Proje No: VHAG-2041(103V049), TÜBİTAK, Yardımcı araştırıcı, 2004-2006.
• Bulanık küme teorisi ve tarımda kullanım olanakları üzerine bir araştırma. MKÜ Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2005-2006.
• Çakşır (Ferula communis) otu ve Anason (Pimpinella anisum) Bitkisinin Balarılarında Yavru Üretimi ve Koloni Performası Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.Proje No:108O012, Tübitak, Yardımcı araştırıcı, 2008.
• Hatay Kırsalında Kadının Statüsü ve Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma MKÜ Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırıcı, 2010
• Hatay Kırsalında Kadının Statüsü ve Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Yardımcı Araştırıcı, 2010
• Hatay’da İpekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Yardımcı Araştırıcı, 2011

Katıldığı Ulusal kurslar
• Öğretim Elemanları Yabancı Dil Geliştirme Programı(ÖGEDİL). Dokuz Eylül Üniversitesi, 9 Temmuz-17 Eylül, İzmir, 1990.
• Simülasyon Teknikleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 12-15 Şubat, Adana, 1991. Prof.Dr. Fatin SEZGİN
• R Programında Doz-Yanıt Uygulamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 27-29 Mayıs, Samsun, 2009.

Katıldığı Uluslar arası kurslar
• Longitudinal Data. Linear, Mixed Models and Incomplete Observations. The Second International Biometric Society Conference of the Eastern Mediterranean Region. 12-15 January , Antalya-TURKEY, 2003.

Kullandığı İstatistik Paket Programları
SAS
Scientific Work Place
SPSS
MINITAB
MATLAB
LISREL
STATISTICA
EXCEL
S-PLUS
GRAPHPAD
R
MSTAT

İdari Görevler :
Dekan Yrd. Mustafa Kemal Üniversitesi  Ziraat Fakültesi 1998-2001
Böl. Bşk. Yrd. Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 2005-2007
Yön. Kur. Üy.   Mustafa Kemal Üniversitesi  BBAUM 1999-
Merk. Kur.Üy Mustafa Kemal Üniversitesi  BBAUM 1999-
Müdür Samandağ MYO 2010-
Senato Üyesi Mustafa Kemal Üniversitesi   2010-

Komisyon Üyelikleri
Eğ. Öğr. Kom. Bşk. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi 1998-2001
Arş. Fon. Uzm. Gr. Bşk. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi  1998-2001
Burs Kom. Üyesi.   M.K.Ü.  Ziraat Fakültesi  1998-2001
Eğ.-Öğr. İlk. Kom. Üye M.K.Ü. Ziraat Fakültesi  1998-2001
Düzenleme Kurulu Üyesi XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2001
Doktora Yet. Kom. Üye. M.K.Ü. Z.F. Zootekni ABD 1998-
Eğ. Öğr. Kom. Üyesi M.K.Ü. Ziraat Fakültesi  2008
MYO’ların yeniden Yap.Komisyonu Üyesi Mustafa Kemal Üniversitesi   2010-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :  
Türk istatistik derneği
Uluslararası Biyometri Topluluğu (International Bimetry Society, IBS)

Verdiği Lisans dersleri
  Biyoistatistik  Tıp Fakültesi
  Araştırma ve Deneme Met.  ZF
  İstatistik ve Deneme Met.  ZF
  Bilgisayara Giriş  ZF
  Bilgisayar Kullanımı  ZF
  Okul öncesi Eğit. Bil. Kullanımı  MYO
  İstatistik  ZF
  İstatistik  MYO
  Biyoistatistik  Vet. Fakültesi
  Bilgisayarlı İstatistik  İ.İ.B.F.

Verdiği Lisansüstü Dersler (FBE)
Araştırma ve Deneme Met. II   3 0
Parametrik Olmayan İstatistik   3 0
Çok Değişkenli İstat. Analiz   3 0
Uygulamalı Linear Modeller   3 0
Bilgisayarlı İstatistik   3 0
Regresyonda Etkili Gözlemler   3 0
Dağılış Teorisi   3 0
Doğrusal Modeller   3 0
Regresyon Analizi   3 0
Olasılık Teorisi   3 0

Eğitim / Education

Bana ulaşın / Contact Me

    Yazı Bulunamadı.
    Galeri Bulunamadı.
 
Mustafa Kemal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015