Mustafa Kemal Üniversitesine Hoşgeldiniz...


ERGÜL YAŞAR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
SONDAJ VE KUYU DEĞERLENDİRME

İş / Work : 3266135600 -- 4400

Belgegeçer / Fax : 3266135613

E-posta / E-mail : eyasar@mku.edu.tr

  • Özgeçmiş/CV
  • Akademik/Academic
  • Günlük/Blog
  • Belgeler/Documents
  • Galeri/Gallery

ÖZGEÇMİŞ

ADI, SOYADI : ERGÜL YAŞAR
DOĞUM TARİHİ : 1965
UYRUK :
İETİŞİM BİLGİLERİ: eyasar@mku.edu.tr  telefon: +90 326 6135600 dahili 4400

ÖĞRENİM DURUMU
DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL
Lisans JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSTİTESİ 1986

Yüksek Lisans JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989

Doktora MINERAL RESOURCES ENGINEERING NOTTINGHAM UNIVERSITY 1995


AKADEMİK ÜNVANLAR
ÜNVAN ÜNVANIN ALINDIĞI TARİH BÖLÜM ÜNİVERSİTE
Araştırma Görevlisi 1987 - 1991 Jeoloji Mühendisliği Bölümü Çukurova Üniversitesi

Araştırma Görevlisi 1991 - 1995 Maden Mühendisliği Bölümü Çukurova Üniversitesi

Yardımcı Doçent 1996 - 2005 Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Doçent 2005 - 2009 Maden Mühendisliği Bölümü Çukurova Üniversitesi

Konuk Öğretim Üyesi 2007 - 2007 İnşaat Mühendisliği-Jeomekanik AD Avustralya Monash Üniversitesi

Doçent 2009 - 2011 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Mustafa Kemal Üniversitesi

Profesör 2011 - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Mustafa Kemal Üniversitesi


YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
TEZİN BAŞLIĞI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TEZİN DURUMU BİTİŞ YILI
Çukurova Bölgesinde Yüzeyleyen Kayaçların Mühendislik Özelliklerinin Belirlenerek Yapı ve Kaplamacılıkta Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yasin Erdoğan Tamamlandı 2001

Adana Hafif Raylı Taşıma Sistemindeki (Metro)Tünellerin ve Depo Sahasının Stabilizasyonu Ali Tapınç Tamamlandı 2001

Çimento Yapımında Kullanılan Kayaçlar ve Üretilen Çimentonun (Edirne-Lalapaşa) Mühendislik Açısından Değerlendirilmesi Elif Bali Tamamlandı 2001

Borçka (Artvin) Barajındaki Enjeksiyon Galerilerinin Jeoteknik Açıdan İncelenmesi Süleyman Yılmaz Tamamlandı 2003

Bazaltik Pomzanın Hafif Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Hasan Gülşen Tamamlandı 2004

Nevşehir Pomzalarının Endüstriyel Alanda Kullanılabilirliği Alpaslan Tolgay Tamamlandı 2012

Handere Kilinde Su İçeriği Değişimi ve Kompaksiyon Enerjisinin Mukavemete Olan Etkisi Arzu Palalı Tamamlandı 2006

Adana-Mersin Otoban Güzergahında Oluşan Heyelanlar ve Islah Önerileri Serkan Özdemir Tamamlandı 2006

Üçtepeler (Bünyan-Kayseri) Traverten Ocağının İncelenmesi Ziya Altaş Tamamlandı 2006

Salbaş (Adana) Kumtaşlarının Fiziko-Mekanik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi Selim Özkan Tamamlandı 2006

Kadirli (Osmaniye) Kösepınarı Köyü ve Çevresindeki Mermerlerin Mühendislik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Abdülkadir Ürünveren Tamamlandı 2008

Hammadde Olarak Kireçtaşı ve Üretilen Kirecin Standartlara Uygunluğunun Araştırılması Mustafa Parlakyıldız Tamamlandı 2008

Suni Alçının Çimento Üretiminde Kullanılabilirliği Bilal Kökipek Tamamlandı 2010

Zeolit, Tras Ve Uçucu Kül İle Tuğla Üretimi Ve Standard Tuğla İle Karşılaştırılması Bal Tamamlandı 2010

Eflani (Karabük) Bölgesindeki Kireçtaşının Mermer ve Agrega Olma Yönünden Değerlendirilmesi Kazım Özcan Tamamlandı 2010

Yakıtlarda Farklı Katalizörlerin Kullanımı ile İçten Yanmalı Motorlarda Performans ve Emisyon Değişimleri Mustafa Kaan Baltacıoğlu Tamamlandı 2012

Endüstride ve Evlerde Doğal Gazın Güvenli Kullanımı Mustafa Öztürk Devam Ediyor

Botaş Boru Hattının K.Maraş-Ceyhan Arasında Olası Jeolojik Riskli Alanların Tespiti Onur Atalay Devam Ediyor

500 kWA altı Rüzgarla Ev Tipi Elektrik Üretimi, Serdar Gültutan, Tamamlandı-2013


YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ
TEZİN BAŞLIĞI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TEZİN DURUMU BİTİŞ YILI
Doğal Yapı ve Kaplama Taşlarında Isı İletkenliği ve Ses Akustiğinin Malzeme Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması Yasin Erdoğan Tamamlandı 2007

Bölgesi Petrol Yataklarının Modellenmesi Alpaslan Tolgay Devam Ediyor


BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
YAZARLAR MAKALENİN ADI DERGİ ADI CİLT SAYI SAYFA ARALIĞI BASIM YILI İNDEX BİLGİSİ
Reddish DJ, Yaşar E A New Portable Rock Strength Index Test Based on Specific Energy of Drilling International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 33 5 543-548 1996 SCI

Yaşar E A New Rock Mass Classification for Coal Measures Rocks Engineering Geology 62 4 293-300 2001 SCI

Whittles DN, Yaşar E, Reddish DJ Anisotropic strength and stiffness properties of some UK Coal Measure siltstones Q J Eng Geol Hydrogeo 35 2 155-166 2002 SCI

Kılıç A, Yaşar E, Çelik A. G. Effect of grout properties on the pull-out load capacity of fully grouted rock bolt Tunnelling and Underground Space Technology 17 1 355-362 2002 SCI-E

Yaşar E., Kılıç A., Erdoğan Y.,Tapınç A Cut-and- Cover Tunnelling in the Light Rail Transit System, Adana, Turkey Electronic Journal of Geotechnical Engineering 7 1  2002 SCI-E

Kılıç A , Yaşar E , AtışC. D Effect of bar shape on the pull-out capacity of fully-grouted rockbolts Tunnelling and Underground Space Technology 18 1 1-6 2003 SCI-E

Yaşar E., Atış C. D., Kılıç A and Gülşen H Strength properties of lightweight concrete made with basaltic pumice and fly ash Materials Letters 57 1 2267-2270 2003 SCI

Kılıç A., Atış C. D., Yaşar E. , Özcan F High-strength lightweight concrete made with scoria aggregate containing mineral admixtures Cement and Concrete Research 33 2 1595-1599 2003 SCI-E

Yaşar E., Erdoğan Y Estimation of rock physico-mechanical properties using hardness methods Engineering Geology 71 3 281-288 2004 SCI

Yaşar E., Erdoğan Y., Kılıc A Effect of limestone aggregate type and water-cement ratio on concrete strength Material Letters 58 5 772-777 2004 SCI

Yaşar E., Erdoğan Y Correlating sound velocity with the density, compressive strength and Young’s modulus of carbonate rocks International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 41 2 871-875 2004 SCI

Kahraman S., Develi K, Yaşar E Predicting the penetration rate of percussive blast hole drills using coarseness index and median particle size CIM Bulletin 97 2 1083-1085 2004 SCI-E

Yaralı O., Yaşar E., Bacak G., Ranjith P.G A study of rock abrasivity and tool wear in Coal Measures Rocks International Journal of Coal Geology 74 1 53-66 2008 SCI

Yaşar E., Erdoğan Y., Güneyli H Determination of the thermal conductivity from physico-mechanical properties Bulletin of Engineering Geology and the Environment 67 2 219-225 2008 SCI

Yaşar E., Erdoğan Y Strength and thermal conductivity in lightweight building materials Bulletin of Engineering Geology and the Environment 67 4 513-519 2008 SCI-E

Yaşar E., Tolgay A., Teymen A Industrial Usage of Nevsehir-Kayseri (Turkey) Tuff Stone World Applied Sciences Journal 7 1 3-7 2009 SCI-E

Kiliç A., Yasar E., Erdogan Y., Ranjith P. G Influence of rock mass properties on blasting efficiency Scientific Research and Essay 4 11 1213-1224 2009 AHCI

Yaşar E., Ranjith P. G., Perera M.S.A Physico-mechanical behaviour of southeastern Melbourne sedimentary rocks , International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 47 1 481–487 2010 SCI

Yaşar E., Tolgay A Industrial use of conglomerate from the kayranlik Mountains, Turkey Bull. Engineering Geol. Environment 69 4 583-586 2010 SCI-E

Yasar E., Ranjith P. G., Viete D.R. An experimental investigation into the drilling and physico-mechanical properties of a rock-like brittle material Journal of Petroleum Science and Engineering 76 3 185-193 2011 SCI


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
YAZARLAR MAKALENİN ADI DERGİ ADI CİLT SAYI SAYFA ARALIĞI BASIM YILI İNDEX BİLGİSİ
Anıl M., Yaşar E. Kızıldağ (Hatay) Ofiyolitine Bağlı Kromit Yataklarında Görülen Dönüşüm (Co-Fe-Ni) ve Bazı Platin Grubu Mineralleri Yerbilimcinin Sesi (Geosound 1 17 49-58 1989

Anıl M., Yaşar E Antakya-Arsuz (Hatay) Arasında Görülen Kromit Cevherleşmelerinin Metalojenisi ve Jeokimyası Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi 5 1 117-134 1990

Yaşar E., Erdoğan, Y., Çelik A.G., Tapınç, A dana Hafif Raylı Taşıma Sistemindeki Aç-Kapa Tünelleri TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi 42 3 31-39 2003

Yaşar E., Atış C. D., Kılıç A High-strength Lightweight Concrete Made with Ternary Mixtures of Cement-Fly Ash-Silica and Scoria as Aggregate Turkish J. Eng. Env. Sci. (Tubitak) 1 28 95-100 2004

Palalı A., Yaşar E., Demir A Handere Kilinde Su içeriği ve Kompaksiyon Enerjisinin Mukavemete Etkisi Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi 21 1 323-332 2006

Kılıç A., Yaşar E., Atış C.D Toprakkale (Osmaniye) Bazaltik Pomzasından Yüksek Mukavemetli Hafif beton imali Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi. 20 2 201-209 2006

Altaş Z., Yaşar E Üçtepeler (Bünyan-Kayseri) Traverten Ocağının İncelenmesi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst 16 2 22-28 2007

Özkan S., Yaşar E Salbaş (Adana) Kumtaşlarının Fiziko-Mekanik ve petrografik özelliklerinin İncelenmesi Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst. 16 2 112-120 2007


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
YAZARLAR BİLDİRİNİN ADI BİLDİRİ KİTABININ ADI DERLEYEN SAYFA ARALIĞI BASIM YERİ BASIM YILI İNDEX BİLGİSİ
Yaşar E, Reddish D.J, Daws G, Hayes A Deformation Development Around Mine Roadways and Simulation of Roadway Supports 14th Int. Conf. Ground Control in Mining Proceedings  46-54 West Virginia, USA 1995

Yaşar E Failure and Failure Theories for Anisotropic Rocks. 17th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET 2001 Proceedings  417-424  

Erdoğan Y., Yaşar E. ve Anıl M Adana-Tufanbeyli Linyit Sahasının Örtü Kazı Oranına Göre Kurulabilecek Termik Santral Kapasitesinin Belirlenmesi   67-74  

Yaşar E., Erdoğan Y Toprakkale Bazaltik Pomzanın Kullanılabilirliği   433-440  

Kahraman S., Yasar E Effect of Drilling Depth on the Penetration Rate of Percussıve Blasthole Drills     

Yaşar E., Erdoğan Y Bazı Kayaçların Sertlik Değerleri ile Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İstatistiksel Analizi   197-204  

Yaşar E., Erdoğan Y., Yılmaz S Borçka (Artvin) Barajı Enjeksiyon Galerilerinde Geoteknik Uygulamalar     

Yaşar E., Erdoğan Y., Yılmaz S Murgul (Borçka-Artvin) Tüneli’ndeki Jeomekanik Uygulamalar     

Yaşar E., Erdoğan Y. Asidik (Nevşehir) ve Bazik (Osmaniye) pomzaların yapı sektöründe değerlendirilmesi     

Erdoğan Y., Yaşar E Nevşehir pomzasından üretilen briketlerin ısı ve ses iletkenlikleri açısından değerlendirilmesi     


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
YAZARLAR BİLDİRİNİN ADI BİLDİRİ KİTABININ ADI DERLEYEN SAYFA ARALIĞI BASIM YERİ BASIM YILI İNDEX BİLGİSİ
-

Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler (CD-Web Sitesi-USB)
YAZARLAR BİLDİRİNİN ADI BİLDİRİ KİTABININ ADI DERLEYEN SAYFA ARALIĞI YILI İNDEX BİLGİSİ
Yaşar E Kömür Yan Kayaçlarının Dayanım ve Elastik Özellikleri Üzerinde Anisotropinin Etkisi   91-100 

Yaşar E., Erdoğan Y Yapı-Kaplama Kayalarının P Dalga Hızı ile Fiziko-mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Analizi    

Erdoğan Y., Yaşar, E., Güneyli H Doğal yapıtaşlarının ısı-ses yalıtımı ile Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi   345-350 

Özkan S., Yaşar E. Erdoğan Y., ve Yapıcı N Salbaş (Adana) Kumtaşlarının Endüstriyel Alanda Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi   259-267 

Tolğay A. Yaşar E., Erdoğan Y Nevşehir Pomzasının Agrega olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması.   345-354 

Yaşar E., Erdoğan Y Ceyhan (Adana) Kireçtaşlarının Agrega Olarak Betonda Kullanılabilirliği   205-211 

Yaşar E., Erdoğan Y Toprakkale Bazaltının Doğal Taş Endüstrisindeki Yeri   87-96 

Yaşar E. Toprakkale-İskenderun Otoyolundaki (Akarca Köyü) Heyelanlı Bölgenin Araştırılması    

Yaşar E Toprakkale-İskenderun Otoyolundaki (Akarca Köyü) Heyelanın İncelenmesi    

Yaşar E., Anıl M Hacıahmetli-Kurtbağı-Sarıgöl-Karatepe (Arsuz-Iskenderun) Arasında Yüzeyleyen Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası   277-288 

Yaşar E., Anıl M. Hacıahmetli-Kurtbağı-Sarıgöl ve Karatepe (Arsuz-Iskenderun) Arasında Yüzeyleyen Ofiyolitlerin Petrografisi ve Kromit Cevherleşmesinin Metalojenezi   29 

Yetiş C., Acar A., Özkale O., Dinçer İ., Yaşar E Kozlar (Mut-Mersin) Dolayı Karaisalı Kireçtaşının Mermer Olarak Değerlendirilmesi   325-342 

Erdoğan Y., Yaşar E Adana-İçel-Osmaniye Mermerlerinin Mühendislik Açısından Değerlendirilmesi   163-174 


Kitaplar (Telif, Çeviri, Derleme)
YAZARLAR KİTABIN ADI ÇEVİRİ ADI DERLEYENLER SAYFA SAYISI YAYINEVİ ŞEHİR BASIM YILI
Yaşar E. Kaya Mekaniği-I - - 210 Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Ç.Ü. Basımevi 2000


Kitap Bölümleri
YAZARLAR KİTAP BÖLÜMÜNÜN ADI KİTABIN ADI DERLEYENLER SAYFA ARALIĞI YAYINEVİ ŞEHİR BASIM YILI
-

Raporlar
YAZARLAR BAŞLIK SUNULDUĞU KURULUŞ KODU BASIM YILI
-

Diğer Yayınlar
YAZARLAR BAŞLIK AÇIKLAMA BASIM YILI
-

PROJELER
ADI KONUSU FON GÖREVİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ BÜTÇESİ(TL)
Simulation of Underground Roadway Supports (Graham Daws Assoc. HSE Rap., UK. ) Tünel Diğer Uluslararası Projeler Proje Ekibi 1994 1994 100000

Çukurova Bölgesinde Yüzeyleyen Kayaçların Mühendislik Özelliklerinin Belirlenerek Yapı ve Kaplamacılıkta Kullanılabilirliğinin Araştırılması (FBE.99.YL.36 ) Mermer Diğer Yürütücü/Yönetici 1999 2001 3000

Çukurova Bölgesinde Yüzeyleyen Kireçtaşı ve Dolomitik Kireçtaşının Betonda Kullanımı ve Optimum Mukavemet Sağlanması (FBE.99.YL.35) Agrega Diğer Yürütücü/Yönetici 1999 2002 3000

Çukurova Bölgesinde Oluşan Heyelanların Analizi ve Islahı (MMF.99.16 ) Heyelan Diğer Yürütücü/Yönetici 1999 2002 2000

Adana Hafif Raylı Taşıma sistemindeki Tünellerin ve Depo Sahasının Stabilizasyonu (MMF2000.28 ) Tünelcilik Diğer Yürütücü/Yönetici 2000 2002 3000

Çiftehan-Pozantı Otoyolunun Mühendislik Açısından Değerlendirilmesi (Ç.Ü. MMF2001.21) Tünel-Otoyol Diğer Yürütücü/Yönetici 2000 2003 5000

Farklı Isılarda Pişirilmiş Killerin Mühendislik Acısından Değerlendirilmesi (FBE2001.YL.83 ) Kil Diğer Yürütücü/Yönetici 2001 2003 1500

Kömür Çevre Kayaçlarının Petrografik Özellikleri ile Aşındırıcılık Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (2002-45-03-19 ) Aşınma Diğer Yürütücü/Yönetici 2002 2005 6000

Borçka (Artvin) Barajındaki Enjeksiyon Galerilerinin Jeoteknik Açıdan İncelenmesi (FBE2002.YL.227 ) Tünelcilik Diğer Yürütücü/Yönetici 2002 2004 3000

Nevşehir Pomzalarının Endüstriyel Alanda Kullanılabilirliği (FBE2002.YL.332 ) Pomza Diğer Yürütücü/Yönetici 2002 2005 3000

Bazaltik Pomzanın Hafif Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği (FBE2002.YL.237 ) Pomza Diğer Yürütücü/Yönetici 2002 2005 3000

Toprakkale Bazaltik Pomzasının Betonda Kullanılabilirliği (MMF2002.BAP.46 ) Bazalt Diğer Yürütücü/Yönetici 2002 2005 4000

Mekanize Kazıda Kayaçların Petrografik Özellikleri ile Aşındırıcılık ve Sertlik İndeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (2003-45-03-06) Kazıda Kayaçların Petrografik Özellikleri ile Aşındırıcılık ve Sertlik İndeksleri Diğer Proje Ekibi 2003 2005 8000

Doğal Yapı ve Kaplama Taşlarında Isı İletkenliği ve Ses Akustiğinin Malzeme Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması (MMF2003.D8 ) Kayalarda Isı İletkenliği Diğer Yürütücü/Yönetici 2003 2007 4000

Toprakkale Bazaltlarının Endüstriyel Alanda Kullanılabilirliği (MMF2003.BAP13 ) Bazalt Diğer Yürütücü/Yönetici 2003 2005 5000

Adana Salbaş Civarındaki Kumtaşlarının Mühendislik Açısından Değerlendirilmesi (MMF 2005.YL2 ) Kumtaşı Diğer Yürütücü/Yönetici 2005 2007 4000

Kayseri Yöresi Mermerlerinin Kalite Kontrolü Açısından Tekno-Mekanik Özellikleri (Ç.Ü.BAP Birimi MMF 2005.YL1 ) Mermer teknolojisi Diğer Yürütücü/Yönetici 2005 2007 4000

Otoban Güzergahlarında Heyelanların Islahı (MMF 2005.YL3 ) Heyelan Diğer Yürütücü/Yönetici 2005 2007 4000

Hafif Yapıtaşlarından Üretilen Briket ve Tuğlanın Ses ve Isı İzolasyonu Açısından Değerlendirilmesi (Ç.Ü. MMF 2005.BAP6 ) Hafif yapı malzemesi Diğer Yürütücü/Yönetici 2005 2007 8000

Hisarcık-Espey Bölgesi Kolemanitlerinin Yüksek Mukavemetli Hafif Yapı Malzemesi Eldesinde Kullanılması ve Üretim Optimizasyonu (BOREN-2006-31-Ç30-21) Bor atıklarının hafif yapı malzemesinde kullanımı Diğer Yürütücü/Yönetici 2006 2008 19750


ÜNİVERSİTE İÇİ İDARİ GÖREV VE KOMİSYON/KURUL ÜYELİKLERİ
BİRİM-KOMİSYON/KURUL ADI GÖREV TÜRÜ GÖREV DÜZEYİ GÖREVİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği İdari  Bölüm Başkan Yardımcılığı 1999 2000

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul Disiplin Kurul Başkanlığı ve Üyeliği 2000 2009

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu Üyeliği 2001 2006

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul Yurtdışı İzleme Komisyon Üyeliği 2004 2007

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Komisyon Üniversite Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurul Üyeliği 2005 2009

Çukurova Üniversitesi, BAP Komisyon Üniversite İhale Komisyon Üyeliği 2005 2007

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği 2007 2009

Çukurova Üniversitesi, Osmaniye Meslek Yüksekokulu Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul Yabancı Dil Sınav Jüri Üyeliği 2007 2009

Çukurova Üniversitesi, Sinerji Kolu Komisyon Üniversite Danışmanlık 2007 2009

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul Fakülte Kurulu Üyeliği 2007 2009

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik _ Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği İdari  Bölüm Başkan Yardımcılığı 2008 2009

M.K.Ü. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü İdari  Bölüm Başkanlığı 2009-....

M.K.Ü.Mühendislik Fakültesi Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği 2009-2013

M.K.Ü. Mühendislik Fakültesi Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul Fakülte Kurulu Üyeliği 2009-....

Mustafa Kemal Üniversitesi İdari  Mühendislik Fakültesi Senatörü 2010-2013

M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Komisyon Fakülte-Enstitü-Yüksekokul BAP Uzman Üye 2011

M.K.Ü. Payas Meslek Yüksek Okulu İdari  Müdür 2011-2012

Mustafa Kemal Üniversitesi İdari  Yönetim Kurulu Üyeliği 2012

Teknoloji Fakültesi İdari  Dekan 2012


ÜNİVERSİTE DIŞI İDARİ GÖREV VE KOMİSYON/KURUL ÜYELİKLERİ
KURULUŞ/KOMİSYON/KURUL ADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
-

BİLİMSEL KURUM ÜYELİKLERİ
KURUM ADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
-

ÖDÜLLER
ÖDÜL ADI VEREN KURULUŞUN ADI ÖDÜL ALANI VERİLİŞ TARİHİ
Yayın Teşvik TUBİTAK  2011

Yayın Teşvik TUBİTAK  2010

Yayın Teşvik TUBİTAK  2010

Yayın Teşvik TUBİTAK  2009

Yayın Teşvik TUBİTAK  2009

Yayın Teşvik Çukurova Üniversitesi BAP Birimi  2002

Yayın Teşvik TUBİTAK  2008

Yayın Teşvik TUBİTAK  2008

Yayın Teşvik TUBİTAK  2008

Yayın Teşvik TUBİTAK  2004

Yayın Teşvik TUBİTAK  2004

Yayın Teşvik TUBİTAK  2004

Yayın Teşvik TUBİTAK  2004

Yayın Teşvik TUBİTAK  2003

Yayın Teşvik TUBİTAK  2003

Yayın Teşvik TUBİTAK  2003

Yayın Teşvik TUBİTAK  2002

Yayın Teşvik TUBİTAK  2002

Yayın Teşvik TUBİTAK  2002

Yayın Teşvik TUBİTAK  2001


SON İKİ YILDA VERDİĞİNİZ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER
AKADEMİK YIL DÖNEM DERSİN ADI TEORİK UYGULAMA ÖĞRENCİ SAYISI
2011-2012 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğine Giriş 3 0 31

2011-2012 2 Teknik İngilizce 2 0 90

2011-2012 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğine Giriş 3 0 36

2011-2012 1 Teknik İngilizce 2 0 86

2011-2012 2 Teknik İngilizce 2 0 96

2011-2012 1 Genel Jeoloji 3 0 35

2011-2012 2 Kaya ve Akışkan Özellikleri 3 0 36

2011-2012 1 Teknik İngilizce 2 0 90


Eğitim / Education

Akademik ve İdari Görevleri / Academic and Administrative Assignments

Yayınları / Publications

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri / Master and PhD theses

Bana ulaşın / Contact Me


Akademik personel bilgileri Bilim İnsanı Portalı veritabanından alınmaktadır.
    Yazı Bulunamadı.
  • Geziler

  • 1. Belen (Atik Yaylası) Jeoloji ve Doga Gezisi

 
Mustafa Kemal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015