Mustafa Kemal Üniversitesine Hoşgeldiniz...

Kayıt İşlemleri (SSS)

Kayıt İşlemleri

S- Üniversitemize ilk kayıt   tarihleri nereden öğrenilir? 
 
C- İlk kayıt tarihi ÖSYM'ce bastırılıp öğrencilere gönderilen yerleştirme kılavuzunda belirtilmektedir. Ayrıca üniversitemizin internet sayfasında  ilan  edilmektedir.
 
S- Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur? 
C- İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır
ve herhangi bir hak iddia edemez.

S- İlk kayıt işlemlerini öğrenci  kendisi mi yaptırmak zorunda mıdır? 
C
İlk kayıt İşlemlerini  öğrenci kendisi yaptırabileceği gibi  noterden vekalet verebileceği birisi tarafından  da yaptırılabilir

S- Üniversitemizde yeni kayıt işlemleri nasıl yapılıyor? Kayıt İçin gerekli belgeler nelerdir? 
C- Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde üniversitemiz Tayfur Sökmen kampusü (Antakya), ve Kırıkhan Meslek Yüksekokulunda  kayıt için gerekli belgelerle öğrencinin şahsen başvurusu veya noterden vekalet verdiği birisi tarafından çok kısa sürede kayıtları yapılmaktadır.
 
       Sağlık Yüksek Okuluna kaydolacak adaylar için sağlık raporu ve  fotokopisi  ( sağlık ocaklarından    alınabilir).
  
S- Kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı  anlaşıldığı takdirde ne olur?
C- Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
 
S- İlk kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge isteniyor mu? 
C-Üniversitemizce, ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgelerinden başkaca belge istenmemektedir
 
S- Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı? 
C- Yeni öğrencilerin (1. sınıf) Güz Dönemi ders kayıtları otomatik yapılmaktadır. Diğer öğrenciler  ise , bulundukları sınıf ve durumlara göre akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde ders kayıtlarını başlatmak ve tamamlamak kaydıyla,otomasyon dahil öğrenciler kayıtlarını  internet üzerinden seçtiği dersleri danışmanına göndererek,otomasyon sistemine dahil olmayan öğrenciler ise, ders kayıt belgeleri ile katkı payı makbuzunu bizzat Danışmanına   teslim etmek suretiyle kayıtlarını yeniletmek zorundadır.
 
S- Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?
C-
Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İlk kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci kaydını yenilemiş sayılmaz. Süresi içerisinde  mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını zamanında yapamayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders kaydı  yenileme haftasının bitiminden itibaren bir hafta içinde başvurmaları halinde ilgili birim  Yönetim Kurullarınca incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler kayıt haftasını takip eden ikinci hafta içerisinde ders kayıtlarını yaptırabilirler.

S- Ders  kayıt işlemlerinden Öğrenci  sorumlumudur? 
C- Mustafa Kemal Üniversitesi  Önlisan Ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 Maddesinin 2 paragrafı gereğince Ders  kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
  
S- İnternet'ten ilk  ders kayıt işlemleri nasıl yapılır?  
C- 1. Sınıf öğrencilerinin  güz dönemi ders  kayıtları  otomatik olarak yapılır.Bütün öğrenciler kayıtlarını, bulundukları sınıf ve durumlara göre akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde başlatmak ve tamamlamak kaydıyla, otomasyon sisteminde  öğrenciler kayıtlarını internet üzerinden seçtiği dersleri danışmanına onaylatarak yeniletmek zorundadır.
             Ancak öğrenciler normal otomasyon sayfasından seçtikleri dersleri ve onay durumunu görebilirler. Öğrenciler mutlaka buradan seçtikleri dersleri ve danışmanının yaptığı değişiklikleri kontrol etmelidir, bir problem olması durumunda ders ekleme ve çıkarma süresi içerisinde danışmanına mutlaka başvurmalıdır.

S- İnternet üzerinden kayıt yapabilmek için öncelikle öğrenim harçlarının yatırılması gerekli midir?      
C- İnternet üzerinden kayıt yapabilmek için öncelikle öğrenim harçlarınızın yatırılması gerekmektedir. Öğrenim harcını sabah yatıran öğrencilerin kayıt sayfaları öğleden sonra, öğleden sonra yatıran öğrencilerin kayıt sayfaları ise saat 18:00 dan sonra açılacaktır.
              Öğrenim harcı borcu olmayan veya harcını yatıran öğrenciler, kayıt yenileme sayfasına girerek, alacakları dersleri seçmeli (işaretlemeli) ve seçme işlemi tamamlandıktan sonra mutlaka kaydet  butonuna basmalıdır.

S- Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılmalıdır?
C-
Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar üniversitemiz akademik takvimde belirtilen ders ekleme, bırakma, ve danışman onayı tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

S- Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?
C
Öğrencilik hakkı devam eder.
  
S- Dönem ders kayıtlarında  nasıl bir işlem takip edilmelidir?
C- Bütün öğrenciler dönem ders kayıtlarını akademik takvimde belirlenen günlerde internet üzerinden yapmak zorundadır.  Kayıtlarla ilgili tüm sorumluluk  öğrenciye aittir. Kaydınızı mutlaka kendiniz yapınız ve danışman onayını otomasyon sayfanızdan (internetten) takip ediniz.
  
S- Kaydını yeniletmeyen öğrencinin kaydı ne zaman silinir?
C-
Kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt yenilemediği için sınavlara giremez

S. Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınavı, final ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?
C-
Üniversitemiz Senato'su tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri ve bütünlemesi olan birimler için bütünleme tarihleri belirtilir. Buna bağlı kalınarak ara sınav tarihleri ilgili birim yönetimince hazırlanarak öğrencilere duyurulur.

S- 2.00 genel not ortalamasını hangi yarıyıllarda tutturamazsa öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz?
C- Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23. maddesi 4 paragrafında belirtildiği üzere, sınıf tekrarına kalır ve izleyen öğretim yılının hem güz hem bahar yarıyılında ders alamazlar. Başarısız oldukları dersleri tekrarlamaya devam ederler.


 
  
Mustafa Kemal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015