Mustafa Kemal Üniversitesine Hoşgeldiniz...

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

GENEL BiLGiLER :

Ülkemizde özellikle 1980 sonrası çok büyük ilerleme gösteren et tavukçuluğu (broiler) ve yumurta tavukçuluğu başta olmak üzere son yıllarda büyük önem kazanan hindi, kaz, bıldırcın, devekuşu gibi yetiştiricilik alanlarında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009-2010 yılında programımızda eğitim-öğretim başlamıştır.

PROGRAMIN AMACI :

Ülkemizde kümes hayvanları denilince akla başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek gibi türler ve bu türlere ait birçok ırkın yıllardan beri yetiştiriciliği gelmektedir. Günümüzde bu türlere ilave olarak deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşlarının yetiştiriciliğinde de önemli ölçüde gelişme kaydedilmiştir.
Sektördeki bu gelişmeye paralel olarak işletmelerin nitelikli eleman ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla bu program açılmıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde 1000 başlık entansif bıldırcın üretim birimi, 10000 yumurta kapasiteli kuluçka ünitesi ve bunlara ek olarak 700 başlık yumurta tavuğu kümesi bulunmaktadır.

PROGRAMIN VİZYONU:

Uygulamalı eğitim vererek hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, hayvan sağlığı, veteriner hekimliği yardımcı hizmetleri, yem pazarlama teknikleri gibi dallarda çalışacak ön lisans derecesine sahip nitelikli tekniker konumunda ara eleman yetiştiren en iyi yüksek okulu olmaktır.

PROGRAMIN MİSYONU:
    Mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olma çabası güden, meslek ahlakı,  değer bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar(tekniker) yetiştirmektir.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI:
  Bu programı bitirecek öğrencilerimiz Kanatlı sektörünün ihtiyacı olan kaliteli ara teknik elemanlar olarak; entegre çalışan tavukçuluk firmalarından iş bulabileceği gibi kendi imkanları veya devlet kredileri ile çiftlikte açabilirler. Programımızdan mezun olanlar Ziraat Fakültelerine hayvancılıkla ilgili bölümlerine de dikey geçiş yapabilmektedir.
   * Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde,
   * Yem fabrikalarında,
   * Özel tarım ve hayvancılık danışmanlık bürolarında.
   * Gıda üretimi yapan küçük işletmelerde gıda üretim kontrolörü olarak,
   * Hayvan ilaç deposu departmanlığın da çalışabilirler.
   * Mezun olan öğrencilerimiz kendi hayvancılık işletmelerini de kurabilirler.
Ayrıca;
*Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarınasınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya,

*DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.


Mezunların kazandığı diploma ve ünvan: Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programından mezun olan öğrenci "Tekniker" ünvanı ile mezun olur.


Puan Türü: YGS – 6

KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERSLERİ

I.YARIYIL
Dersin Kodu        Dersin Adı                                   T  U  K

7605101               Kanatlı Anatomisi ve Fizyolojisi       2   0   2
7605103               Kanatlı Barınak ve Ekipmanları        2   0   2
7605105               Kanatlı Yetiştiriciliği İlkeleri             2   0   2
7605107               Kanatlı Davranışları                        2   0   2
7605109               Genetik                                        2   0   2
7605111               İstatistik                                       2   0   2
7605113               Mesleki Uygulama I                       0   4   2
7605115              Seçmeli Ders (Beden Eğ/Güzel San)0  2   1
7605131              Yabancı Dil (Ing) I                           2   0   2
7605141              Türk Dili I                                       2   0   2
7605151              Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I       2   0   2
Toplam                                                                 18  6  21

II.YARIYIL
Dersin Kodu        Dersin Adı                                  T  U   K

7605202               Beslenme Fiz. ve Metabolizma      2   0   2
7605204               Etlik Piliç Yetiştiriciliği                  3   0   3
7605206               Kanatlı Eti Kalite ve Teknolojisi      2   0   2
7605208               Tarım Ekonomisi                          2   0   2
7605210               Hayvan Besleme Biyokimyası       3   0   3
7605212               Kanatlı Sağlığı ve Hijyen                2   0   2
7605214               Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı  2   2   3
7605216               Mesleki Uygulama II                     0   4   2
7605232               Yabancı Dil (Ing) II                        2   0   2
7605242               Türk Dili II                                    2   0   2
7605252               Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II    2   0   2
Toplam                                                                19   6  22

III.YARIYIL
Dersin Kodu        Dersin Adı                                  T   U   K

7605301               Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği         2   2   3
7605303               Yumurta Kalite ve Teknolojisi         2   0   2
7605305               Yemler Bilgisi ve Teknolojisi          2   2   3
7605307               Arı Yetiştiriciliği                            2   2   3
7605309               Kanatlı Besleme                           3   0   3
7605311               Kanatlı  Islahı                               2   0   2
7605313               Kuluçka Bilgisi ve Teknolojisi         3   0   3
7605315               Mesleki Uygulama III                     0   4   2
Toplam                                                                 16  10  21

IV.YARIYIL
Dersin Kodu        Dersin Adı                                   T  U  K

7605402               Kanatlı Rasyonu Hazırlama            3   0   3
7605404               Özel Kanatlı Yetiştiriciliği               3   2   4
7605406               Kanatlı Hayvan Hastalıkları             2   2   3
7605408               Kanatlı Ürünleri Muhafaza ve Paz.   2   0   2
7605410               Etlik Piliç Yetiştiriciliği                   3   0   3
7605412               Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği           3   0   3
7605414               Mesleki Uygulama IV                     0   4   2
Toplam                                                                  16   8  20

Mustafa Kemal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015