Hakkında

Fen Bilimleri Enstitüsü hedefini; sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak bulunduğu yerden daha ileri seviyelere ulaşmak, çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak ve ulusal ve uluslararası bilime katkı yapmak olarak belirlemiştir.

TOPLAM AKADEMİK PERSONEL SAYISI
3
Mezun Öğrenci
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
167
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tayfur Sökmen Kampüsü
0326 2455810
245 58 10
fenbilimleri@mku.edu.tr
www.mku.edu.tr