Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü evrensel değerler ışığında çağdaş, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkemizi tüm dünyada temsil edecek üstün nitelikli bireyleri yetiştirmeyi, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmayı, bilgi ve teknoloji üretmeyi, üretimini toplum yararına sunarak ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya katkı sağlamayı hedefler. 

TOPLAM AKADEMİK PERSONEL SAYISI
1
Mezun Öğrenci
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
30
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tayfur Sökmen Kampüsü
(326)221 33 17 /2215
326 245-5661
saglikbilim@mku.edu.tr
www.mku.edu.tr