Hakkında

Antakya Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü, geleneksel ve evrensel müzik eğitimiyle donatılmış, ulusal değerlerine sahip çıkarak toplumun müzik kültürünü yükseltecek, ulusal müziği çağdaş düzeye taşıyabilecek sanatçı, icracı, eğitici, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Konservatuvarımızda, 8 öğretim elemanı, 3 idari personel, 12 sınıf ve bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Mezunlarımız, iyi bir eğitimi aldıktan sonra ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektörde eğitim kurumları ve müzik topluluklarında, üniversitelerin müzik bölümlerinde istihdam edilmektedir. 

TOPLAM AKADEMİK PERSONEL SAYISI
4
Mezun Öğrenci
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
0
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ANTAKYA DEVLET KONSERVATUVARI
Tayfur Sökmen Yerleşkesi Antakya / HATAY
0 326 221 3317-18-19
14455
konservatuvar@mku.edu.tr
adk.mku.edu.tr