Hakkında

Fakültemiz mesleki bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki güncel gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üreten veteriner hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 

Küçük ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama hedefiyle güçlü akademik kadro ile hizmet veren fakültemiz, Türkiye’de uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde veteriner hekimlerin yetişmesini sağlamak misyonu ile geleceğin veteriner hekimlerini yetiştirmektedir.
 

Fakültemiz mezunları Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve müdürlüklerinde istihdam edilebildikleri gibi özel kuruluşlarda ve kliniklerde de çalışabilirler.

Video
TOPLAM AKADEMİK PERSONEL SAYISI
75
Mezun Öğrenci
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
452
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
Tayfur Sökmen Kampüsü
(326) 245-5313
245 57 06-07
veteriner@mku.edu.tr
www.mku.edu.tr