Hakkında

Tıp Fakültemiz, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmayı, hizmet edeceği çevrenin temel sağlık problemlerini bilip bu problemleri çözmeyi, evrensel değerlere sahip kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmeyi ilke ve amaç edinmiştir.

 

Mesleki bilgi ve beceri donanımı tam, etik ve ahlaki değerlere saygılı, alanında yetkin, hedefleri olan, meslektaşlarıyla ve hastalarla doğru iletişim ve empati kurmayı başarabilen, insanlığa hizmet ilkesini benimsemiş, akılcı ve yenilikçi düşünen, çevresine duyarlı hekimler yetiştirmeyi hedefleyen fakültemiz, güçlü eğitim kadrosu ile ülkemizin önde gelen Tıp Fakültelerinden biri olmayı hedef edinmiştir.

Mezunlarımız özel hastane ve kliniklerde ya da kamu veya üniversite hastanelerinde istihdam edilerek ülkemizin hekim ihtiyacını karşılamaktadırlar.

TOPLAM AKADEMİK PERSONEL SAYISI
360
Mezun Öğrenci
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
520
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
Tayfur Sökmen Kampüsü
(0326) 245 51 14
245 51 13-14
tipfak@mku.edu.tr
www.mku.edu.tr