Sağlıklı Kadın Sağlıklı Yaşam 2. ve 3. Gün

Şiddet iyliği önlemek ve zarar vermekten öte insan hakları,temel özgürlüklerini ihlal etmesinin yanı sıra,insana sağlığnı olumsuz etkileyerek toplumların sağlık sistemleri üzerine ekstra bir yük getirir.Toplum inceledimizde tarih boyunca şiddetle en çok karşılaşan ve maruz kalanların kadınlar oldukları görmekteyiz.

    Bu bağlamda'da hep birlikte 12 ve 13 Mart'da "SAĞLIKLI KADIN SAĞLIKLI YAŞAM" dedik.