TS EN ISO 17025 Bilgilendirme Toplantısı

Birimimiz personeli Uzman İrem KARAASLAN tarafından Hatay İli Sanayicilerine yönelik "TS EN ISO 17025 Bilgilendirme Sunumu" yapılacaktır. 

27.10.2017 Cuma günü saat 10:00'da Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü Veteriner Fakültesi'nde ' TS EN ISO/IEC 17025 Standardı (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar) Bilgilendirme Sunumu kapsamında;

-Tanımlar ve Akreditasyon Altyapısı

-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akreditasyon Süreci (Başvuru, Doküman İnceleme, Saha Denetimi vb.) ve Akredite Bir Laboratuvarın Bir Çevrimi 

-TS EN ISO /IEC 17025Uygulama Aşamaları (Mevcut Durum Analizi, Eğitim, Sistemin Uygulanması vb.

-TS EN ISO /IEC 17025 Standart Şartları (Genel Gereklilikler) 

konuları ele alınacaktır. 

 

Detaylı bilgi için:

Uzman İrem KARAASLAN (MKÜ TTO)

0326 221 3317 - 4925 - musigem@mku.edu.tr