Temel İslam Bilimleri Bölümü 

 

  • Tefsir Anabilim Dalı 

- Doç.Dr. Necmettin ÇALIŞKAN 

- Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Sait SICAK

  •  Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

- Dr.Öğr.Üyesi Ferhat YILMAZ  

- Öğr.Gör. Muhammed Ali MUHAMMEDİ

- Öğr.Gör. Ferhat KANDERUN

  • Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

- Öğr.Gör. Oghız Najmaldeen SULIMAN SULIMAN

- Arş.Gör. Ahsen YILMAZ

  • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

- Dr.Öğr.Üyesi Yusuf OKŞAR

  • Tasavvuf Anabilim Dalı  

- Dr.Öğr.Üyesi Azat TOKTONALİEV

  • İslam Hukuku Anabilim Dalı

- Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ONUR

 

 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 

  • İslam Tarihi Anabilim Dalı

- Dr.Öğr.Üyesi Ali BİRBİÇER

  • Türk İslam Edebiyatı ve Sanatları Anabilim Dalı

- Dr.Öğr.Üyesi Ozaj SULIMAN

   

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

  • Din Bilimleri Anabilim Dalı

- Prof.Dr. Mehmet Ali KIRMAN

- Dr.Öğr.Üyesi Rıdvan DEMİR

- Dr.Öğr.Üyesi Sinan SCHREGLMANN

- Dr.Öğr.Üyesi İlbey DÖLEK

  • İslam Felsefesi Anabilim Dalı

- Dr.Öğr.Üyesi Yalçın ÇETİN