Maliye Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Cengiz AYTUN

MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI

Doç.Dr.Cengiz AYTUN (Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkan Vekili)

Arş. Gör. Emin Efecan AKTAŞ (ÖYP)

MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Kayahan TÜM (Mali  Hukuk  Anabilim Dalı  Başkan Vekili)

Arş. Gör. Onur SEZER (ÖYP)

MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Doç.Dr.Cengiz AYTUN (Mali  İktisat Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Kayahan TÜM 

Dr.Öğr.Üyesi  İlyas OKUMUŞ

Arş. Gör.Dr. Sevi DOKUZOĞLU (ÖYP)

Arş.Gör.İsminaz ÇINAR

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI

Dr.Öğr.Üyesi  İlyas OKUMUŞ (Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkan Vekili)

Arş. Gör. Vuslat GÜNEŞ (ÖYP)