Erasmus+ 2021 Sözleşme Dönemi Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları (Nihai)

Erasmus 2021 Personel Sonuçları

Değerli personelimiz,

2021 proje dönemi Erasmus (KA131) Personel Hareketliliği programına başvuru yapan personelin başvuruları üniversitemiz Erasmus Personel Seçim ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve asıl, yedek ve kazanamayanlar şeklinde listeler oluşturulmuştur. Değerlendirme esnasında ilanda belirtilen hususlar dikkate alınmıştır. 

* Puan sırasına göre her fakülteden/okuldan en yüksek puanı alan personel asıl listede yer almıştır. Yedek listede de adil bir birim dağılımına özen gösterilmiştir.

* Yedek listede yer alan personel, dilerse programdan hibesiz olarak faydalanacaktır.

* Asıl listede yer alan toplam personel sayısı belirlenirken ilgili faaliyet alanları için üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen 2020 proje dönemi hibe miktarları ölçüt olarak alınmıştır.
* Yedek listede yer alan personele sıra gelmesi durumunda Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

* Asıl ve yedek listede yer alan personelin listesi aşağıda sunulmuştur. Bu listelerde yer alan personel, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yapılacak duyuruları takip etmekle ve yapılacak toplantılara katılmakla yükümlüdür.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

 

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği sonuçları için lütfen tıklayınız.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği sonuçları için lütfen tıklayınız.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ