Öğrenci Affı

Öğrenci Affına Başvuru

AFTAN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83. Maddede belirtilen Öğrenci Affından;

    + 05 Temmuz 2022 tarihine kadar, ilişiği kesilen bütün öğrenciler, (Başvuru yapamayacaklar başlığı altındaki şartları taşıyanlar hariç.)

    + Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan öğrenciler,

07 Kasım 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar, aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları halinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

Ayrıca 05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ekteki başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde Kanun’da belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların Kanun’un yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.


Başvuru Yapamayacaklar;

- Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (Madde 81, 82 ve 83),

- İşkence suçundan (Madde 94 ve 95),

- Eziyet suçundan (Madde 96),

- Cinsel saldırı (Madde 102),

- Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (Madde 188)

- Sahte belge sebebiyle kaydı silinen öğrenciler,

- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar,

- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,


Başvuru İçin İstenen Belgeler

1) Af Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

2) Adli Sicil Belgesi

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

 

7417 Sayılı Af Kanunu (Uygulama Usul ve Esaslarını) görmek için Tıklayınız.