JaypeeDigital Akademik Tıp ve Sağlık Bilimleri Veri Tabanı Deneme Erişimi

JaypeeDigital Akademik Tıp ve Sağlık Bilimleri Veri Tabanı Deneme Erişimi

Erişim tarihleri: 06.02.2020 – 06.03.2020

 

Erişim linki: http://www.jaypeedigital.com/

Broşür için tıklayınız. 

JaypeeDigital Akademik Tıp ve Sağlık Bilimleri veritabanı;

Anadili İngilizce olmayanlar için anlaşılabilir akademik İngilizce ile yazılmış;

700’den fazla ders e-kitabı (textbook), 4500’den fazla akademik e-kitap olmak üzere toplam 5115 e-kitap bulunan,

4000’den fazla ameliyatları gösteren ve sesli anlatımlı video,

MCQ, SBA, SCE soru ve cevap bankaları,

USMLE, MRCP, FRCS, FRCR sınavları için hazırlık kitapları,

Eski sayıları ve en son sayılarına erişilebilen 63 e-dergi içermektedir. Bu 63 e-derginin 12 tanesi doğrudan diş hekimliği ile ilgilidir.

5115 e-kitap, 4347 video ve 48 e-dergi Jaypee Digital’ın kendi özel yayınlarıdır. Başka hiçbir veritabanında mevcut değildir ve diğer veritabanlarıyla çakışma yoktur.

Jaypee veritabanında yer alan e-kaynakların MARC kayıtları Jaypee’nin web sitesinde mevcuttur.