Üniversitemiz lisans/önlisans programlarında boş kalan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Uluslararası öğrenci kontenjanları için 13-16 Eylül 2019 tarihleri arasında tercih alınacaktır.

Yabancı Öğrenci

Üniversitemiz lisans/önlisans programlarına 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için Uluslararası öğrenci Başvuruları 2 Mart-24 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER;

  1. 2020-YÖS Sonuç Belgesi,
  2. Pasaport veya Nüfus Cüzdanı,
  3. 1 adet fotoğraf,

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR;

  1. Başvurular 2020-YÖS Sınavı sonuçlarına göre alınacaktır. 2020-YÖS sınavı sonucuna sahip olamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  2. Sınav sonuçları 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü açıklanacaktır.
  3. Tercih başvuruları https://obs.mku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx internet adresi üzerinden online olarak alınacaktır.
  4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylara tanınan % 10’luk kontenjanın dolması nedeniyle öğretmenlik ile ilgili programlara tercih edemeyeceklerdir. Anılan bölümlere tercih ettiği sonradan anlaşılan adayların kayıtları yapılmış olsa bile silinecektir.
  5. Tercih sonuçlarının değerlendirmesi sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecek olup sonuçlar https://obs.mku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
  6. Yerleşen adayların e-posta adreslerine başvuru sonuçları ve kabul mektupları gönderilecektir.