2018 KPSS- Ön Lisans (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) Sınavında Görev Alanlar için Duyuru!

2018 KPSS- Ön Lisans

2018 KPSS- Ön Lisans (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI)

Sınavında Görev Alanlar için Duyuru!

  • Sınav Tarihi                      : 4 Kasım 2018 Pazar
  • Sınav Başlama Saati     : 10.15
  • Sınav Süresi                    :130 Dakika
  • Adayların Sınav Binasına Alınacağı Son Saat          : 10.00
  • Adayların Sınav Salonuna Alınacağı Son Saat         : 10.15
  • Sınav Bitiş Saati                                                               : 12.25

A.Toplantı Bilgileri ve Saatleri:

Bina Sınav Sorumluları ve yardımcıları için 02 Kasım 2018 Cuma günü saat 10:00’da,

►Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryeleri ile 02 Kasım 2018 Cuma günü saat 11:00’da,

Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunlu olup, toplantı imzaları ÖSYM Başkanlığına gönderilmektedir. Bu toplantılara katılmayanlara ÖSYM Başkanlığı tarafından yaptırım (sınav ücretlerinin geç yatırılması, 6 ay/ 1 yıl görev alamama vs) uygulanmaktadır.

B- Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Sınav günü Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryelerinin pazar sabah en geç saat 06:30’da, İl Sınav Koordinatörlüğünde hazır bulunmaları zorunludur. Bina Sınav Sorumluları, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcıları, Bina Denetim ve Cihaz Görevlileri, Bina Yöneticileri ve Bina Hizmetlilerinin en geç saat 08:15’de görevli oldukları binada bulunmaları gerekmektedir. Salon Başkanları, Gözetmenler ve Bina Yedek Gözetmenleri ise en geç 08:45’de görevlendirildikleri binaya gelmiş olmalıdırlar..

2. Sınav görevini aldıktan sonra göreve gitmek zorunludur. Mazeretsiz olarak sınava gelmemek, ilgili kişinin -ÖSYM’nin takdirine göre- bir müddet ya da süresiz olarak ÖSYM sınavlarında görev alamamasına neden olabilecek ve daha da önemli olarak bu kişiler doğabilecek kayıplardan hukuken sorumlu olacaklardır.

3. ÖSYM Başkanlığı, Ocak 2017'den itibaren bazı önemli kural değişiklikleri yapmıştır. KPSS sınavı değişikliklerini öğrenmek için  (2018 KPSS Sınav Kural Değişiklikleri) tıklayınız.

4. Adayların Sınav Binasına Alınacağı Son Saat, 10.00’ dır. Bu saatten sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacaktır. Adayların Sınav Salonuna Alınacağı Son Saat: 10:15’tir. (10:15’ten sonra hiçbir aday sınav salonuna alınamaz). Sınav başlama saatinden sonra hiçbir aday sınav salonuna alınmayacaktır.

5. Aday ve Görevliler için Geçerli Kimlik Belgeleri: -Resimli, soğuk damgalı ve TC kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı, -Pasaport (Geçerli süresi), Nüfus Kimlik Kartı, -Resimli ve Mühürlü Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi (Nüfus Kimlik Kartına başvurup, henüz eline ulaşmayanlar için), - KKTC Kimlik Kartı, - Pembe/Mavi Kart,

6. Tüm sınav görevlileri, sınav günü Görevlendirme Belgesi, Sınav Görevli Kartı ve yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden biri ile görevli oldukları binaya alınacaklardır. Bu belgeleri yanlarında bulundurmayan kişiler ÖSYM Başkanlığının talimatları gereğince sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Görevlendirme Belgesi yazdırma işlemleri sınavın başlama saatinden 1 saat 15 dakika önce ÖSYM Başkanlığı tarafından Görevli İşlemleri Sisteminde yazdırma işlemlerine kapatılacağından, görevlilerin belirtilen saatten önce görevlendirme belgelerini dökerek kılık kıyafet kurallarına uygun olarak sınav binasına gelmeleri, tüm sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte emniyet görevlileri tarafından aranacağından sınava gelirken yönergede belirtilen getirilmesi yasak eşyaları yanlarında bulundurmamaları, (telefon, saat, kitap, anahtar, cüzdan vb.) sınava gelirken giydikleri ayakkabıların, sınav salonunda dolaşırken ses çıkarmayacak, adayları rahatsız etmeyecek şekilde olmasına dikkat etmeleri, Sınav sırasında adayların Sınava Giriş Belgesi ile Kimlik Belgesini kontrol ederken adayların dikkatini dağıtmamaya özen göstermeleri ve Sınav Uygulama Yönergesindeki görev alanları ile ilgili bölümleri mutlaka okumaları gerekmektedir. (Sınav uygulama yönergesi).

7. Sınav görevlilerinin zorunlu haller dışında sınav salonundan dışarı çıkmaları, diğer sınav salonlarına girmeleri, sınava gelmeyen/sınavı erken bitiren adayların soru kitapçıklarını açmaları, sınav salonundan çıkarmaları, fotokopisini çekmeleri ve başkasının incelemesine izin vermeleri, sınav sırasında gazete, kitap, ödev veya sınav kâğıdı gibi şeyler okumaları, herhangi bir maddeyi çiğnemeleri (sakız, tütün vb.), kendi aralarında konuşmaları ya da adayların dikkatini dağıtacak şekilde başında beklemeleri kesinlikle yasaktır. Sınav süresince bütün sınav görevlilerinin görev kartları görünür bir şekilde yakalarında takılı olması gerekmektedir.

8. Bina Sınav Sorumlularından Yedek Gözetmenlere kadar tüm görevlilerin Görevli İşlemleri Sisteminden (https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris) sınava ilişkin “Görevli Sınav Raporu”nu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a kadar doldurmaları gerekmektedir. (ÖSYM Başkanlığının aldığı kararlar gereğince Görevli Sınav Raporunu doldurmayan görevlilerin sınav ücretleri raporlarını ulaştırana kadar ödenemeyecektir.)

9. Sınavı zamanında başlatabilmek için adaylar, sabah saat 09:00’dan itibaren Sınava Giriş Belgesi ve Kimlik Belgesi kontrol edilerek, elle ve/veya elektronik detektörlerle üst aramaları yapılarak sınav salonlarına alınmalarına başlanacaktır (Kalp pili veya beyninde cihaz bulunduğunu belirten adaylar detektörle değil elle aranacaktır.). Sınav başlamadan önce saat 10:00’da adayların binalara giriş işlemi tamamlanmış olmalıdır. 10:00’dan önce binaya girmiş olan öğrenciler sınav salonuna saat 10:15’e kadar sınav salonuna alınacaktır. Bu süreden sonra gelen adaylar her ne sebeple olursa olsun (Bina Sınav Sorumlusunun bilgisi ve onayı olsa dahi) kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.

10. Bina Sınav Sorumlularının, sınav gününden önce görevli oldukları binaya giderek Bina Yöneticisi ile birlikte binanın sınava hazır olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

11. Bina Yöneticileri binalarının temiz olmasını, sınav salonlarının salon tanıtım forumuna göre düzenlenmesini ve salonlardaki duvar saatlerinin sınav sabahı çalışır durumda olmalarını sağlayacaklardır. Ayrıca sınavda kamera uygulaması yapılacağından salonlardaki kamera aparatlarının kontrol edilerek eksiklerin Koordinatörlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

12. Sınav süresince sınav binalarında faks, internet gibi iletişim cihazları kapalı tutulacaktır.

13. Bina Sınav Sorumlusu ve Bina Yöneticileri tarafından görevlilerin geldiği saatler görevli listesine yazılarak imza karşılığında görev yerleri tebliğ edilecektir.

14. Salon görevlileri (Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen) yönergede belirtilen saatte görevli oldukları sınav salonunda hazır olacaklar ve salonlarında sınava girecek adayları salon aday yoklama listesine göre kontrol ederek salona alacaklardır.

15. Sınav binalarına görevlendirilen Bina Yedek Gözetmenleri adayların binaya alınmaları esnasında üst arama, kimlik kontrolü yapacaklar ve diğer konularda Bina Sınav Sorumlusuna yardımcı olacaklardır. Sınava Giriş Belgesi ve sınavda geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adayların sınav binasına girmelerine kesinlikle izin verilmeyecektir.

16. Salon Başkanları Soru kitapçığı üzerindeki karekodları salon aday yoklama listesindeki ilgi yerlere sınav başlamadan önce yapıştıracaklardır. (Karekod Etiket Uygulama Animasyon).

17. Salon Başkanlarının sınavın bitimine doğru adayları süre konusunda uyarmaları adayların cevapları zamanında işaretlemeleri açısından önemlidir.

18. Salon Başkanları Sınav Salonuna giren adayların soru kitapçıklarını açtıktan sonra yönergede belirtilen süreler dışında dışarı çıkmalarına kesinlikle izin vermeyecek aksi bir durumda konuyu Bina Sınav Sorumlusuna bildirecek ve gerekli tedbirler Bina Güvenlik Görevlileri ile birlikte alınacaktır.

19. Sınav Salonlarında Kimlik kontrolü yapılırken fotoğrafı şüpheli olan aday sınav salonundan çıkartılmayacak, sınav bitiminde Bina Sınav Sorumlusu odasındaki kamera karşısında adaya kimlik bilgileri (TC Kimlik numarası, Adı Soyadı, Anne ve Baba Adı, Doğum yeri ve tarihi vb.)  sorularak görüntülü olarak kayıt altına alınacak ve bu durum Bina Sınav Tutanağında belirtilecektir. (Evlilik, boşanma, mahkeme kararı, vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan aday/görevlilerin T.C. Nüfus Cüzdanındaki/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartındaki T.C. Kimlik numaraları kontrol edilir, listedeki ile aday/görevli T.C Kimlik Numaraları tutuyor ise kimlik geçerli olarak kabul edilir.)

20. Sınav kurallarının hatalı olarak uygulanması nedeniyle adayların uğrayacağı mağduriyetten sınav görevlileri sorumlu olacaktır. Sınav görevlerinin yerine getirilmesinde ortaya çıkan mağduriyetlerde kasıt, kusur veya ihmali saptanan görevliler hakkında cezai yönden, 6114 sayılı Kanun hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından işlem yapılacak, ayrıca idari yönden de işlem yapılmak üzere durum ilgililerin kurumlarına intikal ettirilerek tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre haklarında disiplin soruşturması açılması istenecektir.

21. Adaylar üzerinde kendi adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarasının yazılı bulunduğu Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina, salon ve sırada sınava alınacaktır. Adayın Sınavının geçersiz olduğu tutanakta belirtilirse, nedenleri çok açık bir biçimde tutanağa yazılacaktır.

22. Sınav evrakı kutusu üzerindeki kesilen kilitleri atmayanız, aynı kutu içerisine koyarak ÖSYM’ ye gönderiniz.

 

ÖSYM HATAY İl Sınav Koordinatörlüğü